Л_1_Види банків та порядок їх створення в Україні

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Види банків та порядок їх створення в Україні Лекція № 1

план:

план 1. Історія створення та розвитку банківської справи 2. Сучасна банківська система України: - характеристика банку як важливого елемента банківської системи; - принципи діяльності комерційного банку 3. Реорганізація банківської системи України

1. Історія створення та розвитку банківської справи:

1. Історія створення та розвитку банківської справи Уявлення про час появи банківських установ розтягується майже на дві тисячі років. Суть питання про перші банки не стільки у визначенні чіткої історичної дати їх ви­никнення, скільки у визначенні того, що взагалі можна вважати банком.

2. Сучасна банківська система України:

2. Сучасна банківська система України Банківська система - законодавчо визначена, чітко структурована сукупність фінансових посередників грошового ринку, які займаються банківською діяльністю. Банківська система має своє особливе призначення, свої специфічні функції в економіці, які не просто повторюють призначення і функції окремих банків, а будуються по заздалегідь виробленій концепції.

PowerPoint Presentation:

ЕМІСІЙНІ УНІВЕРСАЛЬНІ (всі операції) СПЕЦІАЛІЗОВАНІ (окремі операції) БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ДЕРЖАВИ КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ державні приватні акціонерні міжнародні державні муніципальні з філіями без філій СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

3. Реорганізація банківської системи України:

3. Реорганізація банківської системи України В Україні реорганізація банків здійснюється через злиття, приєднання, по­діл, виділення та перетворення .

PowerPoint Presentation:

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Коротко охарактеризуйте історію виникнення банків Які передумови виникнення банківської системи? Дайте визначення поняття «банк», назвіть його характерні риси Дайте характеристику поняттю «комерційний банк» Назвіть головні функції комерційних банків Назвіть основні принципи діяльності банків та банківської системи Охарактеризуйте банківську систему України Розкрийте особливості реорганізації банківської системи України на сучасному етапі