Давня історія. Київська Русь, Галицько-Волинська Русь

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Давня історія України Київська Русь Галицько – Волинська Русь

PowerPoint Presentation:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

PowerPoint Presentation:

“Батьком історії” називають : А. Прокопія Кесарійського Б. Плінія Старшого В. Геродота Г. Таціта

PowerPoint Presentation:

А. Історія В. Писемні пам ’ ятки Г. Речові пам ’ ятки Б. Історичні джерела 3. Розповідь про те, як жили народи та країни в минулому 1. Речі стародавніх людей, що зберегло сліди їхньої діяльності 2. Речові й писемні пам ’ ятки народів, традиції, вірування, свята … 4. Літописи, хроніки, документи, релігійні тексти, листи, написи … 5. Шлях, пройдений людством від далекого минулого до сучасності

PowerPoint Presentation:

Позначте поняття, що характеризує сукупність пам ’ яток, які належать до одного часу, певної території та мають певні особливості. В. Історія А. Археологія Б. Археологічна культура Г. Історичні джерела 5. Палеоліт

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Вибрати одну правильну відповідь На території сучасної України вчені-археологи знайшли ….. археологічних культур В. 25 А. 15 Б. 20 Г. 30

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Установіть відповідність А. Палеоліт В. Неоліт Г. Енеоліт Б. Мезоліт 3. давньокам ’ яний вік 1.мідно-кам ’ яний вік 2. новокам ’ яний вік 4. середньокам ’ ний вік 5. кам ’ яний вік Г В А Б

PowerPoint Presentation:

Робота з картою

PowerPoint Presentation:

Грецькі міста-колонії у Північному Причорномор ’ і

PowerPoint Presentation:

Галузь історичної науки, що вивчає речові ( матеріальні ) пам’ятки та реконструює за ними давню історію суспільства , називається А джерелознавство. Б археографія. В геральдика. Г археология.

PowerPoint Presentation:

2. Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько А 2 млн років тому. Б 1 млн років тому. В 500 тис. років тому. Г 250 тис. років тому.

PowerPoint Presentation:

2 Стародавня історія України Розташуйте періоди стародавньої історії України у хронологічній послідовності А. мідно-кам ’ яний вік Б. бронзовий вік В. залізний вік Г. кам ’ яний вік 1 3 4

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Археоло гічна періодизація для території України Установіть відповідність : А. Палеоліт Б. Мезоліт В. Неоліт Г. Енеоліт Д. Бронзовий вік Е. Залізний вік II - I тис. до н.е. До 10 тис. до н.е. IV – III тис. до н.е. I тис. до н. е. IX – VI тис. до н. е. VI – IV тис. до н. е.

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Кам ’ яний в ік поділяють на кілька періодів. (приберіть зайве) А. неоліт Б. палеоліт В. енеоліт Г. мезоліт

PowerPoint Presentation:

Королево Стародавня історія України Позначте місця стоянок первісних людей: Молодове Мізин Киїк-Коба ( Укажіть на фігуру ) А. Мізин Б. Молодове В. Королево Г. Киїк-Коба Кам ’ яна Могила Д. Кам ’ яна Могила

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Позначте назву місце, де було знайдено найдавнішу стоянку первісних людей в Україні А. с. Королево (Закарпатті) Б. Киїк-Коба (Крим) В. с. Мізин (Чернігівщина) Г. с. Молодове (Чернівецька обл.)

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Укажіть назву періоду стародавньої історії України, під час якого відбувся перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства А. енеоліт Б. мезоліт В. неоліт Г. палеоліт

PowerPoint Presentation:

3. Мізинська, Кирилівська стоянки первісних людей є пам’ятками А палеоліту. Б мезоліту. В неоліту. Г енеоліту. Мізинська Кирилівська

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть цифру, якою позначено на карті найдавнішу стоянку кам ’ яного віку на території України А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Королево Мізин Лука-Врубловецька Кам ’ яна Могила

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Позначте термін, який відповідає такому визначенню: “Віра у спільне походження і кровну спорідненість між людиною та певним видом тварин” А. анімізм Б. магія В. тотемізм Г. фетишизм

PowerPoint Presentation:

ПЕРШІ ЗЕМЛЕРОБИ ТА СКОТАРІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Стародавня історія України Укажіть територію поселення племен : А. Землеробів Б. Мисливців В. Скотарів Землероби Скотарі Мисливці

PowerPoint Presentation:

Розселення племен трипільської культури Стародавня історія України Укажіть територію розселення трипільців : Трипільці Помилка

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть археологічну культуру, територію поширення якої заштриховано на к арті А. Дунайська Б. Зарубинецька В. Трипільська Г. Чорноліська

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Укажіть назву археологічної культури, відкритої під Києвом археологом В. Хвойкою А. буго-дністровська культура Б. дніпро-донецька культура В. дунайська культура Г. трипільська культура

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України До якого історико-археологічного періоду належить Трипільська культура? А. палеоліт Б. мезоліт В. неоліт Г. енеоліт

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Позначте правильне твердження: Античні міста-держави у північному Причорномор ’ ї виникли в результаті: А. римської колонізації Б. розселення скіфів В. Великої грецької колонізації Г. Великого переселення народів

PowerPoint Presentation:

О н. Є. Робота з картою Укажіть цифру, якою позначено місцерозташування античного міста-колонії Ольвія, що виникло наприкінці VI ст. до н е А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Ольвія Тіра Пантикапей Херсонес

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Позначте назву народу, який населяв територію Північного Причорномор ’ я в VII – III ст. до н.е. А. кіммерійці Б. таври В. скіфи Г. сармати

PowerPoint Presentation:

МЕОТИДА Робота з картою Укажіть кочові племена залізного віку, територію розселення яких заштриховано на карті А. Кіммерійці Б. Скіфи В. Сармати Г. Таври VII - III ст. до не

PowerPoint Presentation:

4. Яке житло в епоху палеоліту будували первісні люди? А Б В Г

PowerPoint Presentation:

5. Основу привласнюючого господарства первісних людей становили А землеробство, скотарство, рибальство. Б збиральництво, тваринництво, рибальство. В землеробство, збиральництво, мисливство. Г мисливство, збиральництво, рибальство.

PowerPoint Presentation:

6. Укажіть ознаки неолітичної революції . 1. Винайдення першого штучного продукту – сплаву міді та олова. 2. Виникнення землеробства та скотарства. 3. Відокремлення скотарства від землеробства. 4. Перехід до осілого способу життя. 5. Винайдення свердління, пиляння та шліфування каменю. 6. Відокремлення ремесла від землеробства. 7. Виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва. А 2, 3, 4, 7 Б 1, 2, 4, 6 В 2, 4, 5, 7 Г 1, 3, 5, 6

PowerPoint Presentation:

7. Найдавнішу згадку про кіммерійців містить А «Одіссея» Гомера. Б «Історія» Геродота. В «Грецька історія» Ксенофонта. Г «Історія Пелопоннеської війни» Фукідіда.

PowerPoint Presentation:

8. Першими на території України розпочали виплавляти залізо з болотяної руди й оволоділи технікою виготовлення сталі А племена трипільської культури. Б східні слов’яни. В кіммерійці. Г скіфи. 900 - 700рр до н е

PowerPoint Presentation:

9. Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на період А неоліту. Б енеоліту. В бронзового віку. Г раннього залізного віку. VII – III ст. до н е

PowerPoint Presentation:

10. Проникнення сарматів у степи Північного Причорномор’я на межі III – ІІ ст. до н. е. супроводжувалося витісненням скіфів А у пониззя Дніпра та на Кримський півострів. Б у межиріччя Дону та Волги. В у верхів’я Південного Бугу. Г у передгір’я Кавказу.

PowerPoint Presentation:

Стародавня історія України Установіть відповідність між назвами грецьких колоній і місцями їхнього розташування А. Херсонес 1. на місці сучасної Керчі Б. Тіра 2. поблизу сучасного Севастополя В. Пантікапей 3. у гирлі Дону Г. Ольвія 4. на місці Білгород-Дністровського 5. у гирлі Дніпровсько-Бузького лиману

PowerPoint Presentation:

11. На Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва, грецькі колоністи заснували місто А Фанагорія. Б Херсонес. В Ольвія. Г Тіра.

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між назвами грецьких колоній і місцями їхнього розташування А. Херсонес 1. на місці сучасної Керчі Б. Тіра 2. поблизу сучасного Севастополя В. Пантікапей 3. у гирлі Дону Г. Ольвія 4. на місці Білгород-Дністровського 5. у гирлі Дніпровсько-Бузького лиману Танаїс III ст. до н е – V в н е

PowerPoint Presentation:

Велике розселення слов’ян тривало впродовж А І ст. до н. е. – І ст. н. е. Б І – ІІ ст. В ІІІ – IV ст. Г V – VII ст.

PowerPoint Presentation:

Які зміни в соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню Давньоруської держави? Занепад і зникнення віче – органу громадського управління . 2. Підвищення продуктивності праці в землеробстві , удосконалення ремісничого виробництва . 3. Запровадженням державної релігії , поширення писаного кодифікованого права. 4. Розклад родово-общинного ладу, початок класової диференціації А 1, 4 Б 2, 4 В 1, 3 Г 2, 3

PowerPoint Presentation:

12. Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків. 1. Алани 2. Венеди 3. Роксолани 4. Анти 5. Склавини 6. Авари А 1, 3, 4 Б 2, 4, 6 В 1, 3, 5 Г 2, 4, 5

PowerPoint Presentation:

Укажіть назви племен , територію розселення яких під час Великого переселення народів заштриховано на карті: А. алани, гуни; Б. волохи, авари; В. готи, роксолани; Г. склавини, анти. Робота з картою

PowerPoint Presentation:

Укажіть цифру, якою позначено на карті територію розселення східнослов'янського племінного союзу полян: Робота з картою А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Сіверяни Древляни Волигяги Уличі Тиверці Поляни

PowerPoint Presentation:

13. Богом громовиці у давніх слов’ян був А Перун. Б Велес. В Сварог. Г Даждьбог. Сварог – бог неба і світла; Даждьбог – бог сонця і податель благ; Перун – бог грому і блискавки; Велес – бог худоби та багатства; Мокош – богиня родючої землі; Стрибог – бог негоди і володар вітрів

PowerPoint Presentation:

14. Утворення Київської Русі завершилося за князювання А Аскольда. Б Олега. В Ігоря. Г Ольги. Новгород Київ 882 р.

PowerPoint Presentation:

15. У якому році відбулася описана подія? «Коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить». І послали вони до нього, кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх, і древляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його...» А 882 р. Б 911 р. В 945 р. Г 988 р.

PowerPoint Presentation:

16. На карті позначено територію Київської Русі за часів правління А Аскольда. Б Ігоря. В Володимира Великого. Г Ярослава Мудрого. 912 – 945рр .

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть ім'я князя, за правління якого Київські Русь мала позначені на карті кордони: А. Володимир; Б. Ігор; В. Олег; Г. Святослав. 980 – 1015 рр 912 – 945 рр 882 – 912 рр 964 – 972 рр

PowerPoint Presentation:

17. Велика княгиня київська Ольга (945 – 957 рр.) під час свого правління 1 створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки». 2 поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських степах, здійснивши низку військових походів. 3 відвідала Константинополь і прийняла християнство, проте християнізація Русі на державному рівні не відбулася. А 1, 2 Б 2, 3 В 1, 3 Г 1, 2, 3 1) 945р., 2) 955 – 957 рр.

PowerPoint Presentation:

На карті заштриховано території, що були приєднані до Київської Русі за князювання А Олега. Б Ігоря. В Святослава. Г Володимира. 964 – 972рр

PowerPoint Presentation:

18. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава Ігоревича? 1. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва». 2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір». А Обидві події. Б Лише перша. В Лише друга. Г Жодна з подій. 966 – 967рр .

PowerPoint Presentation:

19. На карті заштриховано території, приєднані до Київської Русі за часів князювання А Олега. Б Ігоря. В Святослава. Г Володимира. 981 – 984рр .

PowerPoint Presentation:

Яку із зображених історичних пам’яток створено за часів Київської Русі? А Б В Г Держава Війська Запорозького сер XVII ст. “Звірячий стіль” скіфи, VII – III ст до н е “Звірячий стіль” Монета Володимира Великого 980 – 1015рр

PowerPoint Presentation:

20. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Володимира Великого? 1. «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...» 2. «І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай...» А Обидві події. Б Лише перша. В Лише друга. Г Жодна з подій. 1)980р., 2)988р.

PowerPoint Presentation:

21. Коли відбулися описані нижче події? «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні, стоїть вона на високому місці посеред города, де ото чинять торг корсуняни... Коли ж охрестили його в Корсуні, то передали йому віру християнську...» А ІХ ст. Б Х ст. В ХІ ст. Г ХІІ ст. 988р.

PowerPoint Presentation:

22. Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало А підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії. Б розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами. В посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи. Г установлення повної політичної залежності Русі від Візантії.

PowerPoint Presentation:

23. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела: «Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»? А Святослава Ігоревича Б Володимира Великого В Ярослава Мудрого Г Володимира Мономаха 1019 – 1054рр Ярослав Мудрий 1019 – 1054 рр. 964 – 972 рр 980 – 1015 рр 1113 - 1125 рр

PowerPoint Presentation:

«Смердами» в Київській Русі називали А вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала. Б людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавались у спадщину). В селян, які потрапили в залежність від феодала, відпрацьовуючи в його господарстві взяті в борг гроші. Г ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину

PowerPoint Presentation:

24. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче уривку є правильним? «В другій половині Х ст. київський князь Володимир приєднав територію _______ до Київської Русі. Під час війни між синами за батьківську спадщину ця територія опинилася під владою _______. Але у 1030 та 1031 рр. князь _______ зі своїм братом Мстиславом здійснили два військові походи й знов захопили її». А міст Переяславця й Доростолу, Болгарського царства, Святослав Б міст Тмутаракані й Саркелу, Хозарського каганату, Володимир В Червенських міст, Польського королівства, Ярослав Г міст Корсуня й Сурожа, Візантійської імперії, Ізяслав 981 – 984 рр

PowerPoint Presentation:

25. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Ярослава Мудрого? 1. «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестали усобиця й заколот, і була тиша велика в землі Руській». 2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір». А Обидві події. Б Лише перша. В Лише друга. Г Жодна з подій. 1)1026р 2)1036р

PowerPoint Presentation:

У яких уривках із історичних джерел відображено норми права Київської Русі? « Якщо уб’ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень . За князівського старосту – 12 гривень , а за князівського рядовича – 5 гривень ». 2. « Якщо ж на шляхтича підніме руку, поб’є його до крові простий селянин чи міщанин , тоді селянин чи міщанин повинен бути покараний відсіканням руки». 3. « Якщо смерд умре без дітей , то спадщина його передається князю. А якщо боярин чи з боярської дружини , то князю спадщина не йде ». А 1, 2 Б 1, 3 В 2, 3 Г 1, 2, 3

PowerPoint Presentation:

26. Політичний розвиток Київської Русі наприкінці Х – у першій половині ХІ ст. характеризувався А слабкістю великокнязівської влади, місцевим племінним сепаратизмом. Б виходом держави на міжнародну арену, початком її дипломатичної діяльності. В початком формування її території, широкомасштабними військовими походами. Г запровадженням державної релігії, поширенням писаного кодифікованого права.

PowerPoint Presentation:

27. Укажіть особливості розвитку Київської Русі наприкінці Х – усередині ХІ ст. 1. Завершення формування території держави. 2. Вихід держави на міжнародну арену та початок її дипломатичної діяльності. 3. Перенесення уваги влади із проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання. 4. Неконсолідованість території держави, постійний місцевий племінний сепаратизм. 5. Запровадження та поширення державної консолідуючої релігії. 6. Поява писаного кодифікованого права. 7. Зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці. А 1, 2, 4, 5 Б 2, 3, 4, 6 В 1, 3, 5, 6 Г 2, 4, 6, 7

PowerPoint Presentation:

28. Однією із причин політичної роздробленості Київської Русі є А відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади. Б розпад державного адміністративного апарату. В занепад сільського господарства й торгівлі. Г падіння Візантійської імперії.

PowerPoint Presentation:

29. Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ – ХІІІ ст. були пов’язані з А обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями. Б появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів. В занепадом і зникненням віче – органу громадського та державного управління. Г перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган.

PowerPoint Presentation:

30. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними? 1. На з’їзді було прийнято новий звід руських законів – «Правду Ярославичів». 2. З’їзд відбувся в 1097 р. за ініціативи Володимира Мономаха. 3. Рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям. 4. З’їзд ухвалив принцип – «...кожен хай держить отчину свою». А 1, 3 Б 1, 4 В 2, 3 Г 2, 4 1097р .

PowerPoint Presentation:

31. У якому уривку з історичного джерела йдеться про події походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича 1185 р.? А «Сказала дружина Ігореві: «...Підино, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми»... І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину...» Б «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає... Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!» В «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? ... Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою…» Г «Пішов Ігор на Греків... І порадилися руси, і вийшли, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки». 945 р 1185 р 1097 р 941 р

PowerPoint Presentation:

32. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені». З ким зійшлися в битві руські князі? А половцями Б печенігами В хозарами Г монголо-татарами 1068р.

PowerPoint Presentation:

33. Який з указаних факторів не вплинув на процес виникнення міст на Русі? А Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торгівельних шляхів. Б Формування племінних центрів – городищ – у давніх слов’ян. В Безперервність традицій та досвід міського життя з античних часів. Г Будівництво східнослов’янською знаттю замків-фортець.

PowerPoint Presentation:

34. На карті позначено А спільний похід князя Святослава Ігоревича та варягів проти Новгорода. Б традиційний шлях збирання данини – полюддя – за часів Олега та Ігоря. В військово-торгівельний шлях «з варяг у греки». Г шлях місії єпископа Адальберга до Константинополя.

PowerPoint Presentation:

35. Неповноправних людей на Русі, які з тих чи інших причин вибули зі свого соціального середовища (роду, общини), називали А холопи. Б смерди. В челядь. Г ізгої.

PowerPoint Presentation:

36. Збірник норм права Київської Русі ХІ – ХІІ ст. має назву А «Слово про закон і благодать». Б «Руська правда». В «Ізборник Святослава». Г «Устав Ярослава». 1072р.

PowerPoint Presentation:

37. Скрипторії часів Київської Русі – це А школи для навчання дітей з найближчого оточення великого київського князя. Б майстерні по переписуванню книг для потреб церкви та світської знаті. В місця поховань представників великокняжого роду при церквах. Г монастирські об’єднання ремісників ливарів-дзвонарів.

PowerPoint Presentation:

38. Укажіть назви пам’яток оригінальної літературної творчості часів Київської Русі. 1. «Слово о полку Ігоревім» 2. Реймське Євангеліє 3. «Ізборник Святослава» 4. «Слово про закон і благодать» 5. «Києво-Печерський патерик» 6. Остромирове Євангеліє 7. «Повість минулих літ» А 1, 4, 5, 7 Б 2, 3, 5, 7 В 1, 3, 4, 6 Г 2, 4, 6, 7

PowerPoint Presentation:

39. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови? «... Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...» А «Слово о полку Ігоревім» Б «Руська правда» Ярослава Мудрого В «Повчання дітям» Володимира Мономаха Г «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона Володимир Мономах

PowerPoint Presentation:

40. Перша літописна згадка назви «Україна» датується А 1097 р. Б 1119 р. В 1187 р. Г 1240 р. Володимир Глібович Переяславський князь

PowerPoint Presentation:

41. Яка з пам’яток давньоруської літератури є найдавнішою? А «Слово про закон і благодать» Б «Києво-Печерський патерик» В «Слово о полку Ігоревім» Г «Повість минулих літ» 1037-1050 рр. п/п XIII ст. 1185р. 1113р.

PowerPoint Presentation:

42. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить виклад подій всесвітньої історії, походження Русі та історії розвитку давньоруської держави? А «Галицько-Волинський літопис» Б «Києво-Печерський патерик» В «Слово о полку Ігоревім» Г «Повість минулих літ» XIII ст. XIII ст. 1185р. 1113р. Нестор

PowerPoint Presentation:

43. Зображена на фото пам’ятка давньоруської архітектури збудована за часів князювання А Володимира Великого. Б Ярослава Мудрого. В Володимира Мономаха. Г Данила Галицького. Храм Св. Софії 1037 р

PowerPoint Presentation:

44. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? А Алімпія Б Феодосія В Агапіта Г Нестора «Чернець Києво-Печерського монастиря, учасник розпису Успенського собору Києво- Печерської лаври. Зажив слави серед сучасників написанням чудотворних ікон. Дві з них збереглися до наших днів: «Печерська Богородиця» і «Ярославська Оранта». 1050 – 1114рр. ? 1074р. ? 1095р. 1055 – 1113рр.

PowerPoint Presentation:

45. На фото зображено фрагмент давньоруської А мініатюри. Б мозаїки. В фрески. Г ікони.

PowerPoint Presentation:

Робота з картою Укажіть ім ’ я князя, який наприкінці XII ст. створив велику централізовану державу, територію якої заштриховано на карті А. Данило Романович Б. Лев Данилович В. Роман Мстиславович Г. Юрій Львович 1238-1264рр 1264-1301рр 1199-1205рр 1301-138рр 1199р Галицько-Волинська Русь

PowerPoint Presentation:

46. Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державу А 1171 р. Б 1185 р. В 1199 р. Г 1205 р. Роман Мстиславович Волинь Галич Галицько-Волинська Русь

PowerPoint Presentation:

47. Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. була А агресія Угорського та Польського королівств. Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі. В загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом. Г змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем.

PowerPoint Presentation:

Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя А Ярослава Мудрого. Б Данила Галицького. В Лева Даниловича. Г Юрія І Львовича. 1303р 1301 – 1308рр

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення відповідності А 1

PowerPoint Presentation:

Археоло гічна періодизація для території України Установіть відповідність : А. Палеоліт Б. Мезоліт В. Неоліт Г. Енеоліт Д. Бронзовий вік Е. Залізний вік II - I тис. до н.е. До 10 тис. до н.е. IV – III тис. до н.е. I тис. до н. е. IX – VI тис. до н. е. VI – IV тис. до н. е.

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх. 1 Стародавня історія України 2 Київська Русь за перших князів 3 Розквіт Київської Русі 4 Київська Русь за часів роздробленості А Християнізація, «Змієві вали», «тесть Європи», «Руська правда». Б Привласнююче господарство, археологічна культура, осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян. В Князівські усобиці, удільні землі, федеративна монархія, «Правда Ярославичів». Г Язичництво, полюддя, уроки, погости. Д Фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта. Б Г А В

PowerPoint Presentation:

48. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями. А «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи: «Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський...» Б «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши «Я їм противник, і вам нічого давати...» В «Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським служив. Коли ж він відчув, що князі руські розтрощені татарами, він змужнів… і на знесилених русів владу свою поширив...» Г «Народами Склавинами і Антами не править один муж, але з давніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади...» Д «Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши єпископів...» 1 Виникнення Київської Русі 2 Розквіт Київської Русі 3 Київська Русь за часів роздробленості 4 Українські землі у складі Великого князівства Литовського А Б В Д

PowerPoint Presentation:

49. Установіть відповідність між подіями та іменами князів, причетними до них. А Святослав Ігоревич Б Володимир Великий В Ярослав Мудрий Г Володимир Мономах Д Данило Галицький 1 «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...» 2 «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи. Татари ж, перемігши, пішли далі...» 3 «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...» 4 «Заложив він город – великий Київ, а в города сього ворота Золоті. Заложив він також церкву святої Софії, премудрості божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну...» 1 2 3 4 964-972рр 980-1015рр 1019-1954рр 1113-1125рр 1238-1264рр

PowerPoint Presentation:

50. Установіть відповідність між заходами та діячами, які їх здійснили. А князь Данило Галицький Б князь Володимир Мономах В княгиня Ольга Г князь Ярослав Мудрий Д князь Володимир Великий 1 Створення перших осередків центральної князівської влади на місцях – «погостів». 2 Запровадження християнства як державної релігії Київської Русі. 3 Укладення першого писаного збірника руських законів. 4 Організація з’їзду князів у Любечі. 1 2 3 4 1238-1264рр 1113-1125рр 945-964рр 1019-1054рр 980-1015рр

PowerPoint Presentation:

51. Установіть відповідність між подіями та часом (століттями), коли вони відбулися. А ІХ ст. Б Х ст. В ХІ ст. Г XІI ст. Д ХІІІ ст. 1 «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть та церква на високому місці посеред города...» 2 «Заложив він у городі Києві ворота Золоті, ...також церкву святої Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну...» 3 «Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди... Цесарград двомастами кораблів оточили. ...знялася буря з вітром і кораблі русів розметало і побило...» 4 «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...» 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

52. Установіть відповідність між роками та подіями. 1 1097 р. 2 1113 р. 3 1187 р. 4 1199 р. А Перша літописна згадка назви «Україна». Б З’їзд князів у Любечі. В Перемога Данила Галицького під Дорогичином. Г Укладення ченцем Нестором «Повісті минулих літ». Д Утворення Галицько-Волинського князівства Б Г А Д 1238р

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між датами і подіями: А) 980 р.; Б) 860 р.; В) 1015 р.; Г) 945 р. загибель князя Ігоря; правителем Русі став Ярослав Мудрий; язичницька реформа князя Володимира; похід князя Аскольда на Візантію; смерть князя Володимира 3 4 5 1 1019 - 1054 рр

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між подіями та їх наслідками: Події : А) походи князя Олега на Візантію; Б) вбивство Аскольда і Діра; В) хрещення Русі князем Володимиром; Г) розгром Хозарського каганату. Наслідки : 1) перший напад печенігів на Київ; 2) поява торгового шляху “із варяг у греки” ; 3) укладення вигідних для Русі торговельних угод; 4) об'єднання східнослов'янських земель в одну державу – Київську Русь; 5) бурхливий розвиток освіти, архітектури, ремесел, мистецтва. 3 4 5 1 907р (911р) 882р 988р 964-966рр

PowerPoint Presentation:

Установіть відповідність між назвами позначених на карті міст та іменами князів, за правління яких вони були столицями Галицько-Волинсь­кої держави 1. Володимир Василькович ; 2. Данило Романович; 3. Лев Данилович; 4. Роман Мстиславич; 5. Юрій Львович. Робота з картою А. Володимир; Б. Галич; В. Львів; Г. Холм. 1 4 3 2

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення правильної послідовності 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

2 Розташуйте періоди стародавньої історії України у хронологічній послідовності А. мідно-кам ’ яний вік Б. бронзовий вік В. залізний вік Г. кам ’ яний вік 1 3 4

PowerPoint Presentation:

53. Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної України. А скіфи Б гуни В кіммерійці Г сармати 1 IX-VII ст до н е 2 VII-III ст. до н е 3 III ст до н е – III н е 4 IV ст н е

PowerPoint Presentation:

55. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем. А «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. ...І вбили вони Аскольда й Діра, а Олег став князем у Києві...» Б «У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...» В «І зібрав він писців многих, і перекладали вони з грецької на слов’янську мову і Письмо Святе, і списали багато книг. ...сей великий князь ...засіяв книжними словами серця віруючих людей...» Г «У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства...» А Б В Г 1 882р 2 1019-1054рр 3 1240р 4 1253р

PowerPoint Presentation:

56. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем. А «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся». Б «...і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. І розділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв сю сторону, а Мстислав – ту. ...і перестали усобиця й заколот, і була тиша велика в землі Руській». В «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Коли зітнулися війська між собою, то сталася січа люта. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи». Г «...і зібралися в городі... щоб уладнати мир. І говорили вони один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? ...Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою...» А Б В Г 3 1113р 1 1026р 2 1097р 4 1223р

PowerPoint Presentation:

57. Установіть послідовність описаних літописцем подій. А «...і зібралися в Любечі, щоб уладнати мир. І говорили один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині...» Б «Хозари вийшли супроти нього з каганом своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...» В «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі...і сповнена була земля Руськая ворогами...» Г «А було ж печенігів без числа. Виступив він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...» А Б В Г 1 966-967рр 2 1036р 3 1097р 4 1240р

PowerPoint Presentation:

Установіть послідовність правління київських князів, зображених на малюнках: 1 2 3 4 Князь Володимир Княгиня Ольга Князь Ярослав Князь Святослав 980-1015рр 945-964рр 1019-1054рр 964-972рр

PowerPoint Presentation:

Установіть послідовність подій: А) створення “Руської правди”; Б) будівництво Десятинної церкви; В) вбивство князів Бориса і Гліба; Г) скасування княжіння деревлянського князя Мала 1072р 988-996рр 1015р 945р 1 2 3 4