Co Phai - Nguoi Phuong Nam(1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Có Phải Người Phương Nam

PowerPoint Presentation:

Làm sao ta phán đóan ai Chắc gì ta đã thiện ngay hơn người Làm sao ta dám ngạo cười Khi đời muôn vạn triệu người hơn ta

PowerPoint Presentation:

Ta là hạt bụi đường xa Giọt mưa trên biển đổ ra đời thường Không ta bụi vẫn ngập đường Thiếu đi giọt nước đại dương vẫn đầy

PowerPoint Presentation:

Mặt trời vẫn lặn hướng tây Ngàn năm mây vẫn mây bay trên trời Có ta cũng chẳng đổi dời Cho dù xuất chúng một thời cũng qua

PowerPoint Presentation:

Măng non thay lớp tre già Xe đời luân chuyển hết ta tới người Đâu gì tuyệt đối trên đời Thăng trầm thế sự do trời mà ra Tác giả : Người Phương Nam Thực hiện : DùD ú

PowerPoint Presentation:

Có Phải Thơ : Người Phương Nam Thực hiện : DuD u Làm sao ta phán đóan ai Chắc gì ta đã thiện ngay hơn người Làm sao ta dám ngạo cười Khi đời muôn vạn triệu người hơn ta Ta là hạt bụi đường xa Giọt mưa trên biển đổ ra đời thường Không ta bụi vẫn ngập đường Thiếu đi giọt nước đại dương vẫn đầy Mặt trời vẫn lặn hướng tây Ngàn năm mây vẫn mây bay trên trời Có ta cũng chẳng đổi dời Cho dù xuất chúng một thời cũng qua Măng non thay lớp tre già Xe đời luân chuyển hết ta tới người Đâu gì tuyệt đối trên đời Thăng trầm thế sự do trời mà ra