Διαπνοή (θεωρία)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Η διαπνοή στα φυτά:

Η διαπνοή στα φυτά Η αποβολή του νερού από τα φύλλα

εισαγωγή:

Οι φυτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν μόνο ένα μικρό μέρος από το νερό που προσλαμβάνουν για τις διάφορες φυσιολογικές και βιοχημικές τους ανάγκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού, περίπου 98%, αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα από τα υπέργεια όργανα του φυτού και κυρίως από τα φύλλα με τη μορφή υδρατμών. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διαπνοή . εισαγωγή

βασικές έννοιες:

βασικές έννοιες Προκειμένου να κατανοήσουμε τη μετακίνηση του νερού στο εσωτερικό του φυτού, είναι απαραίτητο αφενός να λάβουμε υπόψη τέσσερις ιδιότητες του νερού που σχετίζονται με την κίνησή του, αφετέρου να αντιληφθούμε τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις των μορίων νερού, που δεν είναι άλλες από τους δεσμούς υδρογόνου.

ιδιότητες του νερού:

ιδιότητες του νερού Η τάση του νερού να μετακινείται από περιοχές υψηλού σε περιοχές χαμηλού υδατικού δυναμικού ( Υπενθύμιση : αύξηση της συγκέντρωσης διαλυμένων ουσιών οδηγεί σε μείωση του υδατικού δυναμικού του διαλύματος). Η συνοχή του νερού, δηλαδή η ανάπτυξη δυνάμεων μεταξύ των μορίων του. Η συνάφεια του νερού, δηλαδή η τάση των μορίων του να συνδέονται με δυνάμεις συνάφειας με διαφορετικά μόρια. Το βάρος του νερού.

οι δεσμοί υδρογόνου:

οι δεσμοί υδρογόνου Θυμηθείτε ότι ο δεσμός υδρογόνου αποτελεί ασθενή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ατόμου υδρογόνου ( H ) ενός μορίου και, στην περίπτωσή μας, ενός ατόμου οξυγόνου ( O ) ενός άλλου μορίου. Το μόριο του νερού ( H 2 O ) συμπεριφέρεται ως δίπολο, όπου η περιοχή γύρω από το άτομο οξυγόνου είναι ελαφρώς αρνητικά φορτισμένη ενώ οι περιοχές γύρω από τα άτομα υδρογόνου είναι ελαφρώς θετικά φορτισμένες. Στο νερό, οι αρνητικές περιοχές ενός μορίου έλκονται από τις θετικές περιοχές ενός άλλου μορίου, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται διαμοριακοί δεσμοί υδρογόνου.

το μόριο του νερού:

το μόριο του νερού Ωστόσο, η συνολική επίδραση των διαμοριακών δεσμών υδρογόνου καθιστά τις δυνάμεις συνοχής των μορίων του πολύ πιο ισχυρές συγκριτικά με τις δυνάμεις συνοχής των μορίων άλλων υγρών. Σημειώστε ότι κάθε μόριο νερού μπορεί να σχηματίσει 4 (τέσσερις) διαμοριακούς δεσμούς υδρογόνου. Στο νερό, η μέση διάρκεια ζωής ενός δεσμού υδρογόνου είναι πολύ σύντομη.

μετακίνηση του νερού:

μετακίνηση του νερού Τα φυτά έχουν ένα δίκτυο μεταφοράς ουσιών που αποτελείται από μικροσκοπικά αγγεία (αγωγούς). Το ξύλωμα αποτελεί μέρος ενός καλά οργανωμένου αγωγού συστήματος του φυτού με υδαταγωγό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, το νερό εισέρχεται στο φυτό διαμέσου των ριζών, από τους ιστούς των ριζών περνάει στο ξύλωμα και μέσω των μικροσκοπικών αγγείων του ξυλώματος ταξιδεύει μέσα στα φύλλα.

αγγεία του ξυλώματος:

αγγεία του ξυλώματος Καθοριστικό ρόλο στη συνεχή ροή του νερού μέσα στα αγγεία του ξυλώματος διαδραματίζει η συνοχή των μορίων του, εξαιτίας των διαμοριακών δεσμών υδρογόνου. Τα μόρια που αποβάλλονται κατά τη διαπνοή συμπαρασύρουν άλλα από υποκείμενους ιστούς να κινηθούν προς τα επάνω. Αυτά με τη σειρά τους έλκουν άλλα από τους πιο εσωτερικούς ιστούς και τελικά από τα άκρα των αγγείων.