Funny pics

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Hôm nay lúc 19:36:39 thứ hai, 18 tháng bảy 2011 Mời bạn uống cà phê, thư giãn...

Slide 7:

Mona Lisa

Slide 34:

Nguyen Huynh Ngoc, 2011 Chúc vui vẻ

authorStream Live Help