Культура безперервного навчання для бібліотеки майбутнього

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Кулик Євгенія. Культура безперервного навчання для бібліотеки майбутнього

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Культура безперервного навчання Євгенія Кулик , керівниця Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень Бібліотеки КПІ [email protected] для бібліотеки майбутнього Ми вступаємо в епоху, де набагато більше часу доведеться вчитися один в одного. ( с) Кріс Андерсон «Успішні виступина на TED …»

Презентация PowerPoint:

Бібліотека майбутнього ?

Презентация PowerPoint:

Бібліотека майбутнього потребує бібліотекаря майбутнього … який формується сьогодні

Презентация PowerPoint:

Усі бібліотекарі готові до змін

Презентация PowerPoint:

Усі бібліотекарі хочуть навчатися

Презентация PowerPoint:

Усі бібліотекарі хочуть бути щасливими

Презентация PowerPoint:

Зайняті працівники продуктивні та щасливі ;) Навчання – складник розвитку, успіху та щастя Thiefels J. 5 Reasons to Create a Culture of Learning in Your Organization . Achievers . 2018 . URL: https://www.achievers.com/blog/5-reasons-create-culture-learning-organization/   Чому?

Презентация PowerPoint:

Сьогодні не можна за один раз, навіть за 5 або 6 років , підготувати людину до професійної діяльності на все життя . Нині щорічно оновлюється близько 5% теоретичних і 20% професійних знань . Освіта протягом життя : світовий досвід і українська практика. Аналітична записка [ Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень . URL: http://www.niss.gov.ua/articles/252

Презентация PowerPoint:

Сербін О., Кулик Є. Професійне вдосконалення бібліотекарів в умовах необхідності якісних змін галузі . Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. DOI:  https://doi.org/10.31866/2616-7654.3.2019.169668 … зовсім не проти , щоб керівництво та професійна громадська організація , членами якої вони є , організовували освітні заходи для оновлення знань та опанування нових навичок .» « … кожен бібліотекар має самостійно систематично планувати свій процес підвищення кваліфікації , обираючи найбільш зручні для нього методики та форми навчання … Хто?

Презентация PowerPoint:

Як? Nabong Tala A. Creating a Learning Culture for the Improvement of your Organization . Training Industry . 2015 . URL: https://trainingindustry.com/articles/professional-development/creating-a-learning-culture-for-the-improvement-of-your-organization/ Л юди в организації мають працювати разом, а не навчатися індивідуально .  Спільне навчання дозволяє швидше розвивати штат та ефективніше вирішувати проблеми .

Презентация PowerPoint:

Навчання частина організаційної культури Nabong Tala A. Creating a Learning Culture for the Improvement of your Organization . Training Industry . 2015 . URL: https://trainingindustry.com/articles/professional-development/creating-a-learning-culture-for-the-improvement-of-your-organization/ Якщо це не так організаційна культура вимагає змін Культура навчання – поєднання організаційних цінностей , домовленостей , практик, процесів , що мотивують працівників організації розвивати знання , вміння , навички .

Презентация PowerPoint:

Рівні культури навчання Індивідуальний – нові компетентності для роботи, досягнення кар'єрного успіху Командний – ефективність процесів, підвищення якості Організаційний – навчання пов ’ язано з організаційними цінностями , орієнтоване на досягнення цілей . Polo, F., Cervai, S. and Kantola, J.  Training culture: A new conceptualization to capture values and meanings of training in organizations . Journal of Workplace Learning. 2018. Vol. 30 No. 3, pp. 162-173. DOI: https://doi.org/10.1108/JWL-01-2018-0024

Презентация PowerPoint:

Training Culture vs. Learning Culture Training Culture – найважливіше навчання відбувається на таких заходах, як семінари , курси , програми електронного навчання , конференції L earning Culture – навчання відбувається постійно , на заходах, на роботі , в спільнотах , з тренерами, менторами, наставниками, через смартфони , планшети експерименти з новими процесами   Gill S . From a Training Culture to a Learning Culture . Association for Talent Development. URL: https://www.td.org/insights/from-a-training-culture-to-a-learning-culture

Презентация PowerPoint:

Training Culture vs. Learning Culture Конкурентна перевага організації полягає в застосуванні її колективних знань та досвіду , а не в тому скільки чудових курсів вона пропонує .   Gill S . From a Training Culture to a Learning Culture . Association for Talent Development. URL: https://www.td.org/insights/from-a-training-culture-to-a-learning-culture

Презентация PowerPoint:

Зміна культури вимагає руху Важливо   продемонструвати ідею в дії , а не говорити про неї .  Walker B . Soule Sarah A. Changing Company Culture Requires a Movement, Not a Mandate . Harvard Business Publishing . URL : https:// hbr.org/2017/06/changing-company-culture-requires-a-movement-not-a-mandate

Презентация PowerPoint:

Рух починається з емоції Організаційна мета , що спонукає працівників керуватися чимось більшим , ніж особистими вигодами , надає роботі іншого сенсу , викликає індивідуальні емоції та призводить до колективних дій .

Презентация PowerPoint:

Демонстрація ефективності

Презентация PowerPoint:

Ентузіазм заразний  Enthusiasm is contagious. We spread our excitement to those around us (с) Achievers , https:// www.achievers.com

Презентация PowerPoint:

…з метою професійної підтримки та розвитку бібліотекарів впроваджуються програми формального наставництва та неформального менторства . Сербін О., Кулик Є. Менторство та наставництво для професійного розвитку бібліотекарів : можливості для кожного – кожному по можливостях . 2019. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27890/1/Serbin_Kulyk_Zbirnyk_ULASlavske_2019.pdf

Презентация PowerPoint:

Визначення цілей і строків Довгостроковий курс “ПРЕДМЕТНИЙ БІБЛІОТЕКАР” Модуль1 листопад - квітень Формування компетентностей бібліотекарів , необхідних для наданнянової послуги « Предметний бібліотекар » Наставництво: приклад Бібліотеки КПІ

Презентация PowerPoint:

Розробка навчального модуля Модуль 1. Джерела пошуку наукової інформації

Презентация PowerPoint:

Тестування навчального модуля Умови “зарахування” – співбесіда Склад групи – 30 бібліотекарів , котрі здійснюють обслуговування користувачів Успішно виконали тестові завдання – 23 бібліотекарі

Презентация PowerPoint:

Змішане навчання Частину свого навчання працівники організовували самостійно

Презентация PowerPoint:

Контроль знань

Презентация PowerPoint:

Бібліотеці майбутнього потрібні компетентні бібліотекарі Компетентні бібліотекарі + якісні інформаційні ресурси х цифрові інструменти = компетентні користувачі

Презентация PowerPoint:

Євгенія Кулик [email protected] [email protected] orcid.org/0000-0003-4050-4054 На зв ’ язку 

authorStream Live Help