Presentation-Lubomir Dimitrov

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация на PowerPoint:

Пловдив КРАСИВИ КЪТЧЕТА ОТ НАШАТА РОДИНА

Презентация на PowerPoint:

Пловдив е вторият по големина град в България. Тук ще видите Античния театър, Архитектурно- историческия резерват „ Старинен Пловдив“ , Пловдивските тепета и много други забележителности.

Презентация на PowerPoint:

Построен е по времето на римския император Марк Улпий Траян сл. Хр. и е разкрит при археологически разкопки от 1968 до 1979 г. от Археологически музей Пловдив. Разположен е между Джамбаз тепе и Таксим тепе. Театърът на Филипопол e единствената запазена антична театрална сграда по българските земи . Сградата е адаптирана за съвременния културен живот на Пловдив и в нея се провеждат различни по характер спектакли за около 3500 зрители. Тук се организират редица културни прояви, сред които :  Верди  фестивал и Международен фолклорен фестивал . Античен театър

Презентация на PowerPoint:

Разположен върху три от хълмовете на Пловдив – Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе, известни още като Трихълмието , и заема площ от 35 km². Той е формиран вследствие на непрекъснатия живот в града в продължение на векове (от праисторията до наши дни) и съчетава в себе си духа и архитектурата от Античността , Средновековието и българското възраждане . Старият град е една от най-популярните туристически дестинации в Пловдив . Архитектурно-исторически резерват „ Старинен Пловдив“

Презентация на PowerPoint:

  Геоложки  феномен,   природна забележителност  и символ на град Пловдив, създаващи неповторим облик и атмосфера.  Пловдивските тепета

Презентация на PowerPoint:

Изготвил: Любомир Димитров Ученик от IV б клас Клуб „Компютърен Знайко 1“