портфоліо вчителя іноземної мови Савко Н.І.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 1 САВКО НАТАЛІЇ ІВАНІВНИ . Портфоліо вчителя німецької мови

PowerPoint Presentation:

Зміст Тема. Мета портфоліо Портрет Творче кредо Досягнення Творча діяльність

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 3 Оcвіта: Ужгородський національний університет, факультет романо-германської філології Фах: філолог, викладач німецької мови та світової літератури Кваліфікаційний рівень: вчитель  другої категорії Місце роботи: Смологовицька ЗОШ І-ІІ ступенів Загальний стаж роботи: 15років Педагогічний стаж: 14 років Стаж роботи в Смологовицькій ЗОШ І –ІІ ступенів: 14 років

Моє педагогічне кредо: :

Моє педагогічне кредо: Хоч вчитись важко й неохота І довго тягнуться ці дні, Але потім вся робота, Горить в руках, як у вогні.

Нагороди:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 5 Нагороди

Мета портфоліо:

Мета портфоліо Показати чого я навчилась, чого досягла в роботі. Проаналізувати свою професійну діяльність: оцінити, що я вмію робити, а чого потрібно навчитись Спосіб творчої реалізації себе в роботі. Підвищити свій методичний рівень. Підготувати матеріали портфоліо для демонстрації колегам при атестації та для участі в конкурсах.

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 7 Активізувати пізнавальну діяльність школярів,; Формувати когнітивну компетенцію учнів; Розвивати самостійність у навчанні,критичне мислення; Задовільняти пізнавальні потреби вихованців у відповідності до їх нахилів,запитів,здібностей; Прищеплювати учням інтерес до вивчення іноземної мови як засобу спілкування У ході роботи над методичною проблемою маю на меті:

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 8

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 9 9 Проблемне питання: “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці німецької мови”

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 10 Активізувати пізнавальну діяльність школярів,; Формувати когнітивну компетенцію учнів; Розвивати самостійність у навчанні,критичне мислення; Задовільняти пізнавальні потреби вихованців у відповідності до їх нахилів,запитів,здібностей; Прищеплювати учням інтерес до вивчення іноземної мови як засобу спілкування У ході роботи над методичною проблемою маю на меті:

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 11 Вивчення німецької мови ефективне, якщо… Мовний запас Комунікативні вміння і навички Мовні і мовленнєві знання Мовна норма Читацький рівень

Актуальність досвіду :

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 12 Актуальність досвіду Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні іноземної мови відповідає сучасним підходам організації процесів навчання в умовах інформаційного суспільства та сприяє формуванню комплексу  життєвих компетентностей, зокрема інформаційної, методичної, мовної, комунікативної, технологічної.

Міжкультурне іншомовне спілкування:

Міжкультурне іншомовне спілкування Портфоліо Савко Наталії Іванівни 13

Як свідчить практика розвитку пізнавальної активності,зокрема формування мотивів навчальної діяльності та інтересу до предмету, розвитку логічного мислення ефективно сприяє використання інформаційно-комунікативних технологій.:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 14 Як свідчить практика розвитку пізнавальної активності,зокрема формування мотивів навчальної діяльності та інтересу до предмету, розвитку логічного мислення ефективно сприяє використання інформаційно-комунікативних технологій.

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 15 Пам’ять, мислення, пізнавальний інтерес сприяють підвищенню комунікативної компетентності учнів Пам'ять – це запам'ятовування, зберігання і наступне відтворення особистістю свого досвіду. “ Єдиний і безцінний скарб людини – це її пам’ять. Лише в ній її багатств чи бідність” . О. Сміт

Форми роботи,які я застосовую на уроках.:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 16 Форми роботи,які я застосовую на уроках. Мовні конкурси Уроки – подорожі Стандартні уроки Уроки -презентації

Інтерактивні методи:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 17 Інтерактивні методи Відкритий мікрофон Інтер-активні методи Рольова гра Інтерв ’ ювання Акваріум Робота в парах Дискусія Робота в малих групах Диспут Метод “Прес” Мозковий штурм Коло ідей

Якісні критерії уроку:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 18 Якісні критерії уроку Залучення всіх дітей до продуктивної праці Індивідуальний підхід до учнів. Задоволення, радість успіху. Забезпечення зворотного зв’язку. Розвиток, поглиблення знань при вивченні нового матеріалу. Активне використання знань. Самостійна робота.

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 19 Формувати позитивну мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності. Формувати толерантність у навчальних взаємодіях. Розвивати комунікативні компетенції в учнів. Створювати сприятливий психологічний клімат у навчальному колективі. Завдання сучасного вчителя

„Mächtige Natur um uns herum, ist fähig, mächtige Gedanken und Taten zu geboren“ Goethe:

„Mächtige Natur um uns herum, ist fähig, mächtige Gedanken und Taten zu geboren“ Goethe План-конспект уроку німецької мови у 9 класі Thema 6 : Die Umweltschutz. Die Umwelschutzprodleme . Підготувала і провела вчитель німецької мови Савко Н.І.

Ziele Цілі: довести актуальність проблеми. :

Ziele Цілі : довести актуальність проблеми . Завдання : Aufgaben з,ясувати причини забруднення навколишнього середовиша . Знайти шляхи вирішення проблеми з абруднення навколишнього середовища

Мета::

Практична: тренувати вміння сприймати на слух незнайомий текст,знаходити в ньому необхідну інформацію,формувати навички сприйняття іноземної мови на слух з наочною опорою.( Sehen+Hören ) освітня: ввести нову лексику,вчити використовувати її у говорінні, удосконалювати навички розуміння основного змісту прочитаного тексту, вчити стежити за логікою і змістом висловлювань розвивальна: розвивати мовні та інтелектуальні здібності,пізнавальну активність, готовність брати участь у іншомовному спілкуванні, мовну здогадку,удосконалювати навички парної роботи,розвивати навички роботи з презентаціями Power Point виховна: виховувати позитивне ставлення до іноземної мови , як засобу спілкування,бережливе ставлення до природи, культуру спілкування, привернути увагу до охорони навколишнього середовища. Мета :

PowerPoint Presentation:

Тип уроку: урок нових знань Наочність: підручник, словник, зошит,презентація до теми, документальні фільми до тем, презентація учнів до теми, роздатковий матеріал Мовленнєвий матеріал: лексичні одиниці до теми ( Unweltschutz ) Форми і методи роботи: робота в парах, диспут, проектна робота.

PowerPoint Presentation:

План уроку Початок уроку І . Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення 1. Організація класу. Повідомлення теми і мети . Рапорт .........................................................................2 хв. 2. Мов на розминка ……….…………...3 хв. ІІ. Основна частина уроку 1.Мотивація навчально-пізнавальної діяльності .......................... 5 хв. Сприйняття нового матеріалу……………………………..30 хв. а)Введення ЛО та МЗ……………………………………………………5 б)Розповідь вчителя. Показ фільмів Презентація біографії. Використання презентація Power Pointв. 5 хв. Опрацювання нового матеріалу.(фронтально робота)..... 7 хв. Розповідь учнів про охорону довкілля(фронтальна робота)6 хв. Знайомство з темою(випереджальне завдання) 4хв. Робота з текстом (аудіювання, групова робота, аналіз) 7 хв. ІІІ. Заключна частина уроку Пояснення домашнього завдання 1 хв. Підбиття підсумків роботи на уроці..........................................4хв.

“Для вивчення мови більш важлива вільна допитливість, а ніж сувора необхідність”:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 25 “Для вивчення мови більш важлива вільна допитливість, а ніж сувора необхідність” Августін Аврелій

Методи формування та розвитку критичного мислення :

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 26 Метод прес Рюкзак Розминка Сенкан Асоціативний кущ Есе Ключові слова Дискусія Методи формування та розвитку критичного мислення Різнокольорові капелюшки Критичне читання тексту в парах Сюрприз Розумний куб Самооцінка

Метод евристичних запитань :

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 27 Метод евристичних запитань Метод розроблений давньоримським педагогом та оратором Квінтіліаном. Для відшукання відомостей про якусь подію або об’єкт ставляться такі сім ключових запитань: Хто? Що? Навіщо? Де? Чим? Як? Коли?

Кубування:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 28 Методична стратегія, яка дає змогу зрозуміти явище у 6 різних площинах: Опиши це – Засоціюй це – Порівняй це – Проаналізуй це – Аргументи «за» – Аргументи «проти» – Застосуй це – . Цю методику можна застосувати на етапі усвідомлення, закріплення та контролю знань. Кубування

PowerPoint Presentation:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 29 Висловлюємо свою думку: «Я вважаю...» Пояснюємо причину такої точки зору: «Тому що...» Наводимо приклад додат-кових аргументів на під-тримку своєї позиції: «Наприклад...» Узагальнюємо, формулюємо висновки: «Отже...», «Таким чином...» Метод «ПРЕС»

Розподіл рівнів навчальних досягнень учнів у І семестрі 2012-2013 н. р. :

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 30 Розподіл рівнів навчальних досягнень учнів у І семестрі 2012-2013 н. р.

Педагогічна теорія-абстракція, її практичне застосування-завжди високе мистецтво. І. Підласий:

Портфоліо Савко Наталії Іванівни 31 Педагогічна теорія-абстракція, її практичне застосування-завжди високе мистецтво. І. Підласий Мало знати, потрібно й використовувати. Мало бажати ,потрібно й робити. Й. В. Гете

Дякую за увагу ! :

Дякую за увагу ! Портфоліо Савко Наталії Іванівни 32