М1_Л5 Електронне обладнання

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Лекція №5. :

Лекція №5. ЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОГРАФІЧНИХ ФОРМ

План:

План 3. I . Кольороподіл на комп'ютерах 3.2. Принцип побудови електронних кольороподільників 3.3. Аналіз оригіналу 3.4. Способи розгортки оригіналу 3.5. Запис кольороподілених фотоформ 3.5.1.Електронне растрування 3.5.2.Виготовлення фотоформ для чорної фарби 3.6. Моделі електронних кольороподільників

Кольороподіл на комп'ютерах :

Кольороподіл на комп'ютерах Кольороподіл -процес поділу кольорового зображення оригіналу на три, чотири або більше окремих зображень у певних інтервалах видимого діапазону світлового випромінювання, які після синтезу під час друкування відтворюють повнокольоровий оригінал з необхідною точністю.

3.I. Загальні відомості:

3. I . Загальні відомості Роботи по створенню електронних кольороподільних машин почалися у другій половині 30-х років. Російський вчений Н.Д.Нюрберг і німецький дослідник Г.Е.Нейгебауер відкрили теоретичні передумови для їх розробки, визначили аналітичні залежності, які пов'язують в автотипному друку (високий і офсетний) отриманий на репродукції колір з трьома основними друкарськими фарбами (пурпурною, блакитною та жовтою).

Історія:

Історія Перші електронні фоторепродукційні машини для виготовлення коригованих за кольором фотоформ були виготовлені в Європі та США в 1937-1965 рр. Але вони були громіздкими, нестабільними в роботі, дорогими й складними, і будувалися за двома різними технологічними схемами. Одні здійснювали кольорове і градаційне коригування готових кольороподілених негативів (електронні кольорокоректори), інші - весь процес кольороподілу і коректуру фотоформ (електронні кольороподільники).

Основні вузли електронних кольороподільників :

О сновні вузли електронних кольороподільників Усі сучасні моделі електронних кольороподільників побудовані за єдиною принциповою схемою і мають такі основні вузли: аналізуючий пристрій (АП), електронний блок (ЕБ), синтезуючий пристрій (СП), стіл або циліндр для закріплення оригіналу та формного матеріалу, а також пристрій синхронізації руху (СР).

Основна відмінність електронних кольороподільників від репродукційних збільшувачів-кольороподільників:

Основна відмінність електронних кольороподільників від репродукційних збільшувачів-кольороподільників полягає в тому, що кольоровий оригінал у ньому аналізується і відтворюється поелементно (точка за точкою), а в репродукційних апаратах і збільшувачах-кольороподільниках - повноформатно.

Операції з кольороподілу та градаційного маскування :

О перації з кольороподілу та градаційного маскування В електронних кольороподільниках усі операції з кольороподілу та градаційного маскування, синтезування фотоформ для чорної фарби, виготовлення фотоформ для друкування "по-сирому " здійснюються в електронному блоці автоматично.

3.2. Принцип побудови електронних кольороподільників :

3.2. Принцип побудови електронних кольороподільників Різні моделі електронних кольороподільників мають в основному однакову будову .

Електронна кольороподільна машина:

Електронна кольороподільна машина 1 і 16 - бічн і стояк и; 2 та 15 - е лектронна система машини ; 3 та 10 – напрямн і; 4, 12 і 14 - три опори з підшипниками ; 5 – трубк а; 6 – перемичк а; 7 - тубус освітлювача ; 8 - притискн а обойм а; 9 - а налізуюча фотоголовка ; 11 - циліндр-оригіналоуримувач ; 13 - формний циліндр ; 17 – рукоятк а для переміщення фотоголовки.

Структурна схема електронної кольороподільної машини:

Структурна схема електронної кольороподільної машини 1 - ц иліндр для оригіналів ; 2 - освітлювач для слайдів ; 3 - освітлювача для непрозорих оригіналів ; 4 - електродвигун ; 5 – оригіналотримач з ходовим гвинтом ; 6 - оптично-електронн ий кольороподільн ий блок ; 7- логарифміч ні підсилювачі ; 8 і 9 - електронний пристрій ; 10 - блок основного електронного кольорокоригування ;

Структурна схема електронної кольороподільної машини:

Структурна схема електронної кольороподільної машини 11 – схем а нерізкого маскування ; 12 - блока допоміжної тонкої кольорокорекції ; 13 - блок градаційної корекції ; 14 - блок регулювання контрасту полисків ; 15 – блок регулювання густини; 16 – блок - перетворює електричні сигнали з аналогової форми в цифрову ; 17 - блок керування ; 18 – пристрій з магнітною пам’яттю;

Структурна схема електронної кольороподільної машини:

Структурна схема електронної кольороподільної машини 19 - блок перетворення; 20 – блок - регулює діапазон розмірів растрових елементів ; 21 - блок-керує джерелом світла; 22 - записуюч а фотоголов ка; 23 - фотоплівки; 24 - електродвигун ; 25 – двигун ; 26 - імпульсний датчик ; 27 - блок синхронізації ; 28 - аналізуюч а систем а; 29 - блок живлення; 30 - вакуум-насос .

Допоміжні електронні пристрої:

Д опоміжні електронні пристрої Ця принципова блок-схема типова для всіх електронних кольороподільників. У сучасних моделях ( більш досконалих ) передбачені допоміжні електронні пристрої: Ø електронні системи растрування, Ø програмування тощо.

3.3. Аналіз оригіналу :

3.3. Аналіз оригіналу Завдання аналізуючого пристрою кольороподільної машини полягає у вимірюванні зональної оптичної густини і перетворенні її у пропорційні електричні сигнали. Аналізуюча фотоголовка електронної кольороподільної машини - оптично-електронний пристрій, призначений для : виділення на оригіналі елементарної ділянки зображення; поділу світлового променя, який надходить, на чотири складові; перетворення їх в електричні сигнали.

Розміри елементарної ділянки на оригіналі:

Розміри елементарної ділянки на оригіналі Розміри елементарної ділянки, яка повинна бути виділена фотоголовкою на оригіналі, визначаються розмірами деталей зображення, які повинні розрізнятися оком на репродукції.

Лініатура розгортки зображення :

Лініатура розгортки зображення Лініатура розгортки зображення становить функцію лініатури растра та масштабу відтворення: L a =ML c де L a - лініатура розгортки; М - масштаб; L с - лініатура растра на репродукції.

Принципова схема аналізуючої фотоголовки електронного кольороподілу:

Принципова схема аналізуючої фотоголовки електронного кольороподілу Подібні оптичні системи використовують щ об виділити для аналізу малі елементи на оригіналі 1 – лампа; 2 – лінза; 3 – діафрагма; 4 - дзеркало або призма ; 5 або 16 – конденсор и; 6 - непрозорий оригінал ; 7 - о б'єктив ; 8 - діафрагма нерізкого маскування ; 9 - четвертий фотопомножувач ;

Основні позиції принципової схеми аналізуючої фотоголовки електронного кольороподілу:

Основні позиції п ринципов ої схем и аналізуючої фотоголовки електронного кольороподілу 10 – аналізуюч а діафрагм а; 11 - світлофільтр ; 12 - зональні світлофільтри ; 14 і 13 - дихроматичн і дзеркал а; 15 - нейтрально-сіре напівпрозоре дзеркало ; 17 - нитк а розжарення точкової лампи .

Діаметр діафрагми:

Діаметр діафрагм и Діаметр діафрагми 10 визначають за формулою D = k d , де D - діаметр діафрагми; k - коефіцієнт збільшення об'єктива; d - діаметр елементарної ділянки зображення.

3.4. Способи розгортки оригіналу:

3.4. Способи розгортки оригіналу В електронних пристроях для переробки зображень застосовують три основних способи розгортки: оптико-механічний, електронно-механічний та електронний.

Оптико-механічні розгортки:

О птико-механічні розгортки В поліграфії найширше застосовують оптико-механічні розгортки, в яких відбуваються механічні переміщення елемента розгортки вздовж рядка (по осі х) та в напрямку кадру (по осі у). Суть оптико-механічного способу розгортки найзручніше розглянути на прикладі циліндрової розгортки .

Схема циліндрової розгортки :

Схема циліндрової розгортки 1 – оригінал ; 2 – конденсор ; 3 – джерело світла; 4 – фотоелектрон - ний помножувач (ФЕП) ; 5 – польов а діафрагм а; 6 – о б'єктив ;

Принцип роботи:

Принцип роботи За один оберт циліндра аналізується один рядок. До початку наступного оберту циліндр з оригіналом або освітлювач з лампою за допомогою ходового гвинта переміщується вздовж твірної на ширину одного рядка. При цьому способі розгортки слід від розгорнутого елемента на оригіналі є гвинтовою лінією. Лініатуру синтезу та аналізу згідно з вимогами вирішують за допомогою встановлення швидкостей переміщення аналізуючого й синтезуючого пристроїв.

3.5. Запис кольороподілених фотоформ:

3.5. Запис кольороподілених фотоформ Цей запис здійснюється в дві невіддільні одна від одної операції: запис прихованого зображення ; обробку його в автоматах .

Запис фотоформ:

З апис фотоформ Для запису фотоформ використовують записуючу фотоголовку, у складі якої є модулятор світла, що перетворює електричні сигнали в світлові, а також оптична система, яка формує на поверхні фотоплівки світловий елемент відповідної форми та величини .

Принципова схема синтезуючого пристрою:

Принципова схема синтезуючого пристрою 1 – г азосвітна лампа ; 2 – конденсор ; 3 – діафрагм а; 4 – дволінзов ий об'єктив ; 5 – ірисов а діафрагм а; 6 – фотоплівк а; 7 – мікрометричн е регулювання ; 8 – дзеркало для відхилення ; 9 – конденсор ; 10 - ламп а розжарювання .

Джерела світла в електронних кольороподільниках:

Д жерел а світла в електронних кольороподільниках В електронних кольороподільниках як джерело світла використовують лазери двох типів: - аргонні, що мають голубовато-зелене випромінювання (для несенсибілізованих плівок), і - гелій-неонові , які утворюють червоне випромінювання (для панхроматичних плівок).

3.5.1.Електронне растрування:

3.5.1.Електронне растрування При використанні лазерів як джерела світла в оптичну схему синтезуючої фотоголовки вводять в дію додаткові оптичні пристрої - поляризатори та кристалічні модулятори світла, які потрібні для керування яскравістю випромінювання лазера. Запис фотоформ з використанням електронного растрування - найпрогресивніший метод. При цьому растрові елементи зображення утворюються при запису фотоформ з дрібних субелементів, які записуються окремо.

Схема способу електронного растрування:

Схема способу електронного растрування 1 – лазер; 2 - напівпрозор і дзеркал а; 3 - ак устооптич - ний модулятор ; 4 - керуюч ий пристр ій; 5 – с вітловолок - нист ий кабел ь; 6 - записуюч а фотоголовк а; 7 – фотоплівк а; А, Б, В, Г, Д, Е, - модулятори.

PowerPoint Presentation:

Позитивна сторона електронного растрування полягає у можливості широкого регулювання форми растрових елементів залежно від оптичної густини, що дає можливість під час запису растрових фотоформ збільшити чіткість зображення, дістати растрові елементи запрограмованої величини.

3.5.2.Виготовлення фотоформ для чорної фарби:

3.5.2. Виготовлення фотоформ для чорної фарби З метою компенсації недосконалості кольорових фарб та полегшення відтворення ахроматичних кольорів використовують чорну фарбу (контурну). При визначенні значень сигналів для запису фотоформ чорної фарби виходять із припущення, що ахроматичні кольори утворюються накладанням трьох кольорових фарб у рівних кількостях.

ВКФ - вилученням або зменшенням кольорових фарб з-під чорної:

ВКФ - вилученням або зменшенням кольорових фарб з-під чорної Для запису фотоформ чорної фарби три кольороподілених сигнали надходять до блока виділення сигналу чорної фарби . Т у т з них вибирається мінімальний. Одночасно з цим електронна система зменшує всі три кольороподілених сигнали на значення сигналу чорної фарби. Така операція зменшення кількостей кольороподілених фотоформ на ділянках нейтральносірих кольорів називається ВКФ - вилученням або зменшенням кольорових фарб з-під чорної.

Графік операції ВКФ :

Графік операції ВКФ Операція BK Ф корисна для будь-якого способу друку, оскільки покращує відтворення ахроматичних кольорів, сприяє чіткості зображення, дає економію кольорових друкарських фарб.

3.6. Моделі електронних кольороподільників:

3.6. Моделі електронних кольороподільників Електронні кольороподільники випускають, в основному, чотири зарубіжні спеціалізовані фірми: " Hell " (Німеччина), " Grosfild Electronics " і " Lainotaip Poyl "(Англія), " Dainippon Screen " (Японія). В колишньому СРСР виготовлено дослідні зразки електронних кольоро - подільників марки ЭКК-1.

Електронні кольороподільники класифікують за такими основними ознаками::

Електронні кольороподільники класифікують за такими основними ознаками: наявністю електронних систем змінювання масштабу ; способом растрування записуваних фотоформ ; кількістю відтворюваних оригіналів ; конструктивним виконанням ; експлуатаційними показниками ; технологічним призначенням .

Структурна схема чотириканаль-них машин «Cromograph»:

Структурна схема чотириканаль-них машин « Cromograph »

Контрольні питання:

Контрольні питання 1.Які основні вузли сучасних моделей електронних кольороподільників Ви знаєте ? 2.Яка основна відмінність електронних кольороподільників від репродукційних збільшувачів - кольороподільників ? 3.Проставити позиції електронної кольороподільної машини 4.Проставити позиції структурної схеми електронної кольороподільної машини 5.Проставити позиції принципової схеми аналізуючої фотоголовки електронного кольороподілу 6.Які три основні способи застосовуються в електронних пристроях для переробки зображення ? 7.Проставте позиції схеми циліндрової розгортки оригіналу 8.Назвіть дві невіддільні одна від одної операції здійснення запису кольороподілених фотоформ 9.Проставте позиції принципової схеми синтезуючого пристрою 10.Проставте позиції схеми способу електронного растрування