портфоліо вчителя хімії

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Портфоліо вчителя хімії:

Портфоліо вчителя хімії Смологовицька ЗОШ І-ІІ ступенів с.Смологовиця -2013 рік

PowerPoint Presentation:

Народився 14 листопада 1948 року. В 1972 році закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю Хімік. Викладач хімії. Педагогічний стаж на посаді вчителя хімії – 20 років. Синетар Георгій Михайлович

PowerPoint Presentation:

ПІДВИЩЕННЯ АТЕСТАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 07 лютого – 26 лютого 2002 року Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти за розділами програми навчальних занять передбаченими планом курсів 22 травня - 03 червня 2007 року Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти за розділами програми навчальних занять передбаченими планом курсів 10 вересня - 29 вересня 2012 року Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти за розділами програми: Соціогуманітарний курс, професійний курс, діагностико-аналітичний курс. Виконав випускну роботу на тему: Індивідуальна та групова пізнавальна діяльність на уроках хімії 2002 рік : підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2007 рік: підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2013 рік: підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

Нагороди::

Нагороди:

Мета професійної діяльності:

Мета професійної діяльності Метою своєї професійної практики вважаю створення умов для продуктивної діяльності учнів з набуття та використання знань, отриманих під час вивчення хімії, їх аналіз, систематизацію, узагальнення та використання у повсякденному житті.

Функціональна грамотність :

Функціональна грамотність Надпредметні завдання

Методика активізації пізнавальної діяльності учнів через хімічний експеримент:

Методика активізації пізнавальної діяльності учнів через хімічний експеримент Під час проведення експерименту після попереднього ознайомлення з ходом роботи учні повинні : добре усвідомити мету роботи; продумати хід виконання роботи й виконання дослідів; підібрати потрібні реактиви й хімічний посуд, скласти прилад; під час проведення дослідів звернути увагу на явища, що відбуваються (зміна кольору, утворення осаду, виділення газу тощо); коротко описати хід роботи, виконати схематичний малюнок або алгоритм, написати рівняння реакцій які відбуваються; зробити узагальнюючий висновок, спираючись на результати проведених дослідів.

Вважаю, що найбільш ефективними сьогодні є технології, які реалізують ідею індивідуалізації навчання та дають простір для творчого самовираження учнів.:

Вважаю, що найбільш ефективними сьогодні є технології , які реалізують ідею індивідуалізації навчання та дають простір для творчого самовираження учнів. Приорітети побудови навчального процесу НАВЧАННЯ Діяльнісне Продуктивне Особистісно- орієнтоване Компетенттнісне

Відповідно віку школярів та основного способу їхньої діяльності добираю комплекс педагогічних технологій, основу якого складають багатомірна дидактична технологія та технологія різнорівневого навчання з обов’язковим результатом. :

Відповідно віку школярів та основного способу їхньої діяльності добираю комплекс педагогічних технологій, основу якого складають багатомірна дидактична технологія та технологія різнорівневого навчання з обов’язковим результатом. ТЕХНОЛОГІЇ Технологія проблемного діалогу Інформаційно- комунікативні технології Проектні технології Індивідуально- орієнтоване навчання Ігрові технології Багатомірна дидактична технологія Технологія різнорівневого навчання з обов’язковим результатом

PowerPoint Presentation:

Результати професійної діяльності

Позакласна робота з предмета::

Позакласна робота з предмета: Предметні тижні: День молока День води

Приклади індивідуальних та групових методів навчання при вивченні теми «Вода. Властивості води – рідини» 2. Робо та в групах:- Подумайте і скажіть, чому кажуть, що 1 група - Без води і ні туди, і ні сюди. 2 група - Куди водиця тече, там травиця росте. Слайд 3-5. У природі вода перебуває у трьох станах. Як ви думаєте – в яких? (міркування дітей)- Вода у природі перебуває в таких станах: рідкому - вода, твердому – сніг і лід, газоподібному – водяна пара. :

Приклади індивідуальних та групових методів навчання при вивченні теми « Вода. Властивості води – рідини » 2. Робо та в групах :- Подумайте і скажіть , чому кажуть , що 1 група - Без води і ні туди , і ні сюди . 2 група - Куди водиця тече , там травиця росте. Слайд 3-5. У природі вода перебуває у трьох станах. Як ви думаєте – в яких ? ( міркування дітей ) - Вода у природі перебуває в таких станах : рідкому - вода, твердому – сніг і лід , газоподібному – водяна пара.

1. Мета та зміст індивідуальної та групової пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії. Основними завданнями індивідуальної та групової навчальної діяльності є: — навчати школярів співпраці у виконанні групових завдань; — стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленості в успіхові товариша; — формувати комунікативні вміння школярів; — формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: цілеспрямованість, планування, оцінку; — поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми навчальної діяльності. :

1 . Мета та зміст індивідуальної та групової пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії. Основними завданнями індивідуальної та групової навчальної діяльності є: — навчати школярів співпраці у виконанні групових завдань; — стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленості в успіхові товариша; — формувати комунікативні вміння школярів; —   формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: цілеспрямованість, планування, оцінку; — поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми навчальної діяльності.

Методика проведення індивідуальної та групової форм навчання на уроках природознавства. 1. Як організувати роботу: групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності учнів, вирішує багато виховних і розвивальних завдань. Зокрема, це успішне, швидке занурення дитини у навчальну діяльність, формування самооцінки та саморегуляції, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи, формування в школярів позитивного ставлення до навчання, підготовка учнів до спілкування. 2. Робота в малих групах: Робота в малих групах дасть змогу вам набути навичок спілкування та співпраці. Після того як вчитель об'єднав учнів у малі групи і вони отримали завдання, ваша група за короткий час (3-5 хв) повинна виконати це завдання та представити результати роботи своєї групи. :

Методика проведення індивідуальної та групової форм навчання на уроках природознавства. 1. Як організувати роботу: групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності учнів, вирішує багато виховних і розвивальних завдань. Зокрема, це успішне, швидке занурення дитини у навчальну діяльність, формування самооцінки та саморегуляції, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи, формування в школярів позитивного ставлення до навчання, підготовка учнів до спілкування. 2. Робота в малих групах : Робота в малих групах дасть змогу вам набути навичок спілкування та співпраці . Після того як вчитель об'єднав учнів у малі групи і в они отримали завдання , ваша група за короткий час (3-5 хв ) повинна виконати це завдання та представити результати роботи своєї групи .

Приклади індивідуальних та групових методів навчання при вивченні теми «Основні класи неорганічних сполук» Виберіть із п'ятого ряду таблиці формули оксидів. Виберіть зі стовпця В усі формули основ. Виберіть із восьмого ряду формули кислот. Зі стовпця Г виберіть формули солей і відокремте кислотний залишок :

Приклади індивідуальних та групових методів навчання при вивченні теми «Основні класи неорганічних сполук» Виберіть із п'ятого ряду таблиці формули оксидів. Виберіть зі стовпця В усі формули основ. Виберіть із восьмого ряду формули кислот. Зі стовпця Г виберіть формули солей і відокремте кислотний залишок № з/п А Б В Г Д Е 1 S Р K 2 SO 4 CO F е Cl 2 CO 2 2 Н NO 3 Li А g 2 0 С uS 0 4 H 2 SO 4 CaO 3 N аСІ Са(ОН) 2 S г(ОН) 2 N а 2 S і0 3 Hg HgO 4 C 4 H 10 Н 2 S 0 3 М g F еС1 3 C 6 H 12 O 6 Al 2 O 3 5 К 2 0 N а 2 0 Zn 0 ВаС1 2 FeS SnO 2 6 F е S 2 F е Ва SO 4 С 3 Н 8 N 2 LiOH 7 К 3 Р0 4 М gS 0 4 P 2 O 5 С u (ОН) 2 Rb SnF 4 8 Вг 2 С1 2 0 7 N аСІ НІ КМ nO 4 H 3 PO 4 9 F е(ОН) 3 Сг 2 0 3 Са Р bS М g (OH) 2 CaCO 3 10 Li СІ К 2 Zn 0 2 F е 2 O3 А g С1 N 2 O 5 Cl 2 11 Н F Н 2 S N аОН O 2 F еО SrSO 4 12 Z п S Са 3 Р 2 А1 4 С 3 сн 4 Mn Fe 2 O 3

Бліц турнір:

Бліц турнір Складна речовина, що складається з атомів металу й кислотного залишку - … Кислотні оксиди не взаємодіють – з … Реакція взаємодії між кислотами й основами називається … За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються на … У лужному середовищі фенолфталеїн набуває кольору … Складні речовини, що складаються з атомів металу й Оксигену називаються… У результаті взаємодії кислотного й основного оксиду утворюється… Складні речовини, що складаються з атомів металу й однієї або кількох гідроксильних груп називаються … Оксиди класифікуються на кислотні, амфотерні й … За вмістом Оксигену кислоти поділяються на безоксигенові й… Унаслідок розчинення кислотних оксидів у воді утворюється … Нерозчинні основи внаслідок нагрівання розкладаються на … Метиловий оранжевий набуває червоного кольору в середовищі… Унаслідок розчинення основних оксидів у воді утворюється … Хімічні реакції з допомогою яких можна визначити речовини називаються… Сіль Кислотами Нейтралізація Одно-,дво-,і три Малинового Оксидами Сіль Основами Основні Оксигеновмісні Кислота Оксиди і воду Кислому Основа Якісними

Приклади проведення дослідів у групах :

Приклади проведення дослідів у групах 5. Дослідницька діяльність. Вода текуча. Якщо вилити воду, наприклад, на стіл, вона розтечеться по його поверхні. Вода не має власної форми, а набуває форми посудини, в яку її наливають. Щоб дізнатися про інші властивості, виконаємо досліди. Досліди. У склянку з чистою водою опусти ложку. Чи добре її видно? Про яку властивість води це свідчить? Подивись, чи має вода колір? Визнач, чи має вода запах. Слайд 7. Отже, ми з’ясували, що вода текуча, не має власної форми, прозора, безбарвна, без запаху. 5. Гра „Обери правильну відповідь ” (робота в групах) Завдання. Вибери правильні відповіді : Вода - а) – це багатство Землі. б) - без води можна жити. Вода перебуває в таких станах : 1) в рідкому; 2) в газоподібному; 3) в рідкому, газоподібному, твердому.

Тема і завдання самоосвітньої діяльності :

Тема і завдання самоосвітньої діяльності Тема: « Застосування інноваційних технологій розвитку предметної компетентності учнів » Завдання : пошук моделі спільної діяльності учнів і учителів з розвитку складових предметної компетентності Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – найблагородніший, шлях наслідування – найлегший, і шлях дослідження - найважчий. Конфуцій Джерела: Методична фахова періодична преса ; Використання новинок, запозичених з Інтернету; Ознайомлення з передовими інноваційними технологіями; Участь у семінарах, конференціях тощо.

Релакс:

Релакс Читаю літературу в жанрі фентезі Г.Л. Олді , Р. Желязни , М. Дяченко та С. Дяченко та ін. Вирощую квіти на дачній ділянці Піклуюся про домашню улюбленицю

PowerPoint Presentation:

Free Powerpoint Templates Дякуємо за увагу. На все добре