Paint - Чертане на фигури. Избор на част от изображение

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: madamm (126 month(s) ago)

дстнтхп

Presentation Transcript

Slide 1: 

Графичен Paint редактор

Slide 2: 

Геометрични фигури

Правоъгълник (Rectangle) : 

Правоъгълник (Rectangle) Влачене на мишката: ляв бутон – основен цвят, десен бутон – фонов цвят с Shift – квадрат Характеристики: само фигурата

Елипса (Ellipse) : 

Елипса (Ellipse) Влачене на мишката: ляв бутон – основен цвят, десен бутон – фонов цвят с Shift – окръжност Характеристики: само контур

Правоъгълник със заоблени краища : 

Правоъгълник със заоблени краища Влачене на мишката: ляв бутон – основен цвят, десен бутон – фонов цвят с Shift – квадрат Характеристики: контур и фигура (Rounded Rectangle)

Избор на част от изображение : 

Избор на част от изображение

Избор на част от изображение : 

Избор на част от изображение

Избор на част от изображение : 

Избор на част от изображение

Избор на част от изображение : 

Избор на част от изображение

АВТОБУС : 

АВТОБУС С помощта на инструментите за затворени фигури начертайте показаната фигура:

КЪЩА 1 : 

КЪЩА 1 С помощта на инструментите за затворени фигури начертайте показаната фигура:

КЪЩА 2 : 

КЪЩА 2 С помощта на инструментите за затворени фигури начертайте показаната фигура:

ЗИМА : 

ЗИМА С помощта на инструментите за затворени фигури начертайте показаната фигура:

Slide 14: 

ПРИЯТНА РАБОТА С ПРОГРАМА PAINT

authorStream Live Help