Một số chức năng khác

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Bài 17, tin học 10

Comments

Presentation Transcript

Bài 17: Một số chức năng khác:

Bài 17: Một số chức năng khác Giáo viên : Phạm Thị Ngọc Trâm

Tổng quát:

Tổng quát Định dạng kiểu danh sách 1 Ngắt trang và đánh số trang 2 In văn bản 3 Củng cố và bài tập 4

Xem ai nhanh hơn nào???:

Xem ai nhanh hơn nào ??? Luật chơi : Chia lớp thành 2 nhóm ( mỗi dãy là một nhóm ). Trong 3 phút , các thành viên của mỗi nhóm thay phiên lên bảng viết tên các thành phần chính trên màn hình làm việc của Word. Nhóm nào viết được nhiều tên hơn là nhóm thắng cuộc . Trò chơi :

Thời gian 3 phút….:

Thời gian 3 phút …. T ên các thành phần chính trên màn hình làm việc của Word????

Kiểu danh sách:

K iểu danh sách Kiểu liệt kê : Dùng để liệt kê những thành phần như nhau . Kiểu danh sách Kiểu số thứ tự : Dùng để liệt kê các bước , các thành phần nhưng thứ tự có vai trò nhất định .

Thắc mắc:

Thắc mắc Trong soạn thảo văn bản , khi cần trình bày văn bản dưới dạng liệt kê hoặc dạng số thứ tự . Ta phải làm sao ???

Định dạng kiểu danh sách:

Định dạng kiểu danh sách Cách 1: sử dụng lệnh Format Bullets and Numbering… để mở hộp thoại Bullets and Numbering. Để định dạng kiểu danh sách , ta làm như sau : Cách 2 : trên thanh công cụ định dạng , sử dụng nút lệnh Bullets hoặc Numbering . Nút lệnh Bullets Nút lệnh Numbering

Bỏ chọn định dạng kiểu danh sách:

Bỏ chọn định dạng kiểu danh sách  Để bỏ định dạng kiểu danh sách của một phần văn bản , ta chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng .

Ngắt trang :

Ngắt trang Đã khi nào bạn gặp trường hợp ngắt trang không mong muốn chưa ? Và bạn giải quyết như thế nào ??? Thảo luận :

Ngắt trang không mong muốn:

Ngắt trang không mong muốn  Cần ngắt trang bằng tay để văn bản tuân thủ tính khoa học và thẩm mỹ .

Các bước thực hiện ngắt trang:

Các bước thực hiện ngắt trang Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang. † Chọn lệnh Insert  Break ...rồi chọn Page Break trong hộp thoại Break . † Nháy chuột vào nút OK .

Giọng ai hay nhất???:

Giọng ai hay nhất ??? Hãy tìm trong SGK Tin học 10 đoạn văn nói về khái niệm hệ điều hành và đọc to cho cả lớp cùng nghe .  L àm thế nào để em tìm được đoạn văn nói về khái niệm hệ điều hành nhanh nhất ?

Đánh số trang:

Đánh số trang Khi văn bản có nhiều hơn một trang , ta cần phải đánh số trang để dễ dàng quản lí .  Trong soạn thảo văn bản , làm thế nào để đánh số trang văn bản ?

Đánh số trang:

Đánh số trang Các bước để Word tự động đánh số trang : Chọn Insert Page Numbers … Trong hộp thoại Position của hộp thoại Page Numbers , chọn vị trí của số trang : ở đầu trang ( Header) , hoặc ở cuối trang ( Footer ). Trong hộp thoại Alignment , chọn căn lề cho số trang : căn trái ( Left ), ở giữa ( Center ), hoặc căn phải ( Right ). Chọn ( hoặc bỏ chọn ) Show number on first page để hiển thị ( hoặc không hiển thị ) số trang ở trang đầu tiên .

Đoán đồ vật thông qua các gợi ý!!!:

Đoán đồ vật thông qua các gợi ý!!! Là một thiết bị ngoại vi. Thường thấy ở các cửa hàng photocopy. Giúp tạo ra các bản tài liệu cứng (hard copy) từ tài liệu được lưu trữ trong các thiết bị điện tử .

Ai tinh mắt hơn???:

Ai tinh mắt hơn ??? Máy in  Làm thế nào để in một văn bản ra giấy ?

In văn bản:

In văn bản Văn bản có thể in ra giấy nếu máy tính có kết nối ( trực tiếp hoặc qua mạng ) với máy in. Trước khi in cần kiểm tra xem bố trí trang đã hợp lí chưa , ngắt trang có chuẩn không .  Làm thế nào để xem trước khi in???

Xem trước khi in:

Xem trước khi in Để mở cửa sổ Preview, sử dụng một trong 2 cách sau : Cách 1: chọn lệnh File Print Preview. Cách 2: nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ chuẩn Nút lệnh Print Preview

In văn bản:

In văn bản Thực hiện lệnh in văn bản bằng một trong các cách sau : Cách 1: dùng lệnh File Print . Cách 2: dùng tổ hợp phím Ctrl+P . Cách 3: nhấn chuột vào nút Print trên thanh công cụ chuẩn để in ngay toàn bộ văn bản . Nút Print

Củng cố và bài tập:

Củng cố và bài tập Nêu các bước cần thực hiện để tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu và dạng số thứ tự . Có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a,b,c ,… được không ? Nếu được , hãy nêu các thao tác cần thiết . Có những cách nào để chỉ in một văn bản trong một tệp văn bản có nhiều trang . Nêu ưu và nhược điểm khi sử dụng nút lệnh Print để ra lệnh in.

PowerPoint Presentation:

Thank You !