tiet-53-bai-18-trinh-bay-trang-van-ban-va-in-tiet-1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

3

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN ĐÔNG Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning ---------- Bài giảng: TIẾT 53 – BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (T1) Môn Tin học - Lớp 6 Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Gmail: [email protected] Trường THCS Na Son – Điện Biên Đông – Điện Biên Tháng 12/2011

Slide2:

MÔN: TIN HỌC 6 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM VỀ DỰ TIẾT HỌC

Slide3:

Trình bày trang văn bản 1 TIẾT 53 - BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (TIẾT 1) Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai trang văn bản này?

Slide4:

TIẾT 53 - BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (TIẾT 1) Trình bày trang văn bản 1 Trang a Trang b Giống nhau Khác nhau - Cùng chỉ một nội dung. - Trang a thẳng đứng - Trang b nằm ngang - Trang b có chữ ở góc trên bên phải và có số trang ở góc dưới bên trái.

Slide5:

TIẾT 53 - BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (TIẾT 1) Trang đứng Trang nằm ngang Đối với một trang giấy ta có thể chọn theo hướng nào. Trình bày trang văn bản 1

Slide6:

TIẾT 53 - BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (TIẾT 1) Lề trên Lề phải Lề trái Lề dưới Các em hãy nhìn vào trang văn bản và chỉ ra các lề của nó? Lề phải Lề trái Lề dưới Trình bày trang văn bản 1

Slide7:

TIẾT 53 - BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (TIẾT 1) Khi trình bày trang văn bản phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản nào? * Khi trình bày trang văn bản phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: - Chọn hướng trang: Trang đứng hay trang nằm ngang; - Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên và lề dưới. Trình bày trang văn bản 1 Lưu ý: * Không được nhầm lề trang với lề đoạn văn. * Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.

Slide8:

Trình bày trang văn bản 1 TIẾT 53 - BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (TIẾT 1) Lề trang Quan sát hình, hãy chỉ ra lề trang, lề đoạn văn. (Là khoảng cách từ mép giấy đến văn bản) (Được tính từ lề trang và có thể “thò” ra ngoài lề trang) Lề đoạn văn

Slide9:

TIẾT 53 - BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (TIẾT 1) Trình bày trang văn bản 1 Chọn hướng trang và đặt lề trang 2 - Chọn lệnh File  Page Setup... Để mở hộp thoại Page Setup. Sau đó chọn thẻ . Margins và thực hiện. Trong đó: * Top: Lề trên * Left: Lề trái * Bottom: Lề dưới * Right: Lề phải * Portrait: Trang đứng * Landscape: Trang nằm ngang Hình ảnh của trang ứng với các lựa chọn trên - Ok

Slide10:

TIẾT 53 - BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (TIẾT 1)

Slide11:

TIẾT 53 - BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN (TIẾT 1)

Slide12:

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1: Khi em đặt lại hướng của trang văn bản, các kết quả định dạng của văn bản em đã làm trước đó có bị mất không?:

Câu 1: Khi em đặt lại hướng của trang văn bản, các kết quả định dạng của văn bản em đã làm trước đó có bị mất không? Trả lời Trả lời Thử lại Thử lại Bạn trả lời đúng, kích chuột để tiếp tục Bạn trả lời sai, kích chuột để tiếp tục You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely A) Các kết quả định dạng bị mất hết B) Các kết quả định dạng bị mất một phần C) Các kết quả định dạng không hề bị mất

Câu 2: Khi hướng trang và kích thước lề cho trang văn bản đã̃ được thiết đặt, hướng trang và kích thước lề này đúng cho một trang văn bản:

Câu 2: Khi hướng trang và kích thước lề cho trang văn bản đã̃ được thiết đặt, hướng trang và kích thước lề này đúng cho một trang văn bản Bạn trả lời đúng, kích chuột để tiếp tục Bạn trả lời sai, kích chuột để tiếp tục You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Trả lời Trả lời Thử lại Thử lại A) Đúng B) Sai

Câu 3: Nếu muốn đặt lề của trang thì trong hộp thoại Page Setup em cần nháy mũi tên bên phải ô tương ứng. Hãy nối mỗi thành phần cột A với tác dụng tương ứng ở cột B.:

Câu 3: Nếu muốn đặt lề của trang thì trong hộp thoại Page Setup em cần nháy mũi tên bên phải ô tương ứng. Hãy nối mỗi thành phần cột A với tác dụng tương ứng ở cột B. Cột A Cột B A. Để đặt lề trái B. Để đặt lề phải C. Để đặt lề trên D. Để đặt lề dưới C Top D Bottom A Left B Right Bạn trả lời đúng, kích chuột để tiếp tục Bạn trả lời sai, kích chuột để tiếp tục You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Trả lời Trả lời Thử lại Thử lại

Câu 4: Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác::

Câu 4: Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác: Bạn trả lời đúng, kích chuột để tiếp tục Bạn trả lời sai, kích chuột để tiếp tục You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Trả lời Trả lời Thử lại Thử lại A) Trình bày trang B) Định dạng văn bản C) Lưu tệp văn bản D) Xóa bớt nội dung văn bản

Câu 5: Lề trang văn bản là::

Câu 5: Lề trang văn bản là: Bạn trả lời đúng, kích chuột để tiếp tục Bạn trả lời sai, kích chuột để tiếp tục You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Trả lời Trả lời Thử lại Thử lại A) Vùng trống phía trên và phía dưới trang văn bản B) Vùng trống bao quanh phần có nội dung trên trang trang văn bản C) Vùng trống giữa các đoạn văn bản D) Tất cả đều đúng

QUIZ:

QUIZ Điểm của bạn {score} Điểm tối đa {max-score} Gói câu hỏi {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Đáp án Tiếp tục

Slide19:

Về nhà học kỹ bài, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. Nghiên cứu trước phần 3. In văn bản DẶN DÒ

Slide20:

- Sách giáo khoa Tin học 6 Sách giáo viên Tin hoc 6 Sách bài tập Tin học 6 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tin học 6 – Bộ Giáo dục & Đào tạo. Phần mềm ghi và quay Snagit 9.0. TÀI LIỆU THAM KHẢO

authorStream Live Help