Yêu cho đến cùng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Sáng tác: LM. NGUYỄN DUY Tiếng hát: MAI HẬU

Slide 3:

Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Yêu cho đến cùng, là tình yêu chỉ biết trao dâng.

Slide 4:

Yêu cho đến cùng, là hy sinh quên cả mạng sống. Yêu cho đến cùng, một tình yêu hiến tặng nhưng không.

Slide 5:

Con theo Ngài bấy lâu, mà con vẫn chưa hiểu Ngài. Ngài là Thầy, là Chúa của con, Ngài yêu thương tất cả thế giới.

Slide 6:

Nay con nguyện mến yêu và theo Chúa trọn cuộc đời. Tiếp nối tình yêu Chúa, để yêu anh em đến cùng.

Slide 7:

Yêu cho đến cùng, Ngài đã sinh nơi máng lừa. Yêu cho đến cùng, Ngài ngược xuôi về khắp mọi nơi.

Slide 8:

Yêu cho đến cùng, Ngài dang tay đón người tội lỗi. Yêu cho đến cùng, Ngài ủi an vỗ về kẻ đơn côi.

Slide 9:

Con theo Ngài bấy lâu, mà con vẫn chưa hiểu Ngài. Ngài là Thầy, là Chúa của con, Ngài yêu thương tất cả thế giới.

Slide 10:

Nay con nguyện mến yêu và theo Chúa trọn cuộc đời. Tiếp nối tình yêu Chúa, để yêu anh em đến cùng.

Slide 11:

Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu con đến cùng. Trao ban chính mình làm thần lương để dưỡng nuôi con.

Slide 12:

Yêu cho đến cùng, Ngài ân ban những lời hằng sống. Con đâu có hiểu, Ngài đã yêu đến tận cùng yêu thương.

Slide 15:

Yêu cho đến cùng, Ngài rửa chân từng môn đệ. Yêu cho đến cùng, Ngài liều thân chịu chết thảm thê.

Slide 16:

Yêu cho đến cùng, Ngài xin vâng nên một của lễ. Yêu cho đến cùng, Ngài thành ơn cứu độ của nhân gian.

Slide 17:

Con theo bước Ngài, được sống trong đời linh mục. Con mơ ước hoài, nguyện được sống và chết vì yêu.

Slide 18:

Tay con nhỏ bé, mà tim con không bờ không bến. Bên con có Ngài, thì tình con mãi là tình Giê-su.

Slide 19:

Con theo Ngài bấy lâu, mà con vẫn chưa hiểu Ngài. Ngài là Thầy, là Chúa của con, Ngài yêu thương tất cả thế giới.

Slide 20:

Nay con nguyện mến yêu và theo Chúa trọn cuộc đời. Tiếp nối tình yêu Chúa, để yêu anh em đến cùng.

Slide 21:

Con theo Ngài bấy lâu, mà con vẫn chưa hiểu Ngài. Ngài là Thầy, là Chúa của con, Ngài yêu thương tất cả thế giới.

Slide 22:

Nay con nguyện mến yêu và theo Chúa trọn cuộc đời. Tiếp nối tình yêu Chúa, để yêu anh em đến cùng.

Slide 23:

Sáng tác: LM. NGUYỄN DUY Tiếng hát: MAI HẬU

authorStream Live Help