Руїна_Лівобережжя

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

Гетьмани розділеної України Правобережна Україна Павло Тетеря (1663-1665 рр.) Петро Дорошенко (1665-1677 рр.) Юрій Хмельницький (1677-1681 рр.) Лівобережна Україна Іван Брюховецький (1663-1668 рр.) Дем’ян Многогрішний (1669-1672 рр.) Іван Самойлович (1672-1687 рр.)

Slide3:

Гетьманування І. Брюховецького (1663-1668) І.Брюховецький був обраний гетьманом на « Чорній раді » у Ніжині (« чорна » тому, що на ній був присутній простий народ – «чернь»).

Slide4:


Slide5:

У 1668 р. під час походу на Лівобережжя правобережного гетьмана П. Дорошенка І. Брюховецький був убитий козаками . За те, що І. Брюховецький фактично «запродав» Україну Московському царству, він отримав титул російського боярина та маєток .

Slide6:

Гетьманування Д. Многогрішного (1668-1672) У 1669 р. Д. Многогрішний підписав з Росією Глухівські статті, які дещо розширювали права української автономії. • московські залоги розташовувалися лише в п’яти містах — Києві, Переяславі, Чернігові, Ніжині та Острі; • податки збирала козацька старшина; • реєстр становив 30 тис. осіб; • гетьманові дозволялося тримати наймане військо – компанійців (кінноту); • резиденція гетьмана переносилася до Батурина.

Slide7:

У 1672 р. Д. Многогрішний був звинувачений у таємних зносинах із Туреччиною і знятий з посади гетьмана .

Slide8:

Гетьманування Івана Самойловича 1672 – 1687 рр. Обраний гетьманом Лівобережної України після доносу на Д. Многогрішного. Підписав із Москвою Конотопські статті 1672 р. гетьманові заборонено підтримувати зовнішні відносини без царської згоди, особливо і П. Дорошенком; заборонено допомагати П. Дорошенку в його боротьбі з Річчю Посполитою; гетьман не мав права карати та позбавляти старшину посад без згоди старшинської ради; розпущені наймані гетьманські війська.

Slide9:

У 1674 р. проголосив себе гетьманом усієї України , у 1676 р. фактично об’єднав Україну .

Slide10:

Організував “Великий згін 1677-1678 рр. ” – переселення українців із Правобережжя на Лівобережжя, щоб підірвати економіку підвладної Петру Дорошенку території. Брав участь в обороні Чигирина, у російському поході на Крим (1687 р.) За його правління підписано Вічний мир (1686 р.) За доносом козацької старшини (Івана Мазепи) заарештований, відправлений на заслання.