Proiect didactic_Berzescu Oana-Maria

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Proiect clasa a VII-a

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Proiect de lecţie: Japonia clasa a VII-a C D ata : 1 0 .01.2017 Proiect realizat de studenta : Berzescu Oana -Maria Facultatea : de Chimie , Biologie , Geografie Specializarea : Geografie Anul III

Slide 2:


Slide 3:

Strategia didactică Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul Mijloace și materiale didactice: catalogul, harta, tabla, markerul, caietul, stiloul, fișa de lucru Mod de organizare al clasei: colectiv, indvidual

Slide 4:

Secvențele lecției Timp Organizarea învățării 2' Reactualizarea cunoștințelor 10' Captarea atenției 3' Anunțarea subiectului și a obiectivelor urmărite 2' Predarea noului conținut 15' Intensificarea transferului și asigurarea retenției 10' Asigurarea feed-back-ului 5' Încheierea activității 3' Momen t e l e l e c ț i e i

Slide 6:

Așezare geografică

Slide 7:

Principalele insule din carea este format ă Japonia

Slide 8:

Limite : N – Marea Ohotsh S – Marea Chinei de Est V – Marea Japoniei E – Oceanul Pacific

Slide 9:

Clima N – climă temperat umedă, subarctică   S - climă musonică și subtropicală

Slide 10:

Hidrografia

Slide 11:

PopulaȚia Populația Densitatea popula ț iei Natalitatea Mortalitatea 128.057.352 locuitori 323 locuitori /km2 8,23 ‰ 9,27 ‰

Slide 12:

ECONOMIA

Slide 13:

RESURSE NATURALE

Slide 14:

Turism

Slide 15:

33 de lucruri INCREDIBILE despre JAPONIA CURIOZITĂȚI

authorStream Live Help