Khi Ba Noi Tro Lam Tho - Nguoi Phuong Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Khi Bà Nội Trợ Làm Thơ Người Phương Nam

PowerPoint Presentation:

Làm thơ cũng giống nấu ăn Vật liệu , công thức đều cần như nhau Từ ngữ vật liệu bỏ vào Niêm luật công thức hòa nhau nấu xào

PowerPoint Presentation:

Trước tiên chọn nấu món nào Món Âu , món Á, cơm tàu , cơm ta Cá tôm , trứng thịt hay gà Muốn chiên muốn nướng hay là nấu chao

PowerPoint Presentation:

Làm thơ muốn thể lọai nào Lục bát , tứ tuyệt bốn câu ba vần Thơ Đường bát cú thất ngôn Tự do cho dễ chẳng cần luật chi

PowerPoint Presentation:

Bài thơ chủ ý nói gì Chọn từ ngữ sẵn thích nghi hài hòa Sắp xuôi đảo ngược miễn là Thành câu có nghĩa nghe mà xuôi tai

PowerPoint Presentation:

Y như món gỏi xé phay Rau răm , gà luộc , ớt cay, hành nồng Bài thơ theo đó là xong Lý đời , vịnh cảnh , nói ngông mặc tình

PowerPoint Presentation:

Hay là thơ thẩn chuyện tình Tiếu lâm thư giãn bực mình dẹp qua

PowerPoint Presentation:

Thơ : Người Phương Nam Thực hiện : DuDu Khi Bà Nội Trợ Làm Thơ Làm thơ cũng giống nấu ăn Vật liệu , công thức đều cần như nhau Từ ngữ vật liệu bỏ vào Niêm luật công thức hòa nhau nấu xào Trước tiên chọn nấu món nào Món Âu , món Á, cơm tàu , cơm ta Cá tôm , trứng thịt hay gà Muốn chiên muốn nướng hay là nấu chao Làm thơ muốn thể lọai nào Lục bát , tứ tuyệt bốn câu ba vần Thơ Đường bát cú thất ngôn Tự do cho dễ chẳng cần luật chi Bài thơ chủ ý nói gì Chọn từ ngữ sẵn thích nghi hài hòa Sắp xuôi đảo ngược miễn là Thành câu có nghĩa nghe mà xuôi tai Y như món gỏi xé phay Rau răm , gà luộc , ớt cay, hành nồng Bài thơ theo đó là xong Lý đời , vịnh cảnh , nói ngông mặc tình Hay là thơ thẩn chuyện tình Tiếu lâm thư giãn bực mình dẹp qua