VaConTimDaVuiTroLai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại Sáng tác và trình bày: Đức Huy

Tìm một con đường, tìm một lối đi:

Tìm một con đường, tìm một lối đi

ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi:

ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi Thác Bản Giốc

lạc loài niềm tin, sống không ngày mai:

lạc loài niềm tin, sống không ngày mai Sapa

sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay:

sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay Sapa

rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi:

rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi Vịnh Hạ Long

một mình tôi về, nhiều lần ướt mi:

một mình tôi về, nhiều lần ướt mi Bãi Tử Long

chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối:

chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối Hồ Gươm

cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới:

cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới Hồ Tây

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai:

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai Đồ Sơn

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi:

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi Khe Sanh

và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người:

và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người Sông Hương, Núi Ngự

trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi:

trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi Đà Nẵng

và bây giờ:

và bây giờ Quảng Nam

ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha:

ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha Đại Lãnh

tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối:

tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối Đắk Lắk

cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới:

cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới Nha Trang

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai:

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai Nha Trang

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi:

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi Hòn Chồng

và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người:

và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người Hòn Thiêng

trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi:

trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi Mỹ Sơn

dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối:

dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối Lượng Sơn

tôi sẽ không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi:

tôi sẽ không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi Phan Rang

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai:

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai Phan Rí

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi:

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi Phan Thiết

và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người:

và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người Bảo Lộc

trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi:

trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi Đà Lạt

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai:

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai Đèo Cả

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi:

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi Sông Cửu Long

và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người:

và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người Long Xuyên

trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi:

trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi Bến Tre

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai:

và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai Hòn Phu Tử

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi:

tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi Rừng tràm Cà Mau

PPS: phm 19 tháng 11, 2007:

PPS: phm 19 tháng 11, 2007

authorStream Live Help