М1_Л2 Репродукційне обладнання

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Репродукційне та друкарське устаткування :

Репродукційне та друкарське устаткування Лекція № 2 . РЕПРОДУКЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПЛАН:

ПЛАН 1. Загальні відомості 2.Репродукційні фотоапарати (РФА) 2.1.Оптичні системи РФА та їх основні характеристики 2.2. Основні конструктивні елементи РФА Контрольні питання

Загальні відомості:

Загальні відомості Значне місце в сучасній поліграфічній техніці займають процеси й обладнання для виготовлення фотоформ (негативів і діапозитивів). Фотоформи виготовляють як для ілюстрованих, так і для текстових друкарських форм високого, офсетного і глибокого друку.

Репродукційне обладнання :

Р епродукційне обладнання Для відтворення плоских оригіналів (малюнків, фотознімків, картин, креслень тощо) використовують репродукційне обладнання.

Види репродукційного обладнання :

В иди р епродукційн ого обладнання репродукційні фотоапарати (репродукційні фотозбільшувачі-кольороподільники); електронне обладнання для виготовлення фотографічних і друкарських форм (електронні кольороподільники-кольорокоректори); обладнання для обробки проекспонованих фотоматеріалів.

Загальні відомості:

Загальні відомості У фотоапаратах і збільшувачах приховане зображення оригіналу дістають безпосередньо проекціюванням його на поверхню світлочутливого матеріалу репродукційним об’єктивом. Після хімічної обробки і підсушування проекспонованого фотоматеріалу одержують негатив (позитив).

Загальні відомості:

Загальні відомості В електронних кольоророзподільних машинах оригінал спочатку послідовно зчитується і перетворюється фотоелементами в електричні сигнали, які після обробки надходять в оптичну систему, за допомогою якої зображення оригіналу елемент за елементом записується на світлочутливий матеріал. Після хімічної обробки і підсушування проекспонованого матеріалу одержують негатив або позитив .

Репродукційні фотоапарати (РФА):

Репродукційні фотоапарати (РФА) призначені для зйомки прозорих або непрозорих оригіналів у заданому масштабі зображення, проведення операцій маскування і виконання кольороподілу . Розміри зображення змінюються від 30x30 до І40х140 см, а межі масштабу зйомки - від 10 до 500 % і більше.

Основні вузли фотоапарата :

Основні вузли фотоапарата штатив І, оригінало-утримувач 2, коробка матового скла 6, міх 5, стояк об'єктивів 4, освітлювачі 3. Горизонт альни й репродукц ійни й фотоапарат

Штатив :

Штатив основ а , на якій встановлені всі частини РФА і по якій переміщуються оригіналоутримувач з освітлювачами і стояк об'єктивів з системою, що обертається. До тильної сторони стояка об'єктивів і коробки матового скла прикріплені міхи.

У коробці матового скла розміщені::

У коробці матового скла розміщені: рама з матовим склом, на якому контролюють якість наведення на різкість; плівкотримач для закріплення фотоплівки; пристрій для закріплення растра; механізм повороту і встановлення растра; пристрій для закріплення фотопластинок.

За принципом побудови РФА можна поділити на групи::

За принципом побудови РФА можна поділити на групи : за розташуванням оптичної осі: - на горизонтальні , і вертикальні ; 2) за кількістю кімнат, які вони займають: - на одно- та двокімнатні ; З) за встановленням станини або остова: - на підлогові - і підвісні .

Види РФА:

Види РФА вертикальн і; горизонтальн і; двокімнатн і РФА ; РФА для зйомки великих за форматом оригіналів ; п ідвісні РФА одно- і двокімнатн і; з нерухомою коробкою матового скла.

Переваги та недоліки вертикального фотоапарата порівняно з горизонтальним :

П ереваги та недоліки вертикального фотоапарата порівняно з горизонтальним Компактність (займає меншу площу), зручність в обслуговуванні. Обмежений формат зображення і менший діапазон змінювання масштабу зйомки.

У двокімнатному РФА :

У двокімнатному РФА коробка матового скла знаходиться в темній кімнаті, що дає змогу заряджати фотоапарати фотоплівкою без використання касет. Це звільняє фотографа від непродуктивних переходів з перенесенням важкої касети з фотопавільону до темної кімнати і назад, що необхідне при роботі на однокімнатному фотоапараті.

РФА для зйомки великих за форматом оригіналів :

РФА для зйомки великих за форматом оригіналів дуже громіздкі і займають великі площі, що ускладнює доступ до них. В еликоформатні фотоапарати роблять підвісними (а не підлоговими), що полегшує умови роботи з ними.

Фотоапарати з нерухомою коробкою матового скла:

Ф отоапарати з нерухомою коробкою матового скла Універсальні фотоапарати мають усі три рухомі частини. Найзручніші в роботі фотоапарати з нерухомою коробкою матового скла. При такій конструкції полегшуються умови його обслуговування.

Оптичні системи РФА та їх основні характеристики:

Оптичні системи РФА та їх основні характеристики Основна частина будь-якого РФА - оптична система .

До оптичної системи РФА входять: :

До оптичн ої систем и РФА входять: багатолінзовий об'єктив; система повороту; растр; і світлофільтри.

Репродукційні об'єктиви :

Репродукційні об'єктиви призначен і для одержання великоформатних зображень за умови збереження точності відтворення оригіналу.

Конструкція об'єктива типу РФ :

Конструкці я об'єктива типу РФ Лінзи 1, 2, 5 і 6 об'єктива закріплені відповідно в оправах 11, 1О, 7 і 4, які нагвинчуються на корпус 9. На корпусі передбачено різьбу для прикріплення об'єктива до фланця 8, який пригвинчується до об'єктивної дошки фотокамери і використовується для закріплення об'єктива.

Репродукційний об'єктив РФ-5 :

Репродукційний об'єктив РФ-5 1,2,5,6-лінзи об'єктива; 4,7,10,11-оправи лінз; 9-корпус; 8- фланець; 3-ірисова діафрагма; 12-кільце

Об'єктив:

Об'єктив Об'єктив обладнаний ірисовою діафрагмою 3, що вмонтована в корпус, і діафрагмами, які вставляються в паз корпуса. На передній частині об'єктива знаходиться кільце 12, на яке надівається захисний ковпачок.

Основні оптичні характеристики фотооб'єктива: :

Основні оптичні характеристики фотооб'єктива: фокусна відстань f ; відносний отвір D\f ; кутове поле оптичної системи 2ω.

Для характеристики об'єктивів використовуються такі поняття::

Для характеристики об'єктивів використовуються такі поняття : о птична вісь об'єктива ; п ередня головна площина; з адня головна площина; в ідносній отвір і світлосила фотооб ’ єктива; дозволяюча властивість об'єктива; г либина різкого зображення; с истеми повороту; с вітлофільтри; р астри.

Оптична вісь об'єктива :

Оптична вісь об'єктива загальна вісь обертання поверхонь, які складають центрувальну оптичну систему.

Передня головна площина :

Передня головна площина площина в просторі предметів, яка спряжена з площиною в просторі зображень, з лінійним збільшенням +1.

Задня головна площина :

Задня головна площина площина в просторі зображення, яка спряжена з площиною в просторі предметів, для якої лінійне збільшення дорівнює +1.

Відносній отвір і світлосила фотооб’єктива :

Відносній отвір і світлосила фотооб ’ єктива Кожний об'єктив характеризується граничним діючим отвором, через який проходить світловий промінь. Отвір об'єктива, що видно з простору предметів, називають вхідним вічком , а що видно з простору зображення - вихідним.

Відносний отвір об'єктива :

Відносний отвір об'єктива дорівнює відношенню діаметрів вхідного вічка до фокусної відстані f об'єктива. Чисельник і знаменник відношення D/f ділять на D і відносний отвір записують в такому вигляді:

Геометрична світлосила :

Г еометричн а світлосил а Величину, що дорівнює квадрату відносного отвору, називають геометричною світлосилою (D/f ' ) 2 =(1/К) 2 де К- індекс діафрагми К= f '' / D k .

Дозволяюча властивість об'єктива :

Дозволяюча властивість об'єктива - властивість передавати штрихи оригіналів. Чисельно її виражають максимальним числом помітних ліній на 1 мм зображення. Максимальну дозволяючу властивість об'єктив має в центрі.

Глибина різкого зображення :

Глибина різкого зображення характеризується допустимим інтервалом зміщення світлочутливої поверхні, при якому геометрична точка зображається розмитою до діаметра 0,1 мм. Глибина різкості залежить від розміру діафрагми, яка використовується при фотографуванні .

Системи повороту:

Системи повороту використовують д ля прямого зображення . Вони значно зменшують освітленість фотографічного шару, внаслідок чого дещо збільшується експозиція, а також абераційні викривлення. У системах повертання використовують скляні дзеркала з алюмінієвим шаром на зовнішній поверхні, який відбиває світло (коефіцієнт відбивання алюмінію 0,85...0,95).

Світлофільтри :

Світлофільтри - напівпрозоре тіло, яке характеризується загальним або спектрально-виборним поглинанням світла.

Світлофільтри, залежно від оптичних властивостей поділяють на::

Світлофільтри, залежно від оптичних властивостей поділяють на : нейтральні; кольорові; теплозахисні ; світлорозсіювальні.

Нейтральні світлофільтри :

Нейтральні світлофільтри використовуються для загального послаблення світлового струменя або компенсації інтенсивності різних світлових променів при різній їх довжині.

Кольорові світлофільтри :

Кольорові світлофільтри застосовують при кольороподільних репродукційних зйомках, а також у різних типах контрольно-вимірювальної апаратури.

Світлофільтри бувають: :

Світлофільтри бувають: рідинні (наливні) , тверді - у вигляді пофарбованих плівок або скла.

Характеристика світлофільтрів :

Характеристика світлофільтрів Ї х кратність g - відношення загальної світлочутливості для заданого світлофільтра - показує, у скільки разів треба збільшити витримку при зйомці із світлофільтром порівняно з витримкою при зйомці без світлофільтра для одних і тих самих фотографічних шарів: g = t св/t t св .,t - час витримки відповідно з та без світлофільтра.

За спектральною характеристикою відрізняють: :

За спектральною характеристикою відрізняють: вузькозональні ; широкозональні кольороподільні світлофільтри.

Теплозахисні світлофільтри :

Теплозахисні світлофільтри призначені для поглинання інфрачервоного теплового випромінювання і практично не послаблюють випромінювання видимої частини спектра, їх виготовляють із спеціального теплостійкого скла марки СЗС, пофарбованого в слабкий зелений колір.

Скляні світлофільтри :

Скляні світлофільтри мають значні втрати світла через його відбивання і розвіювання в склі. Їх закріплюють в оправі, яка дає змогу встановлювати їх перед об'єктивом або надівати на корпус.

Растри :

Растри спеціальні оптичні ґратки, що використовуються при репродукціюванні напівтонових оригіналів для перетворення напівтонового зображення в мікроштрихове.

За технологічним призначенням растри поділяють на два типи::

За технологічним призначенням растри поділяють на два типи: автоматичні (проекційні й контактні) ; растри для глибокого друку.

Проекційні растри :

Проекційні растри бувають оригінальні, гравійовані на склі або копії, які виготовляють різними способами з розклеєних оригінальних растрів.

Конструкція проекційного растру :

Конструкція п роекційн ого растр у Проекційний растр складається з двох скляних пластин (на яких нанесені непрозорі лінії). Вони склеєні між собою так, щоб ці лінії перехрещувались під кутом 90°. Непрозорі лінії на склі мають такий напрям, що після склеювання двох скляних пластин вони розміщуються під кутом 45° до боку растра.

Лініатура:

Л ініатура Основна технологічна характеристика растра - його лініатура (кількість ліній на 1 см).

Растри для: а- високого і офсетного друку; б – глибокого друку :

Растри для: а- високого і офсетного друку; б – глибокого друку

Проекційні растри :

Проекційні растри бувають прямокутні (для зйомки чорнобілих оригіналів) і круглі - для кольороподільної зйомки.

Контактні растри :

Контактні растри виготовляються фотографічним методом. Це плівка, в емульсійному шарі якої є прозорі і непрозорі елементи. Принципова відмінність їх від проекційних растрів полягає в тому, що в них растрові комірки однакові за величиною, але в межах кожної з них різна щільність, яка зменшується від центра до країв.

Основні конструктивні елементи РФА:

Основні конструктивні елементи РФА оригінало - утримувач 2, станин а 1, стояк 4 об'єктива, який з'єднаний з коробкою матового скла 6 , за допомогою міха 5.

До складу РФА також входять освітлювачі, обладнання для наведення на різкість і комплектуюче обладнання::

До складу РФА також входять освітлювачі, обладнання для наведення на різкість і комплектуюче обладнання: об'єктиви; дзеркала; призми; растри; світлофільтри тощо.

Станина:

Станина Усі основні частини РФА змонтовані на станині (або інакше, штативі), яка служить опорою для всіх нерухомих частин апарату.

Оригіналоутримувач :

Оригіналоутримувач Оригіналоутримувачі в РФА призначені для закріплення фотографованого оригіналу і виготовляються двох видів: для непрозорих і прозорих оригіналів.

Оригіналоутримувачі РФА для оригіналів: а- непрозорих; б- прозорих (діапозитивна приставка):

Оригіналоутримувачі РФА для оригіналів: а- непрозорих; б- прозорих (діапозитивна приставка) Оригіналоутримувач для прозорих оригіналів називають діапозитивною приставкою .

Оригіналоутримувачі поділяють на дві основні групи::

Оригіналоутримувачі поділяють на дві основні групи: з механічним ; з пневматичним притиском оригіналу. Вакуумні оригіналоутримувачі виготовляють двох типів: зі склом, яке піднімається при укладанні оригіналу над гумовим килимком, і зі склом, яке при укладанні оригіналу знаходиться під гумовим килимком.

Стояки об'єктивів:

Стояки об'єктивів це передня стінка камери, яка пов'язана міхом з коробкою матового скла. На стояку об'єктива розташовані об'єктиви, дзеркала системи повертання, обладнання керування об'єктивом, тощо. Стояк об'єктивів з системою повертання : а - з плоским дзеркалом (для вертикального фотоапарата); б - з дахоподібним дзеркалом (для горизонтального апарата)

Коробка матового скла :

Коробка матового скла призначена для встановлення матового скла і обладнання для закріплення фотоматеріалу, а також закріплення та переміщення растра.

Растрове обладнання :

Растрове обладнання Растрові механізми призначені для закріплення растра і його переміщення в горизонтальному напрямі до 25 мм. До растрового обладнання, яке знаходиться в середині коробки матового скла, входять механізми закріплення растра, піднімання й опускання каретки з растроутримувачами і встановлення растрової відстані.

Схема растрового механізму (а) та експозиметра (б):

Схема растрового механізму (а) та експозиметра (б) Між двома захисними планками 3 та 5 закріплюють прямокутний растр. При використанні колового растра його закріплюють роликами, розташованими в кутах перехідної рамки, яку вставляють між планками 3 та 5. Рамки дають змогу повертати растр на будь-який кут, який визначають за шкалою. Затискні планки 3 та 5 з'єднуються ходовим гвинтом 4, одна половина якого має ліву різьбу, а друга - праву. Це дозволяє при обертанні гвинта переміщувати затискні планки в різні боки, зближуючи або віддаляючи їх залежно від формату растри. Гвинт приводиться в рух ручкою 1 , яка обертає шестірні 2 та 16.

Схема растрового механізму (а) та експозиметра (б):

Схема растрового механізму (а) та експозиметра (б) Обладнання для закріплення растрів змонтовано на каретці 6 растрового механізму 1, яка переміщається по напрямних 15. На каретці закріплені нерухомі пальці 8, 13 кулісних механізмів 9 і 14. За до­помогою ручки 11 оператор обертає зубчасте колесо 12 і приводить у рух зубчасту рейку 10. При цьому кулісні механізми переміщають об­ладнання вздовж оптичної осі. Поз.7 позначено напрямну растрового механізму.

Касета :

Касета Касети призначені для закріплення світлочутливого матеріалу - фотопластинок або фотоплівок. Їх виготовляють механічними й пневматичними. Досконалішими є пневматичні касети.

Вакуумний плівкоутримувач :

Вакуумний плівкоутримувач це плита, відлита з алюмінійового сплаву, з ізольованими камерами для присосу плівок різного формату. Камери зверху закриті передньою перфорованою стінкою і за допомогою розподільного крану з'єднуються з вакуум-насосом; вакуум створюється тільки в зоні площі, яку займає плівка.

Обладнання для підрахунку експозиції:

Обладнання для підрахунку експозиції е кспонометр ; е кспозиметр .

Експонометр :

Експонометр прилад для точного відліку часу експонування. Це електричний годинник, що відліковує задану оператором кількість електричних імпульсів.

Експозиметр :

Експозиметр фотоелектричний прилад, який відліковує експозицію, тобто кількість світлової енергії, яку дістає фотошар. Дія експозиметрів грунтується на використанні фотоелементів і конденсаторів для перетворення світлової енергії в електричну, яка підраховується потім електронним пристроєм.

Обладнання для встановлення масштабу зйомки і наведення зображення на різкість :

Обладнання для встановлення масштабу зйомки і наведення зображення на різкість лекальний інверсор механічної дії , важільно-кутовий інверсор , електромеханічни й інверсор , побудований за схемою електричного вимірювального містка Уітсона.

Освітлювачі:

Освітлювачі При репродукційних фотозйомках, зокрема кольороподільних, особливого значення набувають джерела освітлення: Ø їх кількість, Ø розміщення, Ø спектральна характеристика і Ø актинічність, тобто ступінь активності дії на світлочутливі шари фотоматеріалів.

Контрольні питання:

Контрольні питання 1.Які види репродукційного обладнання ви знаєте ? 2.Репродукційні фотоапарати: призначення, типи, основні вузли, принципи побудови 3. Оптичні системи РФА та їх основні характеристики 4.Конструкція репродукційного об'єктива 5.Системи повороту, світлофільтри і растри 6. Основні конструктивні елементи РФА