Οι ιδιότητες του νερού

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

οι ιδιότητες του νερού

το μόριο:

το μόριο Ένα μόριο νερού (H 2 O), αποτελείται από τρία άτομα, ένα o ξυγόνου και δύο υδρογόνου . H H O

το νερό είναι πολικό:

το νερό είναι πολικό Σε κάθε μόριο νερού, το άτομο του οξυγόνου έλκει περισσότερα ηλεκτρόνια από το “ το δίκαιο μοίρασμα ” Το άκρο με το o ξυγόνο “ λειτουργεί ” αρνητικά T ο άκρο με τα υδρογόνα “ λειτουργεί ” θετικά Για αυτό το λόγο το νερό είναι Πολικό Όμως , το νερό είναι ουδέτερο ( ίσος αριθμός των e- και των p+) --- καθαρό φορτίο μηδέν

οι υδρογονικοί δεσμοί:

οι υδρογονικοί δεσμοί Δημιουργούνται μεταξύ ενός ισχυρά ηλεκτραρνητικού ατόμου ενός πολικού μορίου και ενός υδρογόνου Ένας υδρογονικός δεσμός είναι ασθενής , αλλά πολλοί υδρογονικοί δεσμοί είναι ισχυροί υφίστανται μεταξύ των μορίων νερού

αλληλεπιδράσεις:

αλληλεπιδράσεις Το αρνητικό οξυγόνο του ενός μορίου του νερού έλκεται στο θετικό υδρογόνο ενός άλλου μορίου νερού και σχηματίζεται ο ΥΔΡΟΓΟΝΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ μεταξύ των μορίων του νερού

PowerPoint Presentation:

Ποιες είναι οι ιδιότητες του νερού;

οι ιδιότητες του νερού:

οι ιδιότητες του νερού Στο επίπεδο της θάλασσας, το καθαρό νερό βράζει στους 100 °C και παγώνει στους 0 °C . Η θερμοκρασία βρασμού του νερού μειώνεται σε μεγαλύτερο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας ( χαμηλότερη ατμοσφαιρική πίεση) . Αυτός είναι ο λόγος που ένα αυγό θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να βράσει σε μεγάλα ύψη.

οι ιδιότητες του νερού:

οι ιδιότητες του νερού Συνοχή Πρόσφυση Υψηλή ειδική θερμότητα Υψηλή θερμότητα εξάτμισης Με σχετικά μικρότερη πυκνότητα ως στερεό

συνοχή:

συνοχή Οι έλξεις μεταξύ των μορίων νερού έχουν ως αποτέλεσμα την επιφανειακή τάση ( ένα μέτρο της αντοχής της επιφάνειας του νερού ) Παράγεται μια επιφανειακή μεμβράνη στο νερό που επιτρέπει στα έντομα να περπατούν στην επιφάνεια του νερού

η συνοχή …:

η συνοχή … βοηθάει τα έντομα να περπατούν στην επιφάνεια του νερού

πρόσφυση:

πρόσφυση Έλξη μεταξύ διαφορετικών υποστρωμάτων . Το νερό θα δημιουργήσει υδρογονικούς δεσμούς με άλλες επιφάνειες όπως γυαλί, έδαφος, φυτικοί ιστοί και μπαμπάκι . Τριχοειδής δράση - τα μόρια του νερού θα “ τραβήξουν ” το ένα το άλλο δημιουργώντας μια κατακόρυφη στήλη . Παράδειγμα : κατά την διαπνοή τα φυτά μετακινούν το νερό από το έδαφος προς την κορυφή τους και οι χαρτοπετσέτες απορροφούν το νερό .

η πρόσφυση προκαλεί...:

η πρόσφυση προκαλεί... ...την τριχοειδή δράση η οποία δίνει στο νερό την ικανότητα να “ σκαρφαλώνει ” διάφορες δομές

η πρόσφυση προκαλεί...:

η πρόσφυση προκαλεί... δημιουργία σφαιρών και την διατήρησή τους στα φύλλα των φυτών σύνδεση σε ένα αραχνοειδές δίκτυο

υψηλή ειδική θερμότητα:

υψηλή ειδική θερμότητα Είναι το ποσό θερμότητας που απαιτείται για να αυξηθεί ή να μειωθεί η θερμοκρασία 1g ενός υποστρώματος κατά 1°C . Το νερό αντιστέκεται στις θερμοκρασιακές μεταβολές , θέρμανσης ή ψύξης . Το νερό μπορεί να απορροφήσει ή να απελευθερώσει μεγάλα ποσά θερμότητας με μικρές αλλαγές στην πραγματική θερμοκρασία .

υψηλή θερμότητα εξάτμισης:

υψηλή θερμότητα εξάτμισης Η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να μετατραπεί 1 g ενός υποστρώματος από υγρό σε αέριο. Για να εξατμιστεί το νερό, θα πρέπει να σπάσουν οι υδρογονικοί δεσμοί . Καθώς το νερό εξατμίζεται , μετακινείται με αυτό και ένα ποσό θερμότητας .

υψηλή θερμότητα εξάτμισης:

υψηλή θερμότητα εξάτμισης Η θερμότητα εξάτμισης του νερού είναι 540 cal/g. Για να εξατμιστεί το νερό, κάθε γραμμάριο πρέπει να ΠΑΡΕΙ 540 θερμίδες . Καθώς το νερό εξατμίζεται , μεταφέρεται μαζί του και ένα ποσό θερμότητας ( φαινόμενο ψύξης ) .

PowerPoint Presentation:

Η θερμότητα που εκπέμπεται από το ήλιο θερμαίνει την επιφάνεια της Γης γιατί απορροφάται και διατηρείται από τους υδρατμούς . Οι υδρατμοί σχηματίζουν ένα είδος παγκόσμιας ‘‘ κουβέρτας ” που συμβάλλει στη διατήρηση της θερμότητας στη Γη .

το νερό ως στερεό:

το νερό ως στερεό Ο πάγος είναι λιγότερο πυκνός ως στερεό παρά ως υγρό s ( ο πάγος επιπλέει ) Το υγρό νερό έχει υδρογονικούς δεσμούς που σταθερά σπάνε και ξαναδημιουργούνται . Το παγωμένο νερό σχηματίζει ένα κρυσταλλικό πλέγμα όπου τα μόρια νερού τοποθετούνται σε συγκεκριμένες αποστάσεις .

PowerPoint Presentation:

νερό και πάγος Ποιος είναι ο πάγος και ποιο το νερό; Νερό Πάγος

ομοιόσταση:

ομοιόσταση είναι η ικανότητα να διατηρείται μια κατάσταση σταθερή ανεξάρτητα από την μεταβολή των συνθηκών. Το νερό είναι σημαντικό στη διαδικασία γιατί : α . Δημιουργεί καλή μόνωση β . Αντιστέκεται στις θερμοκρασιακές μεταβολές γ . Είναι παγκόσμιος διαλύτης δ . Είναι ψυκτικό ε . Ο πάγος προστατεύει από τις ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας ( μονώνει τις παγωμένες λίμνες )

διαλύματα & εναιωρήματα:

διαλύματα & εναιωρήματα Το νερό είναι συνήθως μέρος ενός μίγματος . Υπάρχουν δύο τύποι μιγμάτων : Διαλύματα Εναιωρήματα

διάλυμα:

διάλυμα Ιοντικές ενώσεις διασκορπισμένες ως ιόντα στο νερό ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ Υπόστρωμα που διαλύεται ΔΙΑΛΥΤΗΣ Υπόστρωμα μέσα στο οποίο διαλύεται η διαλυμένη ουσία

διάλυμα:

διάλυμα

εναιωρήματα:

εναιωρήματα Υποστρώματα τα οποία δεν διαλύονται αλλά διαχωρίζονται σε πολύ μικρά κομματάκια . Το νερό διατηρεί τα κομμάτια σε εναιώρηση και αυτά δεν ακινητοποιούνται .

οξέα, βάσεις και pH:

οξέα, βάσεις και pH Ένα μόριο νερού, στα 550 εκατομμύρια, φυσιολογικά διίσταται σε ένα κατιόν υδρογόνου (H+) και ένα ανιόν υδροξειδίου (OH- ) H 2 O  H + + OH - Ιόν υδρογόνου οξέος Ιόν υδροξειδίου βάσης

η κλίμακα του pH:

η κλίμακα του pH Απεικονίζει τη συγκέντρωση των κατιόντων H + Κυμαίνεται από 0 - 14 pH 7 είναι ουδέτερο pH 0 - 7 είναι όξινο … H + pH 7 - 14 είναι βασικό … OH - Κάθε μονάδα του pH απεικονίζει έναν παράγοντα που μεταβάλλει 10X τη συγκέντρωση pH 3 είναι 10 x 10 x 10 (1000) ισχυρότερο από pH 6

οξέα:

οξέα Ισχυρά οξέα έχουν pH 1-3 Παράγονται πολλά κατιόντα H +

βάσεις:

βάσεις Ισχυρές βάσεις έχουν pH 11 - 14 Περιέχουν πολλά ανιόντα OH - και λιγότερα κατιόντα H+

ρυθμιστικά διαλύματα:

ρυθμιστικά διαλύματα Ασθενή οξέα ή βάσεις που αντιδρούν με ισχυρά οξέα ή βάσεις για να προλάβουν γρήγορες και απότομες αλλαγές στο pH ( ουδετεροποίηση ). Παράγονται φυσιολογικά από το σώμα για να διατηρήσουν την ομοιόσταση. Ασθενές οξύ Ασθενής βάση

authorStream Live Help