Agents geol�gics interns

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ELS AGENTS GEOLÒGICS INTERNS

Slide 2: 

Zones convergents: les plaques s’ajunten; una es pot enfonsar sota l´altre part, i part dels seus materials passen a formar part del mantell. Zones divergents: les plaques es separen i, per l’escletxa que queda en surten nous materials. Si la zona divergent es troba sota el mar, es formen les dorsals oceàniques, que son una mena de serralades que hi ha sota l´aigua. En alguns casos es poden arribar a produir erupcions volcàniques. ZONES DE CONTACTE ENTRE PLAQUES

Slide 3: 

Zones transformadores: una placa llisca contra l´altra, es pot arribar a produir terratrèmols. Els agents geològics interns son creadors del relleu, amb la seva acció fan que es produeixin els fenòmens següents: Serralades i oceans: és quan s´eleven unes parts o s'enfonsen unes altres. Terratrèmols: és quan provoquen grans canvis a l´escorça terrestre. Erupcions volcàniques: és quan porten materials a l'escorça amb els quals es configura un nou relleu.

Slide 4: 

ESPEREM QUE US HAGI AGRADAT Judith Prat Judith Martínez

authorStream Live Help