Прокси сервис кыргызча презентация

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Биздин байланыш:

« Жогорку билим аркылуу – татыктуу жумушка орношуу » «Прокси – сервис» билим бер үү борбору

Биздин байланыш:

Долбоорду ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги , Кыргыз Республикасынын миграция кызматы менен кызматташуу келишими түзүлгөн

Биздин байланыш:

Кыргыз мигранттарына акысыз юридикалык жардам көрсөтүү максатында Россия юридикалык клиникалары Ассоциациясы менен келишим түзүлгөн . Россия боюнча 375 борбор иштейт

Биздин байланыш:

Жогорку окуу жайлар Кыргыз абитуриенттерине женилдетилген түрдө Москва шаарыннын 6 ЖОЖдору менен келишим түзүлгөн . Баардык келишим түзүлгөн ЖОЖдорго бирдей баа менен кабыл алат Сырттан окуу жана дистаннтык негизде 1 жылдык контракт – 40 000 р. К үндүзгү окуу – 120 000 р.

Биздин байланыш:

ЖОЖдор - өнөктөштөр 1. Московский экономический институт; 2- Московский институт Психоанализа; 3- Московский институт юриспруденции; 4- Институт международного права и экономики имени А.С.ГРИБОЕДОВА; 5- Учебный центр «МОСДОР»; 6- Московский городской открытый колледж.

Биздин байланыш:

Окуунун шарттары : - Дистанттык негизде ( Кыргызстанда жашап туруп , же Россияда иштегенче окууга мүмкүндүк ); Күндүзгү окуу (Очное). Сырттан окуу (Заочное)

Биздин байланыш:

Негизги багыттар : Бакалавр; Магистратура; Аспирантура; Докторантура; Орто кесиптик билим бер үү «1 айдан – 3 айга чейин »: - Электрик; Газосварщик; Кассир; Водитель; Жана башка 140 кесип Жыйынтыгында Москва ЖОЖнун күбөл үгү – жумушка орношууда 2 эсе жогору айлык маянага мүмкүндүк түзөт.

Биздин байланыш:

Негизги кесиптер : Юриспруденция; Экономика; Дизайн; Государственное и муниципальное управление; Педагогика Психология и психотерапия Менеджмент; Жана башка кесиптер

Биздин байланыш:

Документтерди тапшыруу Документтерди тапшыруу жана экзамендер Бишкек шаарында ЖОЖдор аралык комиссиясына тапшырылат ;

Биздин байланыш:

8. Москва ЖОЖдорунун артыкчылыктары : СНГ мамлекеттерине жумушка орношуунун толук м үмкүнчүлүгү ; Жогорку айлык маяна ; Россия өлкөсүнүн студенти болуп туруп (Вид на жительство) документтерин женилдетилген т үрдө тапшыруу ; Россияда иштеп – ошол эле учурда окуп билим алуу мүмкүнчүлүгү ; Жогоруда аталган ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү СНГ жана Россия мамлекттеринде эң бир заманбап иш каналарында эмгектенишет

Биздин байланыш:

Тапшыруу үчүн документтер : Аттестаттын же орто билим дипломунун нотариалдык күбөлөндүргөн көчүрмөсү ; Паспорттун нотариалдык к үбөлөндүргөн көчүрмөсү ; Фото 3"4 - 12 шт.; Медицинская справка «086»; Өздүк арыз .

Биздин байланыш:

Московский институт юриспруденции;

Биздин байланыш:

Институт международного права и экономики имени А.С.ГРИБОЕДОВА

Биздин байланыш:

Учебный центр «МОСДОР»

Биздин байланыш:

Московский институт Психоанализа

Биздин байланыш:

Московский городской открытый колледж

Биздин байланыш:

Московский экономический институт

Биздин байланыш:

Биздин байланыш Телефоны: +996 705 97 34 70; +996 771 97 34 70; +0312 97 34 77; e-mail: [email protected] Website: http://proxyservice.kg/