Кіммеріці_скфи

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Кіммерійці та скіфи на території сучасної України “Гімірра” “ Сколоти”

Slide2:

Кіммерийці на території України IX – VII ст. до н е Кіммерійці – “народи , що живуть на півночі від чого-небудь”

Slide3:

Писемні джерела “Врешті дістались ми течій глибоких ріки Океану. Там розташоване місто й країна людей кіммерійських, Хмарами й млою вповиті. Ніколи промінням ласкавим” “Одіссея” , Гомер

Slide4:

722 – 703 рр. – війна з Урарту. Поразка Урарту 679 – 678 рр. до н е - Війна з Ассирією Поразка кіммерійців Ассирія Цар Теушпа Урарту

Slide5:

Кіммерійці зникли з Північного Причорномор’я під тиском скіфів

Slide6:

Пам ’ ятки – Боспор Кіммерійський, Кіммерійський вал…

Slide8:

Скіфи ( VII – III ст. до н е) Скіфи - орачі Скіфи - землероби Скіфи-кочовики Царські скіфи

Slide9:

“Каральний меч” для світу (Геродот V ст. до н е) 612 р до н е – розгром Ніневії 585 р до н е – розгром Урарту IV ст. до н е – розгром фракійців

Slide10:

514 – 513 рр. до н е – поразка персів (Дарій І)

Slide11:

Велика Скіфія ( V – IV ст. до н е Столиця Камінне городище р. Дніпро

Slide12:

Мала Скіфія (ІІІ ст. до н е Столиця Неаполь-Скіфський 339 р. до н е поразка скіфів від Філіпа ІІ Македонського

Slide13:

С к і ф

Slide14:

Чортомлик Товста Могила Скіфські кургани

Slide15:

«Звіриний стиль»