PROGRAMA LA ISTORIE

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PROGRAMA LA ISTORIE:

CLASA A IV A PROGRAMA LA ISTORIE

PowerPoint Presentation:

„ Puneţi copiii în faţa monumentelor în care este încorporată istoria … şi în felul acesta istoria poporului nostru nu va mai fi o materie de învăţat pe de rost astăzi şi de uitat mâine, ci un element de putere şi de iniţiativă în sufletul fiecăruia dintre noi” ( N. Iorga)

PowerPoint Presentation:

Scopul studierii istoriei la clasa a IV-a este familiarizarea cu domeniul istoriei prin mijloace adecvate vârstei elevilor cu teme referitoare la trecutul mai apropiat sau mai indepartat al localitatii natale, al Romaniei si al Europei .   Faţă de lecturile pe teme istorice pe care elevii le-au studiat în anii anteriori, orele de istorie oferă ocazia cunoaşterii trecutului şi a instrumentelor prin intermediul cărora se poate reconstitui imaginea acestuia . Clasa a IV-a reprezintă prima etapă a antrenamentului pentru formarea unor capacităţi şi atitudini legate de domeniul umanist, în general, şi istoric, în special, exprimate prin obiectivele cadru ale disciplinei.

CE ESTE PROGRAMA SCOLARA?:

Sunt documente operationale pentru cadre didactice si cuprind obiective sau competente generale si specifice, dar si continuturile propriu zise la istorie. Sunt elaborate de M.E.C. cu continuturi unitare si obligatorii. Programele scolare pentru ISTORIE au la baza si promoveaza urmatoarele principii: -Centrarea demersului didactic pe elev, ca subiect al activitatii instructiv-edcative -Accentuarea caracterului practic-aplicativ al demersului didactic -Asigurarea coerentei si a progresului la nivelul disciplinei -Compatibilizarea curriculumului national cu cel european prin formarea domeniilor de competente -Modul de prezentare a programelor, prin sistematizare in rubrici, reliefeaza conexiunea intre competente specifice si continuturile asociate acestora -Rubricile existente in programa au ca scop evidentierea continuturilor care favorizeaza formarea si dezvoltarea anumitor abilitati -Majoritatea competentelor specifice se formeaza prin mai multe continuturi si ofera elevilor posibilitatea aplicarii lor in viata reala. CE ESTE PROGRAMA SCOLARA?

STRUCTURA PROGRAMEI:

nota de prezentare , care identifică scopul studierii istoriei în clasa a IV-a şi locul pe care îl ocupă această etapă de şcolaritate în învăţământul obligatoriu; obiective cadru, reprezentând obiective cu un grad ridicat de generalitate şi de complexitate, care se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice obiectului de studiu şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu; obiective de referinţă care specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărui an de studiu; exemple de activităţi de învăţare construite astfel încât să valorifice experienţa concretă a elevului şi să poată fi integrate unor strategii de predare-învăţare adecvate contextelor variate de instruire; conţinuturi standarde curriculare de performanţă , reprezentând criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare. sugestii metodologice STRUCTURA PROGRAMEI

authorStream Live Help