Καταλάση (θεωρία)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ένα ένζυμο κοινό σε φυτά και ζώα

Comments

Presentation Transcript

η δομή:

Καταλάση ένα ένζυμο κοινό σε φυτά και ζώα

η δομή:

το οξυγόνο στη ζωή μας Η ζωή με το οξυγόνο είναι επικίνδυνη Ηλεκτρόνια που καταλήγουν κατά λάθος στο οξυγόνο, το μετατρέπουν σε ρίζες υδροξυλίου ( OH ‒ ) ανιόντα υπεροξειδίου ( O 2 ‒ ) ή υπεροξείδιο του υδρογόνου ( H 2 O 2 ) Αυτά τα θανατηφόρα μόρια είναι δυνατό να μεταλλάσσουν το DNA

η δομή:

τα αντιοξειδωτικά σώζουν Στα πιο σημαντικά αντιοξειδωτικά ανήκουν: η δισμουτάση του υπεροξειδίου , η οποία μετατρέπει τις ρίζες υπεροξειδίου σε υπεροξείδιο του υδρογόνου και η καταλάση , η οποία μετατρέπει το υπεροξείδιο του υδρογόνου σε νερό και ελεύθερο οξυγόνο.

η δομή:

το υπεροξείδιο του υδρογόνου Το υπεροξείδιο του υδρογόνου: είναι ένα δευτερεύον προϊόν του μεταβολισμού το οποίο σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να γίνει τοξικό. αποτρέπει τον σχηματισμό φυσαλίδων CO 2 στο αίμα. παίζει ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα.

η δομή:

καλύτερα, ισχυρότερα, ταχύτερα Κάθε μόριο καταλάσης διασπά 200.000 μόρια H 2 O 2 κάθε δευτερόλεπτο. Βρίσκεται στα υπεροξειδιοσώματα σχεδόν όλων των αερόβιων κυττάρων. Οι καταλάσες, καθώς πρέπει να καταπολεμήσουν δραστικά μόρια, είναι ασυνήθιστα σταθερά ένζυμα.

η δομή:

η δράση η καταλάση βοηθάει στη διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου: H 2 O 2 καταλάση H 2 O + 1/2 O 2 η διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου μπορεί να γίνει και χωρίς την καταλάση αλλά θα πραγματοποιηθεί πάρα πολύ αργά.

η δομή:

η συμμετοχή του ενζύμου Το ένζυμο μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς για οποιαδήποτε ποσότητα υπεροξειδίου του υδρογόνου.

η δομή:

η δομή Η καταλάση είναι ένα τετραμερές με 4 πανομοιότυπες υπομονάδες. Κάθε υπομονάδα περιλαμβάνει: 506 αμινοξέα, μία ομάδα αίμης , ένα μόριο NADH .