Presentation1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2:

Topola se nalazi u centralnom delu Srbije,i jedna je od sedam opština u Šumadiji. Nalazi se na padinama brda Oplenac na 340 m.n.v. Prostire se na površini od 365km 2 i zauzima 14,91% od ukupne površine Šum a dije.Opština obuhvata 31.naselje u kojima živi ukupno 29 000 stanovnika.

U Topoli vlada umereno-kontinentalna klima,sa prosečnom godišnjom temperaturom od 10,7 c.Najtopliji mesec je jun,a najhladniji januar.U pogledu reljefa,područje Topole je blago zatalasana površ.Ceo predeo je ispresecan rekama i potocima.Šumske površine zahvataju 5.200ha od ukupne površine Topole. :

U Topoli vlada umereno-kontinentalna klima,sa prosečnom godišnjom temperaturom od 10,7 c.Najtopliji mesec je jun,a najhladniji januar.U pogledu reljefa,područje Topole je blago zatalasana površ.Ceo predeo je ispresecan rekama i potocima.Šumske površine zahvataju 5.200ha od ukupne površine Topole.

Arheološke i spomeničke vrednosti:

Arheološke i spomeničke vrednosti Još od najstarijih vremena Topola je bila povoljno mesto za život ljudi zahvaljujući njenom povoljnom geografskom položaju i prirodnim uslovima.U doba neolita postojalo je veliko naselje u seliu Lipovac.U antičko doba,teritorija opštine Topola bila je u sastavu Gornje Mezeje koja je predstavljala žitnicu rimske imperije.Na području Topole nadjeni su ostaci rimske materijalne kulture,kao i dokazi da su tu živeli Kelti i Grci. Na prostoru planine Rudnik je u prvoj polovini XV veka podignut veliki broj crkava i manastira. Neki od najstarijih su manastir Nikolje,Blagoveštenje(IX) i Voljavča (XV) .

Kulturno istorijske vrednosti:

Kulturno istorijske vrednosti “Djurdjevdanski dani vina i rakije” “Dani satire” “Lipovačka kolonija” “Oplenačka berba i Sabor narodnog stvaralaštva Srbije”

Karadjordjev grad:

Karadjordjev grad -sagradjen je u periodu od 1811-1813 godine,u blizini reke Kamenice -sagradio ga je Karđorđe Petrović (-1817) -sastojao se od dva veća konaka,crkve,škole,kasarne i drugih potrebnih zgrada -do danas sačuvan je restaurirani konak sa kulom,crkva sa za zvonikom,sreska kuća,stara mehana,dućan i škola u kojoj je danas narodna bibilioteka.

Karađorđev konak:

Karađorđev konak U Karađorđevom konaku postavljena je istorijsko memorijalna izložba,posvećena Karađorđu i njegovom vremenu pod nazivom “Vožd Karađorđe”.Otvorena je 1969.godine i u njoj su postavljeni muzejski eksponati,oživljeni u autentičnoj sredini. Crkva presvete Bogorodice -Zadužbina Karađorđa -Izgrađena 1811 -građena je kao jednobrodna građevina sa osnovom upisanog krsta -predstavlja najstariji građevinski spomenik Karađorđeve Topole

Zadužbina Kralja Petra I:

Zadužbina Kralja Petra I Po ugledu na srednjovekovne srpske vladare,neposredno po dolasku na presto 1903.godine kralj Petrar I Kara đorđević ,je izabrao mesto na vrhu Oplenca za izgradnju njegove zadužbine.Crkva mauzolej građena je od 1910-1930.godine.Rađena je u srpsko-vizantijskom stilu po projektu Koste J . Jovanovića.Materijali za crkvu donošeni su iz Venecije,Berlina,Grčke,MinhenaUnutra su sahranjena 22.člana porodice Karađorđević.

Slide 9:

Unutrašnjost je oslikana predstavama iz života Svetog Save,zatim predstavljeni su svi srpski srednjovekovni vladari sa svojim zadužbinama u rukama,tu je i tajna večera,Tajna svetog pričešća i mnoge druge.

Slide 10:

Unu t rašnjost je ukrašena raskošnim mozaičkim kompozicijama.U mozaiku je urađeno 725 slikanih kompozicija,na kojima se nalazi 15 000 figura.Ugradjeno je 40 miliona staklenih kockica koje imaju 15 000 nijansi.

Slide 11:

Na Oplencu se još nalaze i Petrova kuca Vinogradareva kuća Kraljev podrum Kraljičina vila Kraljeva vila Tajna vecera Kraljičina vila Beležnice kralja aleksandra Vinogradareva kuća Petrova kuća

authorStream Live Help