Слов'яни

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

ДАВНІ СЛОВ ’ ЯНИ т а їхні сусіди Слов’яни – це етнос , народи якого проживають на території Центральної та Східної Європи ( від р. Одер на Заході до рр . Дніпро , Ока, Волга на Сході ) Назва ж слов’яни вперше у VI ст. в працях історика Прокопія Кесарійського (« Війна з готами », 512р - склавини ) та візантійського імператора Маврикія Стратега (« Стратегікон »)

Презентация PowerPoint:

Перші письмові відомості I – II ст. Пліній « Природнича історія », 77 р н е Таціт « Германія », 98 р н е Птоломей « Географія », ІІ ст. н е) Називали слов’ян венетами (венедами) Готський історик Йордан ( 551 р н е) розділив слов’ян на три групи : Венети – р . Вісла Анти – між рр . Дністром і Дніпром Склавини – рр . Дунай і Дністер

Презентация PowerPoint:

Слов ’ янські археологічні культури Перші археологічні відомості про слов’ян можна віднести до періоду бронзового віку ( III – II ст. до н е) ( Білогрудівська культура) Автохтоне ( місцеве ) населення Європи Кінець ІІ – початок ІІІ ст. н е – виникає київська культура, я ку деякі вчені пов ’ язують із праукраїнцямі 100 поселень 2000 поселень

Презентация PowerPoint:

У VI – VIII ст. завершилося розселення слов’ян . У результаті 150-літнього розселення вони зайняли половину Європейського континенту. За цей час зі слов’янського масиву виділилися три гілки : • Східна = > росіяні , українці , білоруси . • Західна = > поляки , чехи, словаки. • Південна = > серби , болгари , македонці , хорвати , словенці

Презентация PowerPoint:

Велике переселення народів – активне переміщення «варварських племен» від Центральної Азії до кордонів Римської імперії через т ериторію Східної та Північної Європи Готи (ІІ – І V ст.) Гуни (І V – V ст.)

Презентация PowerPoint:

У ІІ ст. н е в південній, лісостеповій частині Східної Європи формується в елика східнослов ’ янська група племен, яка в пізньоантичних джерелах м ає назву «Анти»

Презентация PowerPoint:

Сусіди східних слов ’ ян Готи ( германські племена, перебували на тер. України у 3-4 ст .), Гуни ( тюркські племена , 4 ст .), Болгари ( тюркські племена, 5 - 7 ст .), Авари ( тюркські племена, 6-7 ст .), Хозари ( іудеї , 8-10 ст .), Угри (угро- фінські племена, 9 ст .), Вікінги ( нормани ), 9 ст.

Презентация PowerPoint:

Союзи племен східних слов’ян: Україна Поляни (р. Дніпро , Київщина ), Сіверяни (р. Десна, Чернігівщина ), Дуліби та волиняни ( Волинь ), Білі хорвати ( Карпати ), Уличі та Тиверці ( рр . Півд . Буг, Дністер ), Деревляни ( Полісся , р. Прип’ять , Тетерев ) Білорусія Дреговичі ( драгва – болото ), Полочани (р. Полота ) Росія Ільменські словени (р. Волхов, Новгород ), В’ятичі (р. В’ятка ), Кривичі ( Смоленськ , Псков), Радимичі ( Південь від Смоленська )

Презентация PowerPoint:

Новгород Памятник 1000-ю Руси Скульптор М. Микешин . 1862

Презентация PowerPoint:

Київська держава Русь- Україна - це середньовічна держава східних слов'ян із центром у м. Київ . 839 р. - перша згадка про русів у франкській хроніці « Бертинські анали » 852 р. - Перша згадка про Руську землю в " Повісті минулих літ " (1113 р. Нестор)

Презентация PowerPoint:

Теорії походження назви «Русь , Рось » 1) Норманська ( варязька ) теорія . Назва "Русь, Рось " була занесена на слов'янські землі варягами. Routsi - гребець . (" Повість минулих літ ") Автохтонна ( місцева ) теорія . Назва "Русь" походить від географічних назв середнього Подніпров'я ( Рось , Росава , Роставиця .) В праслов'янській мові " річка ", Русь - " країна річок « 3) Кельтське походження - " русь " - вода, ріка 4) Іранська теорія - у перекладе з іранської мови "рос" - означає " світлий " Сарматська . Племена роксоланів , мешкали у Північному Причорномор'ї . По самій стародавнього рукопису Йордану, яка зберігається в бібліотеці в Мілані , роксолани називаються россоманорум ( тобто росами). А якщо додати дослідження сирійського ритора Захарія (555г. н.е .) про народ рос, який жив на захід від р. Дон і займав величезну територію , тобто як раз ті місця , де жили роксолани-россомуні-руськолуні , то цілком ясно, що перераховані автори говорили про територію України .

Презентация PowerPoint:

Північний центр. Державний осередок ільменських словен із центром у м. Новгород ( арабські автори називали його Славія ) . В 862 р. староста Гостомисл пригашає Рюрика на правління у Ладогу, а згодом у Новгород , та його братів Синеуса - у Білоозеро , Трувора - в Ізборськ . У Новгороді починають правити варяги на чолі з Рюриком. ( династія Рюриковичів ) У 879 р. Рюрик помирає , його син Ігор був малолітнім , тому правити починає воєвода Олег. У VIII-IX ст. у східних слов'ян формуються державні об'єднання :

Презентация PowerPoint:

Руська земля із центром у м. Київ ( арабські мандрівники називали його Куявія ). Київ був заснований у 5 ст. Києм . (482 р) У середині 9 ст. ( 860-ті - 882 рр .) у Києві править князь Аскольд (разом із Діром ) . Літопис " Повість минулих літ " повідомляє , що Аскольд і Дір були варягами, воєводами Рюрика. Але сучасні вчені , спираючись на візантійські джерела схильні вважати Аскольда нащадком місцевих київських князів . У 860 р ., 863 р., 866 р . - "каган" Аскольд здійснив військові походи на Візантію . У 860 р. Аскольд першим з Руських князів особисто прийняв християнство . У 864 р. - війна з болгарами У 865 р.- похід на полочан У 869 р. - війна з кривичами Південний центр.

Презентация PowerPoint:

Арабські автори вказують на існування третього державного осередку слов'ян Артанію , але місце знаходження його невідоме Можливо : Рязанська земля, Причорноморська Русь, Сіверське князівство ( Чернігів ), Кривицьке князівство ( Смоленськ ).

Презентация PowerPoint:

Назва «Київ» Скіфо-сарматська – від іранського слова « kivi » - «гори» Готська – Данпарстад – (Дніпровське місто) на Готській земле (у скандинавських сагах) Булгаро-хазарська – від тюрського «к iu »   - “берег річки» Кий – напівлегендарна особа, вождь племінного об’єднання полян (ПМЛ – вказує, що Кий ходив у Константинополь, де «прийняв велику честь від царя»

Презентация PowerPoint:

Дажбог – бог Сонця , Сварог – бог вогню , Перун – бог грому і блискавки , Лада - богиня кохання , Мара – богиня хвороб і смерті , Дана - води, Макош – землі , Стрибог – бог вітрів Вірування у слов ’ ян були язичницькі . (Віра в багатьох богів. Боги язичництва уособлювали сили природи) Волхви (жерці) – служники язичницького релігійного культу (мудрий)

Презентация PowerPoint:

Капище