AGENTS GEOL�GICS

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

AGENTS GEOLÒGICS : 

AGENTS GEOLÒGICS (EXTERNS I INTERNS)

Slide 2: 

Acció geològica de la temperatura i dels gasos de l’atmosfera Acció geològica dels éssers vius Acció geològica de les persones Les roques sedimentàries Agents geològics interns Volcans en erupció Roques magmàtiques Roques metamòrfiques Serralades, plecs i falles Terratremols Acció geològica de l’aigua Acció geològica del vent

Elaborat pels alumnes de CS2 : 

Elaborat pels alumnes de CS2

authorStream Live Help