Gi�rusalem

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

GIÊRUSALEM Âm nhạc : El Violinista

Slide 2:

Giêrusalem là một trong những thành phố cổ nhất của thế giới. Người Giơ-vút đã cư ngụ tại đây trước khi các chi tộc Híp-ri đến Canaan vào đầu thế kỷ XIII truoc CN. Thành này đã là kinh đô cổ của Vương quốc Israel và Vương quốc Giuđa. Giêrusalem được coi như một thành thánh thiêng đối với ba tôn giáo độc thần lớn: Do-thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo. Thành Cổ Giêrusalem đã được UNESCO công bố là Di sản của Nhân loại vào năm 1981.

Slide 3:

Giêrusalem ban đêm

Slide 4:

Giêrusalem nhìn từ các ngọn đồi

Slide 5:

Giêrusalem nhìn từ Núi Ô-liu

Slide 6:

Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa

Slide 7:

Tường thành của Đền thờ Al-Aqsa

Slide 8:

Cổng chính của Đền thờ Al-Aqsa

Slide 9:

Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa

Slide 10:

Đền thờ Hồi giáo La Roca [Đá Tảng]

Slide 11:

Vòm Đền thờ La Roca

Slide 12:

Mặt tiền của Đền thờ La Roca

Slide 13:

Các tường thành Giêrusalem

Slide 15:

Cổng Hêrôđê thuộc tường thành Giêrusalem

Slide 16:

Cổng Đamát thuộc tường thành Giêrusalem

Slide 17:

Cổng Đamát – năm 1900 Giêrusalem

Slide 18:

Cổng Gia-pha thuộc tường thành Giêrusalem

Slide 19:

Tháp Đavít ( gần cổng Gia-pha ) là phần còn lại của ba cái tháp do Vua Hêrôđê thực hiện

Slide 20:

Nhà thờ Thánh Mộ

Slide 21:

Đàng Thánh Giá Chặng XI

Slide 22:

Đàng Thánh Giá – Chặng XIII – nơi hạ xác Đức Giêsu xuống và trong khi Người nằm đó, người ta tẩm liệm Người

Slide 23:

Vòm Nhà thờ Thánh Mộ

Slide 26:

Bên trong Nhà thờ Thánh Mộ

Slide 31:

Lối đi vào mộ Đức Trinh Nữ Maria Giêrusalem

Slide 32:

Nơi thân xác Đức Trinh Nữ Maria yên nghỉ ba ngày, trên khối đá tảng màu hạt dẻ, bên dưới bàn đá cẩm thạch để các của lễ

Slide 33:

Các khung bọc phiến đá trên đó đã đặt thi hài Đức Trinh Nữ Maria

Slide 34:

Núi Ô-liu

Slide 35:

Lối đi vào Núi Ô-liu

Slide 36:

Nhà thờ Thánh Maria Mađalêna

Slide 38:

Tu viện Kinh Lạy Cha (Pater Noster) được xây dựng trên nơi Đức Giêsu đã dạy các môn đệ Lời Kinh của Chúa

Slide 41:

Vương cung thánh đường Thánh Anna, thuộc thế kỷ XII, kiểu dáng Trung Cổ, được coi như là một trong những đẹp thờ đẹp nhất của Giêrusalem.

Slide 42:

Bức tường Than khóc

Slide 43:

Những con hẻm Giêrusalem

Slide 44:

Một đường hẻm khác Giêrusalem

Slide 45:

Một cái chợ ở Giêrusalem

Slide 46:

Phòng ăn Ma-rốc Giêrusalem

Slide 47:

Món ăn Ma-rốc

Slide 48:

Cảnh lạ tại Giêrusalem : một cái cối xay trong thành phố

authorStream Live Help