01-01. Sf. Vasile cel Mare

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Sfinţii,prieteniinoştri : 

Sfinţii,prieteniinoştri “Aceasta este voinţa lui Dumnezeu: sfinţirea voastră” (1Tesaloniceni 4,3)

Sf. Vasile cel Mare : 

Sf. Vasile cel Mare A trăit între anii 330 şi 379 Sărbătorit la 2 ianuarie (calendarul latin) 1 ianuarie (calendarul bizantin) A pus bazele monahismului răsăritean

Slide 3: 

dintr-o familie de sfinţi crescut şi educat de bunica sa Macrina Ordinul Bazilitan botezat la 26 de ani

Slide 4: 

în 364 hirotonit preot case de îngrijire pentru săraci şi bolnavi Dacă fiecare s-ar mulţumi numai cu necesarul şi ar dona săracilor ceea ce arede prisos, nu ar mai exista nici bogaţi, nici săraci.” “Cui i-am făcut vreo nedreptate - spui tu - păstrând ceea ce este al meu? Dar spune-mi sincer,ce îţi aparţine? De la cine ai primit ceea ce ai?

Slide 5: 

împotriva arianismului a murit la 1 ianuarie 379 în urma lui a rămas un bogat patrimoniu de comori spirituale

Slide 6: 

Sfinte Vasile cel Mare roagă-te pentru noi! “Rugăciunea însăşi, dacă e lipsită de elementul comunitar, e mult mai puţin eficace faţă de cum ar putea fi” trăirea creştinismului are două dimensiuni: una personală una comunitară

Sf. Vasile cel Mare : 

Sf. Vasile cel Mare Material pregătit în parohia greco-catolică Mănăştur 1 Vest, cu hramul Coborârea Spiritului Sfânt, din Cluj-Napoca

Textul de citit : 

Textul de citit Biografie  Familia Sfântului Vasile cel Mare numără un frumos mănunchi de sfinţi: bunica, mama, sora şi fraţii săi au fost sfinţi asemenea lui. Vasile s-a născut la Cezareea, în Capadocia, în anul 330, şi de la o vârstă fragedă a fost încredinţat bunicii Macrina din partea tatălui. O femeie nobilă şi o bună creştină, ea a ştiut să strecoare în inima micuţului Vasile toată bogăţia Evangheliei. La vârsta de 26 de ani a fost botezat şi, admirând mult viaţa călugărilor, a devenit şi el călugăr, asemenea prietenului său, Grigore de Nazianz. Sfântul Vasile este considerat pionierul vieţii mănăstireşti în Biserica Răsăriteană. Regulile de viaţă călugărească scrise de el şi de Grigore stau la baza Ordinului - numit după el - Bazilitan, existent şi în Biserica noastră.  În anul 364, a trebuit să îi părăsească pe numeroşii monahi ce îl urmau deja, fiind hirotonit preot de Episcopul Eusebiu de Cezareea, căruia i-a fost succesor, la moartea acestuia. Episcopul Vasile, din iubire faţă de aproapele, în special pentru săraci şi bolnavi, a construit multe case de îngrijire pentru aceştia. La marginea oraşului Cezareea, prin munca şi dărnicia lui, a luat fiinţă o adevărată cetate a carităţii, cu sanatorii, azile, spitale, laboratoare şi şcoli de meserii. Găsea mereu resursele economice necesare, pentru că ştia să convingă prin predicile sale: "Cui i-am făcut vreo nedreptate - spui tu - păstrând ceea ce este al meu? Dar spune-mi sincer, ce îţi aparţine? De la cine ai primit ceea ce ai? Dacă fiecare s-ar mulţumi numai cu necesarul şi ar dona săracilor ceea ce are de prisos, nu ar mai exista nici bogaţi, nici săraci." Iar ceea ce predica şi trăia, bunurile sale fiind puse întotdeauna în slujba săracilor.  Sfântul Vasile a fost de asemenea un puternic apărător al adevărurilor creştine împotriva greşelilor susţinute de erezia ariană. Din cauza sănătăţii şubrede, Episcopul Vasile a murit la 1 ianuarie 379. El a lăsat Bisericii un foarte bogat patrimoniu de comori spirituale: monahismul pe care l-a reînnoit prin celebrele sale Reguli; scrieri teologice, pline de înţelepciune, care i-au adus şi binemeritatul titlul de "cel Mare" şi Învăţător al Bisericii; şi, nu în ultimul rând, solemna Liturghie, numită a Sfântului Vasile, care şi astăzi este celebrată în ritul nostru bizantin de zece ori într-un an.  Rugăciune  Sfântul Vasile cel Mare spunea: "rugăciunea însăşi, dacă e lipsită de elementul comunitar, e mult mai puţin eficace faţă de cum ar putea fi; şi Domnul a promis că El este prezent în mijlocul a doi sau trei atunci când aceştia îl invocă în spirit de comuniune". Cuvintele sale ne amintesc şi nouă, astăzi, că trăirea creştinismului are două dimensiuni: una personală şi una comunitară. Să îi cerem Sfântului Vasile să mijlocească pentru noi harul de a înţelege importanţa şi de a practica rugăciunea în familia de acasă precum şi în familia extinsă de la biserică, din cadrul Sfintei Liturghii, al celorlalte servicii liturgice şi devoţiuni.  Sfinte Vasile cel Mare, roagă-te pentru noi!

authorStream Live Help