Voz

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: Giftdiarra (101 month(s) ago)

Hi, my name is Gift, please i want you to write me back to my email address here [email protected] i have reason to contact you,

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Autor – nažalost – nepoznat. Aranžirao, propratio tekstom i muzikom Dottore El Cidre ŽIVOTNI VOZ

PowerPoint Presentation:

Nedavno sam čitao knjigu u kojoj se život poredi sa putovanjem u vozu. Bila je to veoma zanimljiva knjiga.

PowerPoint Presentation:

Život je kao putovanja u vozu. Ljudi ulaze i silaze. Prilikom nekih zaustavljanja mogu se dogoditi prijatna iznenađenja. Ljudi proživljavaju sre ć ne trenutke, ali ima i nezgoda, nesreća, tuge.

PowerPoint Presentation:

    Kad se rodimo i zakoračimo u voz, srećemo se sa ljudima za koje mislimo da će nas pratiti tokom čitavog našeg putovanja. Na primer, naši roditelji…

PowerPoint Presentation:

Nažalost, kad-tad oni će sići sa voza i ostaviti nas bez svoje ljubavi, brižnosti, nežnosti, bez svoga prijateljstva i društva.

PowerPoint Presentation:

Međutim, u voz će ući druge osobe koj e će nam, takođe, biti veoma važne.

PowerPoint Presentation:

To su naša braća i sestre, naši prijatelji i ljudi koje srećemo i koje ćemo zavoleti tokom putovanja.

PowerPoint Presentation:

Mnoge osobe koje ulaze u voz gledaju na putovanje kao na kratku šetnju, Oni ne uživaju u predelima kraj kojih prolaze, ne žele da se zbližavaju sa drugima, pa kraj putovanja dočekaju sami.

PowerPoint Presentation:

Drugi u ovoj vožnji kroz život nailaze samo na žalost i tugu. Ali ima i onih koji su u vozu, u toku vožnje, uvek nadohvat ruke i spremno pomažu onima kojima je pomoć potrebna.

PowerPoint Presentation:

Mnogi, kada siđu sa voza, ostavljaju iza sebe trajnu čežnju. Neki nas uvaljuju i u nevolje. Mnogi ulaze i silaze a da ih nismo ni zapazili.

PowerPoint Presentation:

Čudi nas što su mnogi putnici koji su nam veoma dragi negde u nekom drugom vagonu. Ostavljaju nas same u delu našeg putovanja. Ponekad pokušavamo da ih pronađemo i da se smestimo u njihov kupe.

PowerPoint Presentation:

Međutim, na našu žalost, često ne možemo da sednemo kraj njih. Mesto pored neko drugi je već zauzeo.

PowerPoint Presentation:

I takav je život. Prepun izazova, snova, maštanja, nadanja, prepun sastanaka i rastanaka bez ponovnog sastajanja. I nikad se ti trenuci neće vratiti. Zato, pokušajmo da svoje putovanja kroz život učinimo najlepšim mogućim.

PowerPoint Presentation:

Pokušajmo da sa svima u vozu budemo u ljubavi. Pokušajmo da u svakom putniku vidimo ono najbolje u njemu.

PowerPoint Presentation:

Setimo se i toga da na svakom ukrštanju životnih koloseka neki od vagona može da isklizne iz koloseka i da je putnicima u njima možda potrebna naša pomoć.

PowerPoint Presentation:

I sami možemo doživeti iskliznuće. Nadamo se da ćemo tada naići na putnika koji će nas razumeti.

PowerPoint Presentation:

Najveća misterija putovanja je što ne znamo kada ćemo zauvek sići sa voza. Takođe ne znamo ni kada će naši s a putnici sići. Pa ni oni koji sede do nas.

PowerPoint Presentation:

Sigurno ću biti veoma tužan kada budem morao zauvek da napustim voz. Verujem da će veoma boleti rastanak sa nekim prijateljima koje sam sreo za vreme putovanja i koji su mi postali dragi. Međutim, gajim nadu da postoji glavn a stanica i da ću videti kako svi moji drag i pri stižu, sa prtljagom koji nisu imali kada su ulazi li u voz. I biću srećan što se ponovo s reće mo.

PowerPoint Presentation:

Usrećiće me pomisao da sam im baš ja pomogao do uvećaju svoj prtljag i da sam u njega stavio prave sadržaje.

PowerPoint Presentation:

Moramo se truditi da imamo srećno putovanje i da znamo da se na kraju sva muka stostruko isplati. Pokušajmo da pri silasku sa voza ostavimo prazno sedište koje kod ostalih putnika, koji nastavljaju putovanje, budi čežnju i lepa i prijatna sećanja.

PowerPoint Presentation:

Svima želim srećno i prijatno putovanje!