pr

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

pr

Comments

Presentation Transcript

RIMSKA VOJSKA:

RIMSKA VOJSKA

PowerPoint Presentation:

Nastala je u doba kraljeva (459. god. p.n.e.) , a nestala sa propa šć u rimskog carstva 759.god.n.e. Sve do propasti carstva rimska vojska bila je najorganizovanija i najdisciplinovanija vojska staroga svijeta , a njeni vojnici najdominantniji borci tog vremena . Brojnost vojske se vremenom mijenjala , a njen najva ž niji dio – LEGIJE su se pove ć avale godinama ,tako da se u doba carstva brojnost legije ustaljuje na oko 6100 pje šaka I 726 konjanika uz pomo ć ne jedinice (auxilia) in žinjeriju i ratne sprave .

LEGIJE:

LEGIJE

PowerPoint Presentation:

Legije su bile glavni dio rimske vojske. Brojale su 5000 ljudi pod komandom LEGATA . Legije su bile podijeljene na 10 kohorti . Svaka kohorta sadržala je 6 centurija . Njima je upravljao centurion . Centurije su brojale 100 ljudi .

Kako postati legionar ?:

Kako postati legionar ? Prije svega osoba je morala biti rimski gradjanin. Gradjanin bi napisao opisao sebe u odredjenom formularu – PROBATIO koje bi dostavio regrutnom oficiru . Rimski legionar je morao biti fizički spreman i visok barem 1,60m . Morao je da dobro cuje i vidi . Ne-rimski gradjani bili bi poslati u pomocne vojne jedinice – auxilia .

AUXILIA :

AUXILIA Strijelci Većina se borila sa macem i kratkim kopljem . Za Rimljane su bili vojnici niže klase ,lošije plaćeni i nisu bili trenirani rigorozno . Poslije 25 godina (za razliku od rimljana – 16 ) napuštali bi vojsku i postajali ravnopravni gradjani Rima (njihova djeca takodje ) .

TRENING:

TRENING Mnogi vojnici bi počeli sa 18-20 godina. Svaki mjesec morali su odmarširati minimum 30 km. Na svakom maršu legionar bi nosio 25 kilograma opreme . Regruti bi trenirali sa drvenim oružijem . Ućili bi formacije : jednolinijska , duplolinijska , kvadratna ,dijamant ...

RIMSKA INŽINJERIJA :

RIMSKA IN ŽINJERIJA Rimski vojnici bili su uspješni inžinjeri . Pored standardne inžinjerije vojnici na dužnosti gradili bi mostove ,logore , utvrdjenja ... Oni koji nisu bili na dužnosti gradili bi puteve ,akvadukte , kanale za brodove .

Rimska taktika danas :

Rimska taktika danas

PowerPoint Presentation:

“” Mater mea peperit ducis, non bellator”” SCIPIO AFRICANUS

authorStream Live Help