Укр_ментальність

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Визначальні структури української ментальності :

Визначальні структури української ментальності

Slide2:

Визначальні структури української ментальності

Slide3:

За останні 35 0 років на території сучасної України три рази утворювалася незалежна українська держава Держава Війська Запорозького - Гетьманщина сер. XVII ст. УНР, Українська Держава, Директорія 1917 -1920 рр. Сучасна Україна 1991 рік

Slide4:

Сучасна Україна 1991 рік - ….. … ? Перші дві спроби закінчилися зникненням незалежної України з політичної карти Європи.

Slide5:

“Вірний спосіб розглянути, що буде спереду – подалі подивитися назад” Уїнстон Черчілль.

Slide6:

Ментальність – це певна сукупність цінностей, звичок, які формують погляд людини або групи осіб на навколишню дійсність. Захід є Захід, а Схід є Схід І разом їм не бувати... Р.Кіплінг

Slide7:

Ментальність того чи іншого народу – це сукупність зразків поведінки, осмислення подій. Менталітет може розглядатися як спосіб і метод вивчення суспільних і цивілізаційних структур, історичного процесу у цілому.

Slide8:

«В інших народів була державність безупинна, у нас — пунктирна. Був шанс щось зліпити в козацький час — не використали його. Одні т ягли до Москви, інші — до Туреччини, треті — до Польщі, четверті — до Швеції. Ми увесь час входили в чужі державні утворення.» П. П. Толочко

Slide9:

Характерні риси та особливості української ментальності з умовлені низкою чинників: ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ

Slide10:

Геополіт і чним положенням України: між Заходом і Сходом прикордонний характер арена протистояння між цивілізаціями У к р а ї н а

Slide11:

Для української ментальності характерна двоїстість. Домінуючий вплив двох головних історичних пластів традиційно-побутової культури: землеробської та козацької.

Slide12:

Ця двоїстість виявляється у великій амплітуді чуттєвого життя українців: від любові — до ненависті, від ейфорії — до розпачу, а також у певній непослідовності дій. Ось що читаємо в «Літописі» Самійла Величка про пригоди отамана Івана Сірка під 1675 роком.

Slide13:

Звільнення із татарського полону «Спіть, братики, до Страшного суду, а Бог нас уже розсудить»

Slide14:

Тривала роз'єднаність українських земель Н аселення Галичини 600 років було в лоні римсько-католицького світу, у них своя віра, свої погляди, свої традиції, своя історія .

Slide15:

Для галичан Переяславс ь ка Рада 1654 року — колонізаційний акт поглинання України, Брестська унія (1596 рік) — акт цивілізованого входження в Європу. У той час як для східного і центрального українця все може бути навпаки.

Slide16:

Саме це є основою рис ою української ментальності, як відсутність почуття національної єдності.

Slide17:

«Українська еліта потроху вироджується, асимілюється. Наш народ з часом позбувається однієї з найнеобхідніших своїх складових - носіїв ідеї державності. І врешті-решт формується етнос з вельми специфічною ментальністю.» Олексій Качковський.

Slide18:

В 1785 р. за «Жалуваною грамотою дворянству» , виданою Катериною II, знать звільнялася від усякої військової служби для уряду, зрівнявшись у правах із російським дворянством. Із цих причин верхівка колишньої Гетьманщини без будь-якого ремствування погодилася з ліквідацією автономії.

Slide19:

Польський народ боровся за свою незалежність зі зброєю в руках: 1794 рік – повстання Тадеюша Костюшко, 1830 – 1831 рр. – польське повстання, 1863 – 1864 рр. – друге польське повстання

Slide20:

Було одне питання, на перший погляд незначне, проте, як виявилось, вирішальне, хоча його чомусь обминали увагою дослідники. Це - питання про столицю. К и ї в

Slide21:

З часів литовського володарювання на території нашого народу не існувало столичного центру як місця зосередження еліти. Цей центр державного життя знаходиться спочатку в Литві, згодом - у Польщі, далі - в Росії Вільно Варшава Москва

Slide22:

Позбавлена столиці Україна перетворюється в провінцію. А прошарок державної еліти завжди твориться в столиці.

Slide23:

Українська класика має твір, який краще від підручників говорить про ментальну сутність народу, — “Чорна рада” Пантелеймона Куліша. Цей роман з великою художньою силою підносить благородство кращих українських характерів і таврує найбільшу проказу українського суспільства — розбрат.