Іван_Виговський

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

УКРАЇНА у другій половині XVII ст. Р У Ї Н А

Slide2:

М. Костомаров Р У Ї Н А в історію увійшов трагічний період , який розпочався для українського народу після смерті Богдана Хмельницького і характеризувався : боротьбою за владу між представниками козацької верхівки, що переросла в справжню громадянську війну втручанням у внутрішні справи України іноземних держав (Московії, Речі Посполитої, Кримського ханства, Туреччини).

Slide3:

Причини Руїни Загострення суперечок в середовищі української державної еліти з питань внутрішньої і зовнішньої політики Відсутність загальнонаціонального лідера та боротьба за гетьманську владу між різними політичними силами Соціальне розшарування (небажання селян та простих козаків коритися шляхті та козацькій еліті). Несприятливе міжнародне становище. Іноземна інтервенція в Гетьманщину з боку Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії та Кримського ханства

Slide4:

80 % населення

Slide5:

Гетьманування Івана Виговського 1657 – 1659рр Новий гетьман орієнтувався на козацьку старшину і шляхту, нехтуючи інтересами незаможних козаків , селян і міщан , що викликало незадоволення низів . Народні повстання охопили Лівобережжя та Запорожжя . Повстання очолив полтавський полковник М. Пушкар і Запорізький кошовий Я. Барабаш. Під час кровопролитних боїв , які точилися у травні — червні 1658 р. між прихильниками і противниками гетьмана , в Україні загинуло близько 50 тис. осіб . В бою загинув М. Пушкар , а Я. Барабаш потрапив у полон і був страчений .

Slide6:

«як вільні до вільних і рівні до рівних ». князівство мало свій суд, казну, монету, військо в 30 тисяч реєстрових козаків та 10 тисяч найманців, виборне довічне гетьманське управління (гетьмана затверджував король з чотирьох кандидатів), але самостійні зовнішні відносини з іншими державами заборонялись;

Slide7:

козацтву забезпечувалися давні права і привілеї, можливість отримати шляхетство (100 козаків із кожного полку), але відновлювалося велике землеволодіння та різноманітні повинності й податки селян і міщан.

Slide8:

церковна унія мала бути скасована. Водночас п’ять православних ієрархів отримували місце в сенаті; дозволялося заснувати у Руському князівстві дві академії й необмежену кількість гімназій, шкіл і друкарень.

Slide10:

Гадяцький договір так і не був реалізований, але призвів навесні 1659 р. до початку відкритої війни між Україною і Росією. Вирішальна битва відбулася в червні 1659 р. під Конотопом, де армія гетьмана І. Виговського посилена польськими і татарськими загонами завдала поразки російській армії на чолі з князем Трубецьким і Ромадановським .

Slide11:

Гадяцький договір викликав незадоволення частини козаків , які не хотіли бачити поляків своїми союзниками. Проти нього підняли заколот полковники Цюцюра , Золотаренко, Сомко . Також проти пропольської політики гетьмана виступила впливова частина козацької старшини на чолі з полковниками І. Богуном , П. Дорошенком , І. Іскрою та кошовим отаманом Іваном Сірком . 1657 - 1659 рр.

Slide12:

На думку сучасних українських істориків В. Смолія і В. Степанкова „Гадяцький договір зводив нанівець суверенітет козацької України й істотно змінював її політичний лад...”. Проте існують й інші думки. Зокрема, історик В. Шевчук вважає, що „саме Гадяцький договір став вищою політичною ідеєю українців, котрі змагалися за свою державність і хотіли відстояти політичну суверенність України”.