Michelangelo

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHỮNG KIỆT TÁC ĐIÊU KHẮC MICHELANGELO, BUONARROTI (1475 - 1564)

PowerPoint Presentation:

Madonna of the Stairs (1490) - bằng đá - trưng bày tại Casa Buonarroti, thành phố Florence, Italy.

PowerPoint Presentation:

Battle of the Centaurs. (1492) -bằng đá – trưng bày tại Casa Buonarroti, thành phố Florence, Italy.

PowerPoint Presentation:

Crucifix from the Santo Spirito Convent. (1492) bằng gỗ - trưng bày tại Casa Buonarroti, thành phố Florence, Italy.

PowerPoint Presentation:

Saint Proculus. (1494-1495) - bằng đ á - trưng bày tại Basilica of San Domenico, thành phố Bologna, Italy. sưu tầm và thực hiện slideshow: JEAN PAUL VU

PowerPoint Presentation:

Bacchus. (1496-1497) - bằng đá – trưng bày tại Viện bảo tàng Museo Nazionale del Bargello, thành phố Florence, Italy.

PowerPoint Presentation:

Pieta. (1499) - bằng đá. - trưng bày trong St. Peter, Vatican.

PowerPoint Presentation:

David. (1501-1504) -bằng đá – trưng bày tại Galleria dell'Accademia, thành phố: Florence, Italy.

PowerPoint Presentation:

Tondo Pitti - Virgin and Child with the Young St. John. (1503-1504) bằng đá – trưng bày tại Museo Nazionale, Bargello, thành phố Florence, Italy.

PowerPoint Presentation:

Tondo Taddei. (1503-1504) bằng đá – trưng bày trong Royal Academy of Arts, tại London, -Anh Quốc

PowerPoint Presentation:

Virgin and Child. (1504) -bằng đá – trưng bày tại Onze Lieve-Vrouw, thành phố Bruges, Vương Quốc Bỉ

PowerPoint Presentation:

Mộ phần của Giáo Hòang Julius II (1542-1545) bằng đá - tại San Pietro in Vincoli, Rome, Italy.

PowerPoint Presentation:

Moses. (1513-1516 ) bằng đá - trong nhà thờ San Pietro in Vincoli, Rome, Italy.

PowerPoint Presentation:

Dying Slave. (1513-1516) bằng đá - trưng bày trong Viện Bảo Tàng Louvre, Paris, France

PowerPoint Presentation:

Victory. (1520-1525) Bằng đá – trưng bày trong Palazzo Vecchio, Rome, Florence, Italy Rebellious Slave. (1513-1516) - bằng đá - trưng bày trong Viện bảo tàng Louvre, Paris, France.

PowerPoint Presentation:

Pieta. (1550) bằng đá - trưng bày tại Museo dell'Opera del Duomo, Florence, Italy

PowerPoint Presentation:

Crouching Boy. (1524) bằng đá -The Hermitage, St. Petersburg, Russia (Nga)

PowerPoint Presentation:

Pieta Rondanini , (1564) - bằng đá – trưng bày tại Castello Sforzesco, Milan, Italy

PowerPoint Presentation:

Mộ phần của Lorenzo Gia đình Medici. (1526-1531) bằng đá - Medici Chapel, San Lorenzo, Florence, Italy.

PowerPoint Presentation:

Tượng Đức Mẹ Maria – ( 1521-1534) bằng đá - trưng bày trong Medici Chapel, San Lorenzo, Florence, Italy .

PowerPoint Presentation:

Mộ phần của Giuliano Gia đình Medici. (1526-1531) bằng đá- Medici Chapel, San Lorenzo, Florence, Italy.

PowerPoint Presentation:

Michelangelo, Buonarroti (1475-1564) Là một Họa sĩ, Điêu khắc gia, Kiến trúc sư và còn là một Thi sĩ đại tài của Thế giới. sinh ngày 06/03/1475 tại Caprese - Italy - qua đời ngày 18/02/1564. Sưu tầm và thực hiện slideshow: JEAN PAUL VU

authorStream Live Help