FRACCIONS

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

FRACCIONS:

FRACCIONS Anna Sànchez Sànchez Laura G arnacho Franquesa

PARTS DE LES FRACCIONS:

PARTS DE LES FRACCIONS 3 5 NUMERADOR DENOMINADOR

Slide 3:

1 unitat 2 mitjos 3 terços 4 quarts 5 cinquens 6 sisens 7 setens 8 vuitens 9 novens 10 dècims

COMPARACIÓDE FRACCIONS AMB EL MATEIX DENOMINADOR :

COMPARACIÓDE FRACCIONS AMB EL MATEIX DENOMINADOR 3 5 8 8

COMPARACIÓ DE FRACCIONS AMB LA UNITAT :

COMPARACIÓ DE FRACCIONS AMB LA UNITAT 3 = 1unitat 3 2 que 1unitat 3 5 que 1unitat 3

FRACCIONS D’UN CONJUNT:

FRACCIONS D’UN CONJUNT 2 5 1 5 2 5

FRACCIONS D’UN NOMBRE:

FRACCIONS D’UN NOMBRE 2 de 10 = 10x2 =20:3 = 6 3 2 de 10 = 10:3 = 3x2 = 6 3

EXPLICACIÓ DE DIVISIO C’UN NOMBRE:

EXPLICACIÓ DE DIVISIO C’UN NOMBRE Per calcular la fracció d’un nombre: 1r es divideix el nombre entre el denominador. 2n es multiplica el quocient obtingut pel numerador.

FRACCIÓNS DECIMALS:

FRACCIÓNS DECIMALS 1 = 1 dècima 1 = 1centèsima 10 100 1 = 1 mil·lessima 1.000 Les fraccions que tenen com a denominador la unitat seguida de zero s’anomenen fraccions decimals

authorStream Live Help