PINAGKUKUNANG-YAMAN NG PILIPINAS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Mga Pinagkukunang Yaman ng Pilipinas:

Mga Pinagkukunang Yaman ng Pilipinas “Give me Mindanao and I can feed the World” – Japanese Businessman

Salik ng Produksyon (Factors of Production):

Salik ng Produksyon (Factors of Production ) Lupa –Land, natural resources Paggawa – Labor, the work that people do Kapital – Capital, the property

Yamang Likas:

Yamang Likas Yamang Lupa 300,000 sq. km. Pampublikong lupain (public domain) Alienable and disposable land Forest Land

Yamang Mineral:

Yamang Mineral Renewable (napapalitan) Non- renewable (hindi napapalitan)

Yamang Tubig:

Yamang Tubig Archipelago 7,107 islands Territorial waters Hydrothermal power

Yamang Kapital:

Yamang Kapital Tumutukoy sa lahat ng mga bagay na ginagamit ng tao upang kunin at isailalim sa isang proseso ang mga hilaw na materyales upang makabuo ng bagong produkto. Mga pasilidad na ginagamit sa proseso ng produksyon .

PowerPoint Presentation:

Kalakal na Kapital Bagay na ginagamit upang makalikha ng produkto.

Kalakal na Pangkunsumo:

Kalakal na Pangkunsumo Bagay na binibili ng tao upang matugunan ang kanilang pangangaila-ngan.

Pinansyal na Kapital:

Pinansyal na Kapital Mekanismo na kumakata- wan sa yaman o iba pang uri ng kapital. Liquid meduim

Pangkatang Gawain:

Pangkatang Gawain Punan ng tamang implikasyon ang sumusunod: Likas na Yaman- Suliraning - Pakinabang Kinakaharap Mula Dito

PowerPoint Presentation:

Huwag mong hamakin ang pangaral ng marurunong. Pag-aralan mong mabuti ang kanilang kasabihan, makapupulot ka roon ng maraming karunungan Ecclesiastiko 8:8

Pagninilay:

Pagninilay 1. Bakit dapat limitahan ang paggamit ng pinagkukunang- yaman? 2. Posible ba ang pag-unlad ng ekonomiya na napapanatili pa din ang balanseng ekolohikal? Ipaliwanag

PowerPoint Presentation:

Ang KAHIRAPAN ang malaking BANTA sa KAPAYAPAAN….

Takdang Aralin Blg. 3:

Takdang Aralin Blg. 3 1. Magsaliksik tungkol sa mga programang pangkapaligiran ng pamahalaan at mga hakbang ng iba’t ibang NGO’s sa mga programang ito.

authorStream Live Help