ARALIN 5

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ARALIN 5:

ARALIN 5 ANG MGA GRUPONG ETNOLINGGWISTIKO SA ASYA

Mga Layunin::

Mga Layunin : Naiisa – isa at naipapaliwanag ang komposisyon ng mga grupong etnolinggwistiko sa mga rehiyon sa Asya ; Natatalakay ang kabuluhan ng wika sa paghubog ng kulturang Asyano ; Nailalarawan sa pamamagitan ng cartoon kung paano nalinang ang kultura ng iba’t-ibang rehiyon ng Asya ; Napaghahambing ang kagalingan ng iba’t-ibang grupong etnolinggwistiko sa mga rehiyon sa Asya ; at Napupuri ang mga kontribusyon ng mga grupong etnolinggwistiko sa kultura ng mga Asyano

PowerPoint Presentation:

1. Kilala ang lahat ng taong naninirahan sa kontinente ng Asya bilang mga Asyano . 2. Kilala rin sila batay sa kinabibilangang bansa - Halimbawa : Chinese – China Pakistani – Pakistan Vietnamese – Vietnam Afghan – Afghanistan Pilipino - Pilipinas

PowerPoint Presentation:

3. Nakikilala din ayon sa etnolinggwistikong kinabibilangan nila . - halimbawa : Indonesian –( Javanese , Achenese ) Pilipino – (Tagalog, Ilokano ,Cebuano ) 4. Kung ang kontinente ng Asya ay nahahati sa mga rehiyon ; at ang bawat rehiyon ay nahahati sa mga bansa ; at ang bawat bansa naman ay kinapapalooban ng iba’t-ibang grupo na may kanya-kanya ring pagkakakilanlan .

PowerPoint Presentation:

5. Ang bawat grupong ito ay tinatawag na grupong etnolinggwistiko .

Ano ang grupong etnolinggwistiko?:

Ano ang grupong etnolinggwistiko ? Thailand ethnic groups Mangyan sa Pilipinas tibetans

PowerPoint Presentation:

Tinutukoy nito ang pagkakapareho o pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa ayon sa kultura . Maaaring ituring na kasapi ng isang partikular na grupong etnolinggwistiko ang mga tao kung sila ay kabilang o nararamdaman nilang kabilang sila sa isang kabuuan .

PowerPoint Presentation:

Basehan nito ay pagkakaroon ng kapareho sa wika , pinaggalingan , pag-unlad na pangkasaysayan , mga tradisyon at paniniwala , at iba pang salik na nagbibigay-hugis sa kulturang taglay ng nasabing grupo .

PowerPoint Presentation:

Sinasabing ang etnisidad ay mistulang kamanag-anakan . Kapag kinilala ng isang grupo ng tao ang mga sarili at ang isa’t-isa bilang mga kasapi ng isang grupong etnolinggwistiko , itinuturing nilang sila ay malayong magkakamag-anak .

PowerPoint Presentation:

Sinasabing ang pagkabuo ng grupong etniko ay dahil sa ang mga kasapi nito ay may wika o kultura na kaiba kumpara sa mga taong kasapi ng iba pang grupong etniko .

PowerPoint Presentation:

Mahalagang tignan ang ugnayan ng mga grupong etnolinggwistiko sa isa’t-isa . Mahalaga ring tandaan na bagamat kabilang sila sa isang grupong etnolinggwistiko , dapat ding tignan ang sarili bilang mamamayan ng isang bansa , rehiyon , at ng daigdig sa pangkalahatan .

PowerPoint Presentation:

Dahil sa itinuturing ng mga tao ang kanilang mga sarili na kabilang sa isang grupong etniko na kaiba sila sa iba , bumubuo sila ng mga patakaran at konsepto kung sino ang kabilang sa grupo at sino ang hindi .

PowerPoint Presentation:

Wika ang pangunahing pagkakakilanlan ng mga grupong etnolinggwistiko . Dalawang kategorya : Tonal – kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap ay nagbabago batay sa tono ng pagbigkas . Stress o (Non-tonal) – kung saan ang pagbabago sa tono ng mga salita at pangungusap ay hindi nakakapagpabago sa kahulugan ng mga salita at pangungusap nito .

PowerPoint Presentation:

Ito rin ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng bawat grupo . Mahalaga ang papel ng wika sa paglinang ng kultura ng mga Asyano Inaaasahang makikita at mauunawaan natin ang kahalagahan ng wika sa pagbibigay-hugis sa samu’t-saring kulturang taglay ng mga Asyano .

Kabuluhan ng Wika sa Paghubog ng Kulturang ASyano:

Kabuluhan ng Wika sa Paghubog ng Kulturang ASyano Gaano nga ba kahalaga ang wika sa pagpapanday ng kultura ? Devanagari script ng Hindu

PowerPoint Presentation:

Marahil ay narinig na natin ang pangungusap na sinasalamin ng wika ang kultura ng isang lahi . - sapag-aaral ng wika , matatanto natin ang mga katangian ng isang kultura .

PowerPoint Presentation:

Kung nais nating pag-aralan ng malaliman ang kultura at kasaysayan ng isang lahi , mainam na pag-aralan ang wika nito . - malaki ang papel na gingampanan ng pamahalaan sa pagtataguyod ng wika na siyang pinaniniwalaang susi sa pagkakaisa ng iba’t-ibang grupo sa isang bansa

MGA GRUPONG ETNOLINGGWISTIKO SA ASYA:

MGA GRUPONG ETNOLINGGWISTIKO SA ASYA Mga Limang Rehiyon sa Asya 1. Hilaga o Gitnang Asya 2. Kanluran 3. Timog 4. Timog Silangan 5. Silangan

PowerPoint Presentation:

Sa Hilagang Asya matatagpuan ang mga etnolinggwistiko gaya ng Ural-Altaic , Paleosebirian , at Eskimo. Sa Kanlurang Asya matatagpuan ang mga Sumerian, Elamite , Kassite , Hatti , Halde , Hurri , Lyciane , Lydian, Caanite , Arabo , Armenian, Jew, Assyrian, Hittite, Persian, Kurd, Afghan, at Turks.

PowerPoint Presentation:

SaTimog Asya naman matatagpuan ang grupo ng Austro-Asiatic ( Munda ); Dravidian; at Indo-Aryan. Sa Silangang Asya naman ay ang mga Sino-Tibetan; Korean, at Hapones

PowerPoint Presentation:

Sa Timog Silangang Asya naman ay ang dalawang pamilya linggwistiko , ang Austro-Asiatic (Mon Khmer at Munda ) at ang Austronesian ( ang mga wika ng Pilipino at Indonesian)

Ang MGA KATUTUBONG NAGSASALITA NG DRAVIDIAN SA TIMOG INDIA:

Ang MGA KATUTUBONG NAGSASALITA NG DRAVIDIAN SA TIMOG INDIA Dravidian – ang wikang ginagamit ng mga katutubo sa India Nanirahan sa Timog bahagi ng India Hindi naimpluwensyahan ng kulturang Aryan Nakapagpaunlad at nakapagpanatili ng isnag kabihasnang hiwalay sa hilagang bahagi ng tangway at hindi nabahiran ng impluwensyang dayuhan

PowerPoint Presentation:

Matatagpuan sila sa apat na rehiyon sa Timog India Sa Tamil Nadu Kerala Karnataka Andhra Pradesh Map Map 2

authorStream Live Help