Les Petites Fleurs_T

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Les petites fleurs Những bông hoa nhỏ Claire De La Chevrotière Lê Tấn Tài dịch

Slide 2:

Le Bonheur dans la vie Dépend de la qualité de nos pensées Hạnh phúc trong đời sống tuỳ thuộc vào những tư tưởng cao đẹp của chúng ta

Slide 4:

La quête du bonheur est un but à atteindre Il n’est jamais trop tard pour devenir Ce qu’on a toujours rêvé d’être … Việc t ìm hạnh phúc là đích mà ta hướng đến. Không bao giờ quá muộn để ta đạt thành những gì mà ta hằng mơ ước

Slide 6:

La vie est trop courte pour se réveiller un jour Avec des regrets … Cuộc đời quá ngắn ngủi vậy thì đừng thức dậy trong ngày với những tiếc nuối

Slide 8:

Le poids le plus lourd Que l’on puisse porter Est la rancune … Gánh nặng nhất mà người ta mang chính là sự thù hận

Slide 10:

Ton plus grand mensonge C’est quand tu te mens à toi-même Lời nói dối tai hại nhất chính là khi bạn tự nói dối với chính mình

Slide 12:

Une chose que tu ne puisses recycler C’est le temps que tu as perdu … Một việc mà bạn không thể tái tạo đư ợ c đó là thời gian mà bạn đã làm mất đi

Slide 14:

Les amis(es) sont comme des ballons Si tu les laisses s’envoler Tu ne pourras jamais les revoir Parfois nous ne réalisons pas Ce que la vrai amitié peut représenter Jusqu’à ce qu’il soit trop tard Je ne veux pas que cà m’arrive Alors , je vais vous attacher à mon coeur Ainsi , je ne vous perdrai jamais … Những bạn thân giống như những quả bóng nếu để chúng bay đi thì bạn không bao giờ thấy lại được Ðôi lúc chúng ta chỉ thực hiện được tình bạn đích thực khi đã quá trễ Tôi không muốn điều ấy xảy ra vì vậy tôi gắn liền bạn trong trái tim tôi nên tôi không bao giờ mất bạn cả

Slide 16:

Spécialement Pour tous ceux et celles Qui font partie de ma vie Et qui me font cadeau de leur amitié Ðiều đ ặc biệt nhất đối với các bạn nam và nữ đã d ự phần trong cuộc đời của tôi và đã tặng cho tôi một món quà đó là tình bạn của họ

authorStream Live Help