thu tren dao kinh chau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thu Trên Đảo Kinh Châu    Nhạc: Lê Thương Trình bày: Vũ Khanh Hình Ảnh: Internet PPS : Mai Thu Hương

PowerPoint Presentation:

Đàn chim bay thiết tha , trên núi cao miền xa   Mang theo những nỗi buồn mộng mơ . Nguồn thảm sầu đã qua. Khi ta đi liễu đang còn xanh lá   Trong đám cây oanh hót vài lời ca để chòng đám hoa   Ngày nay cúc đẫm thâu , hoa héo khô vì đâu .   Chim oanh nhắc tiếng một vài câu để thương đời cúc thâu   Sông Kinh Châu có con buồm trắng   Gió thu mang người biệt ly vào cảnh sầu đó chăng   Hồn thu theo gió đến ngọn núi chót cao cạnh mây     Gió đưa hồn thu xuống cây .   Bao lá rơi để gió thu cuốn đi . \

PowerPoint Presentation:

Đàn chim bay thiết tha , trên núi cao miền xa   Mang theo những nỗi buồn mộng mơ . Nguồn thảm sầu đã qua. Khi ta đi liễu đang còn xanh lá   Trong đám cây oanh hót vài lời ca để chòng đám hoa   Ngày nay cúc đẫm thâu , hoa héo khô vì đâu .   Chim oanh nhắc tiếng một vài câu để thương đời cúc thâu   Sông Kinh Châu có con buồm trắng   Gió thu mang người biệt ly vào cảnh sầu đó chăng   Hồn thu theo gió đến ngọn núi chót cao cạnh mây     Gió đưa hồn thu xuống cây .   Bao lá rơi để gió thu cuốn đi . \

authorStream Live Help