Ang Pilipino sa Pilipinas

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Ang Pilipino sa Pilipinas ni : Ma. Corazon Zamora

Slide 2:

Natunghayan ko sa mga aklat ang dakilang kasaysayan sa dugo ng payapang lupa

Slide 3:

Maraming buhay ang nawala ng dahil sa pagtatanggol sa bayan . Sa loob ng napakahabang panahon , ang Pilipinas ay inaruga ng pagkabusabos

Slide 4:

Pagkatapos ng napakahabang gabi na lalong pinadilim ng isang bagong umagang may pangit na anyo “Malaya na ang Pilipinas , alipin pa rin ang mga Pilipino” Nakakapagtaka , minsan ko nang natagpuan ang aking sariling humahanga sa kagitingan ng mga Pilipino. N akadama pa nga ako ng pagkainggit at paghahangad sa kanilang kagitingan .

Slide 5:

Salamat na lamang at hindi pa huli ang lahat ng kumatok ang maamong mukha ng katotohanan . Natakot ako sa kapangitan . Ibig kong isiping matiyaga ang mga Pilipino sa Pilipinas . Subalit sa aking mga karanasan , napakaamo ng kulay itim …. N akakapagsawa Ang pagnanasa at mainggit sa katangian ng iba ay kasumpa sumpa !

Slide 6:

Isang araw dumalo ako sa isang pagtitipon ng samahan ng mga guro at magulang sa isang mataas na paaralan sa Bulakan .. Inanyayahan ako bilang isa sa mga magsasalita . Maraming tao sa pagtitipon , mga pinagpalang magulang ng mga batang nagsisipag-aral ang naroon sa isang malaking bulwagan .. Isang bagay ang kapansin-pansin . Sila’y pawang mga pilipino .

Slide 7:

Nabasag ang katahimikan ko ng magwika ang isang bata Napakaingay mo naman , makinig ka sa nagsasalita .. Masarap kaya itong manggang ito ?!

Slide 8:

Hindi pa halos matapos ang sinasabi ng nagsalita nang lumapit ang isang guro na may dala ng kahon at humingi ng pera sa nasabing bata . Napakaingay mo naman , makinig ka sa nagsasalita .. Masarap kaya itong manggang ito ?!

Slide 13:

Naguluhan ako , bakit kinunan ng guro ang bata ng pera sa pagbabawal sa kamg-aral na huwag mag- ingay ? Napalakas pala ang aking tanong at narinig ng aking katabing mag- aaral Kasi po bawal po sa amin ang magsalita ng tagalog

Slide 14:

Nang ipakilala ako , nagsalita ako sa wikang Pilipino. Hirap na hirap ako , nagkakabuhul-buhol ang aking dila sa pananagalog , mga impit na hagikgik ang aking narinig . Ang iba ay hindi mapigilan ang malakas na pagtawa . Tawanang hindi ko matiyak kung paghanga o panlilibak . Hahaha !! Haha !!

Slide 15:

Naniniwala akong ang aking pakikipagtalastasan ay nagkaroon ng mga tagapakinig . Anong aasahan natin sa mga magsasaka ? Magsalita ng wikang Ingles sa kabukiran ? Hindi ako nagtagal sa pagsasalita . Masama ang aking loob .

Slide 16:

Nilapitan ko ang gurong naniningil sa batang may hawak na kahon . Iniabot ko ang pera … Wala na ho sakin ang kahon

Slide 17:

Taas ang aking noong nilisan ang paaralang iyon . Batid nilang ako’y nagdaramdam . Hindi ko gustong saktan ang kanilang damdamin , Ngunit may mga damdaming hindi makadama hanggat di nasasaktan . May mga pilipinong nasa Pilipinas ngunit ipinalalagay ang mga sarili na nasa ibang bansa Malaya na ang Pilipinas sa puso at isip ng mga Pilipino. Ang mga pilipino ay “ nagpapakadalubhasa pa rin sa iba’t ibang wikain ”

Slide 18:

Hindi masamang mag- aral ng wikang dayuhan . Ngunit ang magmahal sa sariling wika ay higit na kapuri-puri . Sa bawat sulok ng Pilipinas , naglalakihan ang mga bahay - kalakal ng mga dayuhan . Ang kanilang mga tindahan ay dinudumog ng mga P ilipino. Nagiging ganap ang kanilang kasiyahan tuwing nakakabili ng mga kagamitang hindi gawa sa Pilipiinas.Naniniwala silang ito’y matibay , mahaba ang halaga at kung makikita ng kanilang kapuwa Pilipino at tiyak na magtatamo sila ng mga papuri at paghanga . Gustung -gusto ng mga Pilipino ang pinupuri at hinahangaan sa mga bagay na hindi kapuri-puri at kahanga-hanga .

Slide 19:

Buong karangalang ipinagmamalaki : “Pilipino nga ako , pero ang aking kagamitan ay stateside” Hindi ako isang tunay na Pilipno . Hindi ako ang P ilipinong isinilang at nanirahan sa Pilipinas ngunit ikinahihiya ang pakga -Pilipino. Hindi ako ang Pilipinong nauumid magsalita ng wikang may sariling daigdig sa dibdib ng Pilipinas . Hindi ako ang P ilipinong matuto ng wikang dayuhan ay niyuyurakan ang wikang sarili . Ako ay isang dayuhan , ipinanganak … lumaki at nagkaisip sa ibang bansa . Dugong dayuhan ang nananalaytay sa aking mga ugat .

Slide 20:

Isang bagay ang natitiyak ko sa aking sarili , hindi ako aalis ng Pilipinas hanggat hindi nagigising ang mga Pilipino sa mahimbing na pagtulog sa kanyang pagka -Pilipino. i

Slide 21:

Ang Pilipino sa Pilipinas ni Ma. Corazon Zamora ay patungkol sa mga Pilipinong hindi makabayan . Mga Pilipinong walang pag-ibig at pagpapahalaga sa tinubuang lupa .

authorStream Live Help