ПОРТФОЛІО історія

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Презентація

Comments

Presentation Transcript

Слайд 16:

П – педагогічні інновації О – освітні маршрути Р – робота над собою Т – технології навчання Ф – фіксування результатів О – оцінка власних досягнень Л – любов до професії І – імпульс до активності О – об ` єктивний погляд на себе Портфоліо вчителя – це…

Слайд 16:

П О Р Т Ф О Л І О Ігнатюк Тетяни Михайлівни , вчителя історії Великоомелянського НВК “школа-гімназія” 2014 рік e-mail: [email protected] П О Р Т Ф О Л І О

Слайд 16:

Портрет автора Освіта : вища, у 2009 році закінчила РДГУ , факультет післядипломної освіти Дата народження: 21 квітня 1974р . Посада: вчитель історії Спеціальність: «Історія», кваліфікація вчитель історії Місце роботи: Стаж роботи: 5 років Категорія : ІІ Рік атестації: 2014 Курси підвищення кваліфікації : Ігнатюк Т.М. 2014 р. Великоомелянський НВК “школа-гімназія”

Слайд 16:

Шлях, який я обрала Навчально – методична проблема: «Використання інтерактивних та інформаційних технологій навчання для формування ключових компетентностей учнів на уроках історії» Мета створення портфоліо: Узагальнення та розповсюдження власного досвіду. Створення презентації своєї роботи. Використання можливості особистістного та професійного зростання Тема самоосвіти : Впровадження інноваційних технологій на уроках історії Шлях, який я обрала Освічена людина знає, де знайти те, чого вона не знає. “Учитель живе до тих пір, поки він учиться, коли він перестає учитися, у ньому вмирає вчитель ”. К.Д.Ушинський Ігнатюк Т.М. 2014 р.

Слайд 16:

Завдання Підвищення науково-методичного рівня проведення уроків для розкриття творчих можливостей учнів, задоволення їх особистих та суспільних інтересів Оволодіння методиками, які стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають комунікативні вміння і навички учнів Шлях, який я обрала Ігнатюк Т.М. 2014 р. Принципи Інформаційна насиченість навчального матеріалу Комунікативність в осмисленні проблеми Проблемність змісту історичного матеріалу Науковість, достовірність і доступність інформації Наступність у формуванні критичного мислення

Слайд 16:

Методи роботи щодо формування історичних та громадянських компентностей Евристичний діалог, бесіди, дискусія «Я так вважаю », «Асоціація » «Прес » Аудіовізуальний перегляд, аналіз відеофрагментів та мультимедійних презентацій Анал і тичний : виділення фрази та складання аксіологічного визначення, історичного значення події Алгоритм роботи щодо формування ключових компетентностей Ігнатюк Т.М. 2014 р.

Слайд 16:

Інтерактивні технології Технології кооперативного навчання Робота в парах Робота в малих групах Технології колективно- групового навчання “Мікрофон” “Незакінчені речення” “Мозковий штурм” Технології ситуативного моделювання Технології опрацювання дискусійних питань Технології розвитку критичного мислення Ігнатюк Т.М. 2014 р.

Слайд 16:

Комп’ютерні засоби навчання, які застосовую на уроках та у позакласній роботі Мультимедійні презентації Відеофрагменти та відеофільми Віртуальні екскурсії Статистичні таблиці Електронні атласи Історичні портрети Статистичні та динамічні таблиці Тестові завдання Ігнатюк Т.М. 2014 р.

Слайд 16:

Логіка побудови уроку з ІКТ Навчальне завдання Аналіз проблеми Пошук джерел інтернет-ресурси (мультимедіа) Пошук інформації Відбір інформації Класифікація інформації Об'єднання інформації (гіпертекст) Створення власного конструкту уроку Ігнатюк Т.М. 2014 р.

Слайд 16:

Форми роботи Групові ( “Точка зору” , “Доведіть правильність твердження або спростуйте” , “Метод ПРЕС…”). Індивідуальні ( “Так – ні” , “Закінчіть речення” …). Методи навчання Інформаційні ( лекція з елементами бесіди, демонстрація…) Пошукові ( ділова гра, ситуація, проблемне питання…) Операційні ( алгоритм, історична вікторина…) Метод самостійного учіння( слухання, читання, аналіз, робота з додатковою літературою, …) Форми і методи роботи на уроці Презентація творчого проекту Робота групи Ігнатюк Т.М. 2014 р.

Слайд 16:

П О Р Т Ф О Л І О Ігнатюк Т.М. 2014 р. Урок історії – це завжди творчість…

Слайд 16:

П О Р Т Ф О Л І О Інформаційні технології здатні зробити навчально-виховний процес більш ефективним Ігнатюк Т.М. 2014 р

Слайд 16:

Ігнатюк Т.М. 2014 р.

Слайд 16:

Актуальні питання, які виникають під час реалізації проблемної теми Як зробити кожен урок історії цікавим? Які педагогічні технології доцільно обрати? Як розвивати творчі здібності учнів? Як сформувати креативну особистість? Як досягти творчої співпраці вчителя і учня? Ігнатюк Т.М. 2014 р.

Слайд 16:

Таким чином використання інноваційних інтерактивних технологій і комп’ютерних інформаційних технологій на уроках історії допомагають мені реалізувати поставлені завдання: адаптувати учня до умов сучасного життя; формувати здатність самостійно оволодівати знаннями, творчо мислити; застосовувати здобуту інформацію у власному житті; формувати ключові компетентності. Ігнатюк Т.М. 2014 р.

Слайд 16:

Дякую за увагу! Ігнатюк Т.М. 2014 р.

authorStream Live Help