Bagyong Ondoy @ Marilao Central School

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Mga Kababayan at mga Nagsipagtapos saPaaralang Sentral ng Marilao(Marilao Central School) : 

Mga Kababayan at mga Nagsipagtapos saPaaralang Sentral ng Marilao(Marilao Central School)

Sa nakaraang ilang taon at hanggang noong bago dumating angbagyong Ondoy, : 

Sa nakaraang ilang taon at hanggang noong bago dumating angbagyong Ondoy,

kasama namin kayo sa pagsasaayos at pagpapaganda ng ating paaralan. : 

kasama namin kayo sa pagsasaayos at pagpapaganda ng ating paaralan.

Dahil sa sama-sama nating pagkilos, matagumpay nating nabuong muli angPaaralang Sentral ng Marilao. : 

Dahil sa sama-sama nating pagkilos, matagumpay nating nabuong muli angPaaralang Sentral ng Marilao.

Ngayon po, higit kailanman, ay kailangan naming muli ang inyong tulong. : 

Ngayon po, higit kailanman, ay kailangan naming muli ang inyong tulong.

Sinira po ng bagyong Ondoy ang ating paaralan kabilang po ang mga aklat at ang ating silid-aklatan, kagamitang-panturo, mga kasangkapan at bakod. : 

Sinira po ng bagyong Ondoy ang ating paaralan kabilang po ang mga aklat at ang ating silid-aklatan, kagamitang-panturo, mga kasangkapan at bakod.

Iparamdam po natin sa ating mga mag-aaral ang ating pagmamahal at pagkalinga sa kanila. : 

Iparamdam po natin sa ating mga mag-aaral ang ating pagmamahal at pagkalinga sa kanila.

Tulungan po ninyo kami na maisaayos na muli ang paaralang ito para sa kanila! : 

Tulungan po ninyo kami na maisaayos na muli ang paaralang ito para sa kanila!

Ano man pong tulong ang inyong maipagkakaloob ay buong puso naming tatanggapin. : 

Ano man pong tulong ang inyong maipagkakaloob ay buong puso naming tatanggapin.

Makipagkita po lamang sa punong guro, Bb. Teodora B. Arcega, : 

Makipagkita po lamang sa punong guro, Bb. Teodora B. Arcega,

o kina Gng. Filomena E. Lim,Master Teacher II,Gng. Criselda G. Villegas,pangulo ng MCS Teachers’ Club, : 

o kina Gng. Filomena E. Lim,Master Teacher II,Gng. Criselda G. Villegas,pangulo ng MCS Teachers’ Club,

Gng. Carlita A. Octavo, pangulo ng PTA oG. Roberto G. Trinidad,ingat-yaman ng PTA. : 

Gng. Carlita A. Octavo, pangulo ng PTA oG. Roberto G. Trinidad,ingat-yaman ng PTA.

Tulungan po nating makabangong muli angPAARALANG SENTRAL NG MARILAO : 

Tulungan po nating makabangong muli angPAARALANG SENTRAL NG MARILAO

Maraming salamat po! : 

Maraming salamat po!

Munting tulongmula kina:ROWENA R. ESPIRITU-DARILAG (MCS Batch 1982)MA. PAULITA R. ESPIRITU (MCS Batch 1986)JONATHAN R. ESPIRITU (MCS Batch 1992) : 

Munting tulongmula kina:ROWENA R. ESPIRITU-DARILAG (MCS Batch 1982)MA. PAULITA R. ESPIRITU (MCS Batch 1986)JONATHAN R. ESPIRITU (MCS Batch 1992)

authorStream Live Help