LS5_Mua thu cach mang

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HƯƠNG THUỶ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THUỶ PHÙ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Môn: Lịch sử lớp 5 Bài: Cách mạng mùa thu GV thực hiện: Nguyễn Thị Lương Duyên ****************************************************

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Lịch sử * Thuật lại cuộc khởi nghĩa ngày 12/ 9/ 1945 ở Nghệ An. * Trong những năm 1930- 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ- Tĩnh diễn ra điều gì mới?

Slide 3: 

Lịch sử Cách mạng mùa thu Hoạt động 1: Thời cơ cách mạng:

Slide 4: 

Hoạt động 1: Thời cơ cách mạng Lịch sử Cách mạng mùa thu

Slide 5: 

1. Thời cơ Cách mạng: - Tháng 8- 1945, Nhật đầu hàng quân đồng minh. Lịch sử Cách mạng mùa thu

Slide 6: 

Lịch sử Cách mạng mùa thu Hoạt động 2: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/ 8/ 1945.

Slide 7: 

Lịch sử Cách mạng mùa thu 2. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/ 8/ 1945: - Ngày 18/ 8/ 1945, cả Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng, tràn ngập khí thế cách mạng.

Slide 8: 

- Sáng 19/ 8/ 1945, hàng chục vạn nhân dân xuống đường biểu dương lực lượng. Lịch sử Cách mạng mùa thu 2. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/ 8/ 1945: - Ngày 18/ 8/ 1945, cả Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng, tràn ngập khí thế cách mạng. - Chiều 19/ 8/ 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.

Slide 9: 

Lịch sử Cách mạng mùa thu Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế:

Slide 10: 

Lịch sử Cách mạng mùa thu Khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn (25- 8)

Slide 11: 

Lịch sử Cách mạng mùa thu

Slide 12: 

Lịch sử Cách mạng mùa thu * Vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám? 3. Nguyên nhân

Slide 13: 

Hoạt động 4: Kết quả và ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Lịch sử Cách mạng mùa thu

Slide 14: 

3. Kết quả và ý nghĩa lịch sử: Lịch sử Cách mạng mùa thu

Slide 15: 

Bài học Mùa thu năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ. Ngày 19- 8 là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám của nước ta.

Slide 17: 

Lịch sử Cách mạng mùa thu

Slide 18: 

Lịch sử Cách mạng mùa thu

authorStream Live Help