Modelat Càrstic

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Exemple de Banyoles::

Anna, Andreu, Sergi i Clàudia Modelat Càrstic

Exemple de Banyoles::

Índex 1-Conceptes generals de modelat càrstic. 2-Tipus de modelats càrstics 3-Procés de formació 4-Estany de Banyoles

Exemple de Banyoles::

Modelat càrstic.1 El modelat càrstic està causat per l'acció de l'aigua a través de processos de meteorització química. Això passa en zones de roques calcàries o altres roques solubles.

Exemple de Banyoles::

N’hi ha de 2 tipus: Dissolució: L’aigua de pluja forma lapiaz i paisatges ruïniformes Col·lapse: És el desplomar-se un sostre d’una cavitat subterrània i formen bòfies i dolines.

Exemple de Banyoles::

Procés 1- Es filtra aigua i CO2 per les esquerdes i formen lapiaz. 2- Es dissol la roca calcària per una acció química i es formen coves, galeries… 3- Augmenta la dissolució i es formen bòfies, estalactites, estalagmites… 4- Es dissol el carbonat calci i es forma un sediment que s’acumula a les cavitats subterrànies.

Exemple de Banyoles::

Lapiaz t Ruïniformes Galeria

Exemple de Banyoles::

Dolines Bòfies Gatera

Exemple de Banyoles::

Avencs Estalagmites Estalactites

Exemple de Banyoles::

Exemple de Banyoles: Les aigües de pluja infiltrades a la zona de l’Alta Garrotxa van a un aqüífer que circula subterraniament. Excepte el sud perquè està format per materials calcaris impermeables. Amb el pas del temps aquesta aigua s’acumula i enfonsa la superfície. Al omplir-se d’aigua formen estanyols petits, que el seu contingut forma l’estany de Banyoles.