ACV-Presentatie-Onderzoeksvoorstel-Groep-9 (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

sekswerkers en mensenrechten in Gent

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

3

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

Mensenrechten en hiv bij sekswerkers 4 Inbreuk op de mensenrechten - Uitbuiting? Fysiek geweld Seksueel geweld Condoomgebruik Soorten seks Sekswerkers vormen een risicogroep voor HIV Straffeloosheid

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

ONDERZOEKSVRAAG 5 Focus lage en middelhoge inkomens Schending van mensenrechten Preventie Omstandigheden België? Gent? hiv – besmetting bij vrouwelijke sekswerkers Impact ?

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

DEELVRAGEN Welke mensenrechten geschonden? In welke mate belemmeringen voor veilig sekswerk? In welke omstandigheden? Welke adviezen voor Gent? 6

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

methodiek 7 Kwalitatief Literatuur voornamelijk kwantitatief Focusgroep of diepte-interviews Voordelen/Belemmeringen? Respondenten Vijftien ‘Glazen Straatje’

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

methodiek 8 Respondenten Sociaal economische/culturele achtergronden niet van toepassing in dit onderzoek VZW Pasop Wie/Wat/ Waarom?

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

tijdsplanning 9 2016-2017 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN Literatuurstudie Probleemstelling formuleren Onderzoeksvragen formuleren Opstellen vragenlijst Respondenten contacteren Interviews afnemen Transcriberen Verwerking interviews Analyse Rapportering

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

middelen 10 Werkruimte: Stad Gent en Universiteit Gent Reiskosten: Met de fiets! Apparatuur: Microfoon en software Toegang tot gegevens: VZW Pasop , Google Scholar en Web of Science Mogelijke beperkingen: Gevoelige doelgroep

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

discussie 11 Maatschappelijk relevant Veiligheid en gezondheid garanderen Risicogroep

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

Discussie Werkomstandigheden Mensenrechten Preventie maatregelen 12

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

13

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

referenties 14 Annette Pruss - Ustün , J. W. (2013). HIV Due to Female Sex Work: Regional and Global Estimates. Plos One , e63476. doi:10.1371/journal.pone.0063476 UNAIDS. (2017). When women lead change happens . Geraadpleegd op 5 april 2017, van http:// www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/when-women-lead-change-happens_en.pdf Decker, M. R., Pearson, E., Illangasekare , S. L., Clark, E., & Sherman, S. G. (2013). Violence against women in sex work and HIV risk implications differ qualitatively by perpetrator. Bmc Public Health, 13, 10. doi:10.1186/1471-2458-13-876 Gabriela Paz - Bailey, M. N. (2016). Prevalence of Hiv among U.S. female sex workers: systematic review and meta - analysis. Aids and Behavior , 2318-2331. doi:10.1007/s10461-016-1332-y Kate Shannon, S. A.-P.-C. (2015). Global epidemiology of HIV among female sex workers: influence of structural determinants. Lancet , 55-71. doi:10.1016/S0140-6736(14)60931-4 Michele R Decker, A.-L. C. (2015). Human right violations against sex workers: Burden and effect on hiv . Lancet , 186 - 199. doi:10.1016/S0140-6736(14)60800-X Stefan Barel , C. B. (2012). Burden of HIV among female sex workers in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infectious Diseases , 538-549. doi : 10.1016/S1473-3099(12)70066-X

Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be :

Ghent University @ ugent Ghent University Pieter Callewaert, Lisa de Smet, Quinten Pas, Yara Van Leemput Schakeljaar master gender en diversiteit faculteit letteren en wijsbegeerte www.ugent.be

authorStream Live Help