І_Мазепа

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Б ІЛА ЦЕРКВА – місто над Россю

PowerPoint Presentation:

Один з найвидатніших діячів України, який прагнув перетворити її на державу Європейського типу з абсолютною владою гетьмана чи князя Зрадник російського царя, якому складав присягу, його дії призвели до втрат українців, прискорили процес ліквідації української автономії Х Т О В І Н ? Іван Мазепа

PowerPoint Presentation:

Іван Степанович Мазепа Jan Mazepa Kołodyński (20 березн 1639 — 21 вересня 1709)  гетьман Лівобережної України(1687—1704), гетьман Війська Запорозького обох берегів Дніпра (1704—1709), князь Священної Римської Імперії (1707—1709). Пам'ятник гетьманові Івану Мазепі с. Мазепинци 1994 р.

PowerPoint Presentation:

Іван Степанович Мазепа Політична кар ’ єра “В нравственных правилах Ивана Мазепы смолоду укаренилась черта , что он, замечая упадок той силы , на которую прежде опирался , не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями , чтобы не содействовать вреду падающей прежде благодетельной для него силы . Измена своим благодетелям не раз выказывались в его жизни . Так он изменил Польше , перешедши к заклятому ее врагу Дорошенку; так он Покинул Дорошенка, как только увидал , что власть его колеблеться ; Так, и еще беззастенчивее , поступил он с Самойловичем, пригревшим Его и поднявшим его на высоту старшинского звания . Так он поступал Он теперь со своим величайшим благодетелем , перед которым еще Недавно льстил и унижался” М.І.Костомаров

PowerPoint Presentation:

Іван Степанович Мазепа Політична кар ’ єра Ян Казимир (1659 – 1663 рр .) Петро Дорошенко (1669 р.) Іван Самойлович (1674 р.) Цариця Софія (1687 р.) В. Галіцин Петро І (1689 р.) Карл XII (1708 р.)

PowerPoint Presentation:

У липні 1687 року відбулася козацька рада на р. Коломак , основним рішенням якої було усунення Івана Самойловича від влади та обрання новим гетьманом Івана Мазепи (1687-1708) . Своє гетьманування Іван Мазепа розпочав з укладення Коломацьких статей 1687 р. між гетьманом і російським урядом, які передбачали посилення в Гетьманщині влади царату і ще більше обмеження прав гетьмана

PowerPoint Presentation:

Втім головною метою нового гетьмана було об'єднання земель України під своєю владою. Великі сподівання він покладав на молодого російського царя Петра І (1689-1725 ). Між ними склалися надзвичайно довірливі стосунки. За підтримки Москви Мазепа сподівався поширити територію Гетьманщини на відвойовану від Польщі Правобережну Україну, а також степову смугу вздовж Чорного та Азовського морів, якою володіли Крим і Туреччина.

PowerPoint Presentation:

Основні напрямки політики Івана Мазепи Ідеал державного устрою вбачив у Речі Посполитій Сприяв формуванню аристократичної верхівки українського суспільства з козацької старшини (земля, права, привілеї) Узаконив універсалом від 28 листопада 1701 р. панщину для селян у розмірі двох днів на тиждень Уважав за доцільне дотримуватися курсу показного вірноподданства Москві

PowerPoint Presentation:

Основні напрямки політики гетьмана І. Мазепи Діяльність Мазепи змінила архітектурні обриси багатьох міст, зокрема Києва, Чернігова, Переяслава, Глухова, Лубен, Батурина, Бахмача та інших. Мазепа фундував більше десятка нових храмів, сприяв відбудові багатьох церков княжої доби. Так, у Києві коштом Мазепи було збудовано новий мурований Богоявленський собор Братського монастиря, величний Військово-Микільський собор з мурованою дзвіницею і трапезною палатою в Пустинно-Микільському монастирі, церкву Всіх святих у Києво-Печерській лаврі. Було відбудовано лаврські Успенський собор і Троїцьку надбрамну церкву, Софійський та Михайлівський Золотоверхий собори з дзвіницями.

PowerPoint Presentation:

Північна війна 1700 – 1721 рр. Росія Швеція Річ Посполита Д а н і я Боротьба за панування в Балтійському регіоні Петро І Карл XII Август ІІ Ст. Ліщинський Мета Росії – відвоювати вихід до Балтійського моря та приєднання прибалтійські території

PowerPoint Presentation:

Північна війна 1700 – 1721 рр. Основні воєнні дії : 1700 р. – битва під Нарвою – поразка Росії 1702 р. – вторгнення шведів у Польщу 1702 р. – перемога Росії під Нотебургом 1703 р. – заснування Санкт-Петербурга 1704 р. – перемога Росії під Нарвою 1706 р. – капітуляція Речі Посполитої, Саксонії 1708 р. – вторгнення шведів в Росію. Поразка шведів під Лісною 1709 р. – Полтавська вікторія – розгром шведів та козаків І. Мазепи й К. Гордієнка 1714 р. – Гангутська битва. Розгром шведського флоту 1720 р. – Гренгамська битва. Розгром шведського флоту Травень 1721 р. – капітуляція Швеції – Ништатдський мир Росія завоювала вихід до Балтійського морю: Карелія, Естляндія , Лифляндія Народження Російської імперії

PowerPoint Presentation:

Повстання Івана Мазепи Мета гетьмана І. Мазепи ……………………………………….. Вся Украина, включая княжества Северское, Киевское, Черниговское и Смоленское, должна вернуться под владычество Польши и оставаться под ее Короной, за что Мазепа награждается титулом князя и получает Витебское и Полоцкое воеводства . У 1705-1706 рр. І. Мазепа встановлює таємні стосунки з С. Лещинським та Карлом ХІІ

PowerPoint Presentation:

Гетьманщина Швеція “Высокие договаривающиеся стороны” : Все, что завоюется из бывшей территории Московщины , будет принадлежать на основании военного права тому, кто этим завладеет Мазепа має бути довічним князем України Шведський король забов ’ язаний захищати країну від усіх ворогів Шведське військо може займати п ’ ять українських міст: Стародуб Мглин Батурин Полтаву Гадяч

PowerPoint Presentation:

було обрано нового гетьмана ( стародубського полковника Івана Скоропадського); в усіх церквах Московського царства Мазепі проголосили анафему ; в центральні райони Гетьманщини та на Правобережжя введено російські війська; знищено гетьманську резиденцію м. Батурин ; (1708 р.) над прихильниками Мазепи було проведено суд (900 представників старшини) Петро І у відповідь на дії Мазепи вжив швидких і рішучих заходів : після переходу на бік Швеції загону запорожців на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком, навесні 1709 р. була зруйнована Запорозька Січ.  

PowerPoint Presentation:

У вирішальній битві під Полтавою 27 червня 1709 р. шведсько-українські війська зазнали нищівної поразки від росіян. Карл ХІІ і гетьман Мазепа були змушені рятуватися втечею у володіння Османської імперії  

PowerPoint Presentation:

Після поразки під Полтавою врятувався у Молдавії . Помер у місті Бендери (21 вересня 1709 р.).

PowerPoint Presentation:

Один з найвидатніших діячів України, який прагнув перетворити її на державу Європейського типу з абсолютною владою гетьмана чи князя Зрадник російського царя, якому складав присягу, його дії призвели до втрат українців, прискорили процес ліквідації української автономії Х Т О В І Н ? Іван Мазепа