Lesson Plan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

  A lfonso Ang Militante Elementary School (Field Study 3) Submitted by: Kathleen Mae U. Caballero Rhona Mae B. Abian Evangeline M. Talipan Pearl Darine Vallar Submitted to: Mrs. Norebel Balagulan , Ph. D

Slide2:

Edukasyon sa Pagpapakatao ( esp ) Grade 5 Unang markahan

Slide3:

Multimedia presentation (10 minutes)   Pagbabalita (video)   - Pagbibigay ng babala / impormasyon kung may bagyo , baha , sunog , lindol , at iba pa.   Nakapagsimula ng pamumuno (video)   - Makapagbibigay ng kayang tulong sa nagangailangan o nabiktima ng kalamidad  

Slide6:

Gumawa ng video tungkol sa pagbibigay babala / Impormasyon kung may bagyo,baha , Sunog,lindol . At pagbibgay tulong sa mga Nabiktima ng kalamidad .