چرا آب دريا شور است ؟

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

چرا آب دريا شور است؟:

چرا آب دريا شور است؟

آناهيتا مدني كلاس خانم ياوري با تشكر از خانم برزگر:

آ ناهيتا مدني كلاس خانم ياوري با تشكر از خانم برزگر

قسمتي از نمكي كه در آب درياست همان نمك خوراكي است:

قسمتي از نمكي كه در آب درياست همان نمك خوراكي است

قسمتی از نمك موجود در آب دریا از طریق فعالیت های آتشفشانی زیر آبي وارد آب ميشود.. :

قسمتی از نمك موجود در آب دریا از طریق فعالیت های آتشفشانی زیر آبي وارد آب ميشود..

اين هم عكس آتشفشان زير دريا:

اين هم عكس آتشفشان زير دريا

اما قسمت بيشتر این نمك مربوط به فرسایش پوسته زمین یا خاك است.املاح معدنی موجود در خاك در آب باران حل میشود و....... :

اما قسمت بيشتر این نمك مربوط به فرسایش پوسته زمین یا خاك است.املاح معدنی موجود در خاك در آب باران حل میشود و.......

... واز طریق رودخانه ها به دریاها حمل میگردد. :

... واز طریق رودخانه ها به دریاها حمل میگردد .

چرابا آنکه همه رودخانه هائی که در روی زمین، به دریاها می ریزند، دارای آب شیرین هستند آب دريا شور است :

چرابا آنکه همه رودخانه هائی که در روی زمین، به دریاها می ریزند، دارای آب شیرین هستند آب دريا شور است

زيرا زمانی كه بر اثر تابش نور خورشید قسمتی از آب دریا بخار میشود نمكی كه در آن وجود دارد بر جای باقی میماند و این باعث میشود كه تراكم نمك موجود در آب افزایش یابد. :

زيرا زمانی كه بر اثر تابش نور خورشید قسمتی از آب دریا بخار میشود نمكی كه در آن وجود دارد بر جای باقی میماند و این باعث میشود كه تراكم نمك موجود در آب افزایش یابد.

اين هم چرخه نمك و آب:

اين هم چرخه نمك و آب

آب دریا به قدری شور است که قابل خوردن و زراعت نیست.آبهاي شيرين در كره زمين بسيار اندك است. :

آب دریا به قدری شور است که قابل خوردن و زراعت نیست.آبهاي شيرين در كره زمين بسيار اندك است.

اگر آب دریاها شیرین بود، بهتر نبود؟:

اگر آب دریاها شیرین بود، بهتر نبود؟ مقاومت آب شور، در برابر فساد، از آب شیرین، بیشتر است. اگر آبهای اقیانوسها شیرین، می بود، خطر فاسد شدن و گندیدن آنها، بسیار بود. اگر آبهای دریاها بگندند، زنده ای در کره زمین، باقی نخواهد ماند، بوی گند و تعفن آب، موجود زنده ای را باقی نخواهد گذارد

خلاصه اينكه تمام جهان داراي حكمتي است كه نشانه قدرت آفريدگار است. :

خلاصه اينكه تمام جهان داراي حكمتي است كه نشانه قدرت آفريدگار است.