Song Va Nguoi - Nguoi Phuong Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sóng Và Người Người Phương Nam

PowerPoint Presentation:

Trên mặt biển bao la Nhấp nhô những con sóng Những đợt sóng gần xa Sóng to kề sóng nhỏ

PowerPoint Presentation:

Sóng nhỏ ngầm tủi thân Buồn rầu hỏi sóng lớn Sao lớn mạnh như thần Còn tôi lăn tăn nhỏ

PowerPoint Presentation:

Sóng lớn cười hiền hòa Khẽ khàng bảo sóng nhỏ Vì bạn chẳng nhận ra Gốc gác thật của bạn

PowerPoint Presentation:

Thật ra thực chất mình Chúng ta đều là nước Cần chi phải bất bình Dù ai to ai nhỏ

PowerPoint Presentation:

Bỏ đi vỏ sóng ngòai Thì tôi cũng như bạn Cũng là nước như nhau Tất nhiên ta bình đẳng

PowerPoint Presentation:

Con người nếu ngộ ra Biết ta từ đâu đến Cái gì tạo nên ta Thì cần chi tranh chấp

PowerPoint Presentation:

Dù ai sang ai hèn Cùng đinh hay tột đỉnh Cho dù cố bon chen Cũng không thể phủ nhận

PowerPoint Presentation:

Cởi ra bộ áo ngòai Lau sạch đi son phấn Ta cũng người như nhau Và sẽ về cát bụi

PowerPoint Presentation:

Sóng Và Người Thơ : Người Phương Nam Thực hiện : DuDu Trên mặt biển bao la Nhấp nhô những con sóng Những đợt sóng gần xa Sóng to kề sóng nhỏ Sóng nhỏ ngầm tủi thân Buồn rầu hỏi sóng lớn Sao lớn mạnh như thần Còn tôi lăn tăn nhỏ Sóng lớn cười hiền hòa Khẽ khàng bảo sóng nhỏ Vì bạn chẳng nhận ra Gốc gác thật của bạn Thật ra thực chất mình Chúng ta đều là nước Cần chi phải bất bình Dù ai to ai nhỏ Bỏ đi vỏ sóng ngòai Thì tôi cũng như bạn Cũng là nước như nhau Tất nhiên ta bình đẳng Con người nếu ngộ ra Biết ta từ đâu đến Cái gì tạo nên ta Thì cần chi tranh chấp Dù ai sang ai hèn Cùng đinh hay tột đỉnh Cho dù cố bon chen Cũng không thể phủ nhận Cởi ra bộ áo ngòai Lau sạch đi son phấn Ta cũng người như nhau Và sẽ về cát bụi